Klimaløsning er vigtigere end krig!

Danmark bruger milliarder på sikkerhedspolitik, men de reelle udfordringer kan ikke løses militært.

Af Af Hasse Schneidermann - 2019

Se temaet
På det netop overståede NATO-topmøde delte de europæiske ledere sig i to lejre. Der er dem, der med den franske præsident Macron - der har erklæret NATO for en hjernedød organisation - i spidsen, argumenterede for et øget militært samarbejde mellem EU-landene. Og så dem, der stadig ønsker USA som leder af et stærkere NATO. Til de sidste hører Danmarks socialdemokratiske regering, der følger i tidligere NATO-generalsekretær, ideologikriger og USA-beundrer Anders Fogh Rasmussens spor. Desværre.

Et er, at statsminister Mette Frederiksen er kovendt på spørgsmålet om en juridisk og folkeretslig undersøgelse af selvsamme Foghs rolle i Irak- og Afghanistan krigene. Noget andet er, at landets forsvarsminister Trine Bramsen knapt var kommet på plads i sit kontor, før hun meddelte at hun var parat til også at følge Fogh og Løkke-regeringernes militaristiske udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Danmark fik på den konto sendt danske styrker afsted på tvivlsomme missioner i Mali, og nu forlyder det at danske soldater skal forblive i Afghanistan, samt at der skal sendes nye tropper af sted, til Irak af alle steder! Det er uklædeligt, at Danmark fortsætter som bøllestat i Mellemøsten; at danske soldater nu skal fungere som bagtrop i de tabte USA-ledede angrebskrige, og fortsat skal kæmpe håbløse kampe imod landenes stærkere og stærkere modstand mod besættelsestropper.

Noget helt tredje er, at Trine Bramsen forud for NATO-topmødet har nedsat en arbejdsgruppe der skal undersøge, hvordan Danmark kan bringe sine militære udgifter op på de to procent af bruttonationalproduktet, som den tidligere socialdemokratiske regering under Thorning Schmidt godt nok accepterede - vist mest som en hensigtserklæring - og som USAs præsident Trump nu har forlangt, at hans NATO-undersåtter hurtigst muligt lever op til. Og her stod Mette Frederiksen og Trine Bramsen side om side med Trump om dette på NATO-topmødet.

Det er naturligvis hjernedødt i sig selv at måle et lands forsvarsudgifter i forhold til landets bruttonationalprodukt, som jo bevæger sig op og ned uden hensyn til hvilke reelle sikkerhedspolitiske trusler landet står overfor, og hvilke eventuelle militære midler, der så kan og skal tages i anvendelse.
I de næsten 30 år, hvor Danmark har været krigsførende, har landet lært at føre krige, øget sin militære rådgivningskapacitet, og fyldt værktøjskassen op med militært isenkram. Samtidig har danske politikere imidlertid fuldstændig mistet evnen til selvstændigt at orientere sig globalt og analysere de reelle trusler landet står over for.

Danmark har mistet sit tidligere omdømme, som et fredeligt land, mistet diplomatisk kapacitet og er ikke længere en humanitær stormagt. Når man kun har hamre i sin værktøjskasse, ser verden ud som søm og vice versa. For mig er det ufatteligt at den danske regering ikke kan bringes til at indse, at den reelle trussel mod danskerne og klodens befolkninger ikke kan løses militært - og at det derfor er kontraproduktivt at bruge endnu flere midler på det.

De reelle trusler, danskerne og resten af menneskeheden står over for, er på de ene side miljø- og klimaproblemerne, der - hvis ikke de løses i sig selv - vil medføre yderligere konflikter og folkevandringer. På den anden side selve våbenkapløbet, oprustningen og faren for en også atomar storkrig.

Hvis den socialdemokratiske regering får magt som de har agt, vil Danmark i de kommende år skulle bruge langt mere på militært isenkram og krigsførelse end på løsning af klimaproblemerne. En forøgelse af forsvarsbudgettet med op til 16 milliarder kroner er omkring 10 gange så meget, som regeringen har sat ekstra penge af til den helt nødvendige grønne omstilling.

Det svenske fredsforskningsinstitut SIPRIs påviser et massivt boom i verdens nationers militære udgifter - fra 2002 til 2010 på hele 60% til svimlende 2270 mia. I årene efter 2010 var beløbet faldet en smule, så alle verdens lande tilsammen brugte 1.822 milliarder dollars i 2018. Af dette brugte USA alene ca. en 1/3, 649 milliarder - mere end de næste otte lande på listen tilsammen.

SIPRIs forskere påpeger, at hermed anvendes ca. 2,5 procent af verdens bruttonationalprodukt på militæret, og at blot 10 procent af dette beløb kunne sætte en stopper for alverdens sult og fattigdom inden 2030 - ét af FN's Verdensmål. I stedet synes våbenhandlere og -industri at leve i en uendelig højkonjunktur. Det er summer, som burde bruges på at styrke FN's verdensmål.

USAs føderale regering har fremlagt budgetforslag, der øger deres militære bevillinger til hele 716 mia. Det er naturligvis et varmt emne i valgkampen, og oppositionen med Bernie Sanders og Elisabeth Warren i spidsen har derfor foreslået man afslutter krigene, lukker en del af de oversøiske baser og halverer Amerikas militære budget. De sparede 350 milliarder skal i stedet bruges til en New Green Deal for, som de siger: "Få ting påjorden er lige så miljømæssigt katastrofale som at føre krig."

De færreste af os kan blande sig i USAs politik, men jeg vil opfordre dig til at skrive direkte til forsvarsminister Trine Bramsen. Bed hende om at dæmpe sin krigslyst. Foreslå, at hun ikke øger de militære bevillinger. Og i stedet arbejder for en forsvarspolitik, der ikke truer menneskehedens sikkerhed! Fortæl hende, at en klimaløsning er vigtigere end krig!image Skriv til forsvarsministeren!

Hvis du får lyst til at følge opfordringen om at sende vores forsvarsminister en julehilsen, skal du ikke bruge e-mail, men helst spidse blyanten, skrive på papir, og bruge kuvert og frimærke. Send dit brev til:

Trine Bramsen, Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9, 1060 København K. Du kunne f.eks. skrive:

"Kære Trine Bramsen.

Jeg er glad for at leve i et rigt land, hvor regeringen er parat til at anvende mange milliarder på sikkerhedspolitik. Jeg er bare af den opfattelse, at de reelle, store sikkerhedspolitiske udfordringer danskerne står over for, ikke kan løses med militære midler.

Jeg foreslår, at du og regeringen i stedet bruger de mange penge på at virkeliggøre FNs verdensmål. De globale klimaproblemer vil føre til øgede konflikter og store folkevandringer, hvis ikke de løses. Så flyt pengene fra våben til klimaløsninger og ikkemilitær konfliktløsning."
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >