WRI kræver mægling i Ukraine-konflikten

USA, EU og Rusland driver uafvendeligt mod krig, hvis ikke de formår at standse denne katastrofale spiral.

Af War Resisters' International - september 2014

Se temaet
Krigen er tilbage på europæisk jord, og det lader til at europæerne ikke er i stand til - eller ikke er villige til - at anvende de erfaringer, de forsøger at undervise i andre steder. Den Europæiske Union, vinder af Nobels Fredspris, satte Ukraine i en umulig situation, da landet blev bedt om at vælge mellem en politisk pagt med EU, eller en nær økonomisk forbindelse med Rusland.

Almindelige mennesker i Ukraine har nogle af de laveste lønninger på konti- nentet, og en af de højeste niveauer af politisk og økonomisk korruption, hvilket skaber udbredt håbløshed - derfor lignede tilbuddet fra EU en gylden mulighed for at tage et første skridt op af dyndet.

Begge siders vold i de senere faser af protesterne på Maidan-pladsen skabte en præcedens, og tjente som begrundelse for brugen af vold i de dele af Ukraine, hvor mange mennesker er uenige med landets nye politiske kurs. Også tilstedeværelsen af neo-nazister i den nye officielle ukrainske politik, og stigningen af paramilitære enheder forbundet med dem, har tilskyndet andre ukrainere - i de områder, hvor mange føler sig mere tiltrukket og forbundet med Rusland end med EU - til at overveje væbnet kamp som en legitim metode til at håndtere konflikten.

Rusland ventede ikke længe på at tage Krim i besiddelse, begrundet som 'folkets vilje' - på trods af selv at have tilsidesat tilsvarende overvejelser i egne områder for et årti siden, hvor separatister blev brutal undertrykt. Ligeledes har den ukrainske regering anvendte magt mod sine pro-separatister. Dette viser endnu en gang, at for de involverede stater handler konflikten om territorium snarere end om deres indbyggeres liv.

I denne konflikt ser vi, at det er svært at skelne mellem civile demonstranter, uanset hvilken politisk perspektiv, som de kommer med, og medlemmerne af paramilitære enheder, der ofte blander sig med ubevæbnede og fredelige demonstranter. Dette tilskynder tendensen til at civile bliver militære mål, som det skete i Odessa og andre steder.

NATO gjorde det eneste, det kender til: begyndte på manøvrer, der lignede en krigstrussel. Rusland gjorde det samme ved at gruppere sine styrker tæt på grænsen til Ukraine. NATOs næste manøvrer er planlagt til at finde sted inde i Ukraine. De eneste vindere af den fortsatte brug af våben i de omtvistede områder af Ukraine vil være våbenindustrien, som nu lobbyer for højere militærudgifter i de europæiske lande på grund af "truslen" om en større konflikt. Og den nye ukrainske præsident, som har fået bred international legitimitet, besvarer situation med mere vold.

Vi opfordrer derfor til en øjeblikkelig og betingelsesløs våbenhvile fra alle involverede parter i konflikten.
- Vi opfordrer NATO og Rusland til at stoppe med at true hinanden; at holde op med at flytte tropper rundt i området; og at stoppe retorikken om at genoptage våbenkapløbet, fornyelsen af atomvåben, og det planlagte Star Wars missilskjold i Østeuropa. Og vi fordømmer NATOs ekspansion ind i nye områder.
- Vi opfordrer til et stop for yderligere militarisering af regionen i form af værnepligt og oprettelsen af nye militære styrker (både officielle og alt andet).
- Vi opfordrer ukrainerne til at modstå krigsførelsen ikke-voldeligt, at nægte at deltage i den, og - især hvis de er mobiliseret til regulære eller irregulære væbnede styrker - at blive militærnægtere. Vi fordømme den ensidige ændring af ejerskabet af Krim og forlanger sådanne spørgsmål løst med fredelige midler, herunder gennem anvendelsen af anerkendte internationale juridiske processer for at undgå at skabe nye "fastfrosne" konflikter.
- Vi opfordrer til øjeblikkelige forhandlinger med international mægling, og involvering af alle berørte parter, for således at finde en løsning, der vil sikre varig fred i regionen.
- Vi fordømmer inddragelse af fascistiske grupper i den ukrainske regering, som dermed har brudt EUs tabu om sådanne grupper i EU-tilknyttede regeringer.
- Vi opfordrer medierne, fra vest og fra øst, til at undgå spredningen af militær propaganda og rygter, og til at fokusere på præcis og professionel rapportering af begivenhederne i Ukraine. Især bør det undgås at fremme polarisering som at afvise hele den ukrainske regering som fascistisk, eller ved at karakterisere demonstranter i det sydlige og østlige Ukraine som stalinister.

War Resisters' International står klar til at tilbyde al den støtte vi kan til alle dem, der modstår krigsførelse med anerkendte ikke-voldelige midler, især militærnægtere og desertører. Vi minder alle involverede om, at retten til at nægte militærtjeneste er anerkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at både Ukraine og Rusland er bundet af dens kendelser.


Erklæring vedtaget på WRIs konference juli 2014 i Cape Town. Oversat af Tom Vilmer Paamand.

HØR interview med fredsforsker Jan Øberg om krisen i Ukraine og NATO/EUmilitarisme historisk og aktuelt samt til slut fredsperspektivet - fra FLR-Dialog.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2014 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >