Irak-krisen fortsætter

Danmark deltager i det militære angreb på Irak. Folketinget brugte kun to dage på radikalt at ændre dansk forsvarspolitik.

Ved Tom Vilmer Paamand - marts 1999

Se temaet
"Den amerikansk-britiske aktion er det første tegn på en 'ny global virkelighed', hvor diplomati bakkes op af militær magt".
Den britiske premierminister Tony Blair - i 1998.

Forslag om tilbagetrækning af danske styrker
Enhedslisten vil have ophævet folketingsbeslutningen om dansk deltagelse i et militært angreb på Irak. Partiet fremsætter derfor i februar 1999 et forslag til folketingsbeslutning, der samtidig indeholder en opfordring til regeringen om at støtte den demokratiske opposition i Irak.

Demonstrationen den 19. december
Der blev afholdt en demonstration foran den amerikanske ambassade lørdag den 19. december klokken 13.
Demonstrationen mod USAs og Storbritanniens angreb på Irak blev støttet af blandt andre Aldrig Mere Krig, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Militærnægterforeningen og Enhedslisten De rød-grønne. Desuden var adskillige irakiske organisationer med - både med tilhængere og modstandere af Saddam Hussein.
Der var taler af en iraker, en repræsentant fra Enhedslisten De rød-grønne samt af Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Demonstrationen forløb forholdsvist fredeligt - på trods af, at politiet omhyggeligt havde godkendt to modsatrettede demonstrationer på samme tid og sted. Den ene var ovenstående mere brede gruppering, der bevidst havde nedtonet modsætningerne inden for de irakiske grupper - mens den anden udelukkende var med tilhængere af Saddam. Modsætningerne var dog ikke større, end at den stort fremmødte politistyrke kun fik arresteret en enkelt deltager.

Find mange flere informationer om bombetruslen mod Irak her:


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret marts 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >