Støt retssagen imod Statsministeren!

Grundlovskomitéen 2003 rejser sag imod Statsministeren for grundlovsbrud i forbindelse med Irakkrigen, og har brug for din hjælp.

Af Tom Clark - Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irak-krigen - maj 2005

Se temaet
Danmark har gennem mere end et århundrede været kendt verden over som et humant land med respekt for mennesker, for andre kulturer og for internationalt samarbejde og solidaritet, senest især igennem FN og dets institutioner. Dette er ikke længere tilfældet.
 
Med et simpelt folketingsflertal på 61 stemmer imod 50 har den danske regering tilsluttet sig USA's angrebskrig mod Irak, der aldrig har angrebet eller truet Danmark.
Denne angrebskrig og besættelse er ulovlig i henhold til folkeretten.
Danmarks Grundlov bygger på vores tilslutning til FN og på de samme værdier som folkeretten, som kún tillader militær magtanvendelse i selvforsvar eller som sanktioner i overensstemmelse med FN-pagten. Disse betingelser er ikke opfyldt.
 
Danmarks krigsdeltagelse er således også en overtrædelse af Grundloven, og det kan vi ikke leve med - især fordi krigen allerede har kostet over 100.000 døde og milliarder af dollars til ødelæggelse i stedet for til afhjælpning af nød og sygdom i ulande.
 
Krigens påståede grundlag: masseødelæggelsesvåben, forberedelse af atomvåbenproduktion, forbindelser til al Queda terrorisme osv. var frit opfundet.
 
Derfor vil vi rejse en sag imod Danmarks statsminister for grundlovsbrud i forbindelse med Irakkrigen. Formålet med sagsanlæggelsen er dels at få fastslået, at den danske krigsdeltagelse var ulovlig, dels at bidrage til, at statsministeren ikke kan fortsætte sin krigeriske kurs ved at inddrage Danmark i USA's fremtidige krige mod andre "onde lande".
 
Sagen vil blive rejst af et antal navngivne danske borgere og vil blive ført af de top-anerkendte advokater Bjørn Elmquist og Christian Harlang, som har givet tilsagn herom. Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irak-krigen er økonomisk ansvarlig for sagen. Men vi har hårdt brug for menneskelig og økonomisk støtte.
 
Du kan melde dig som bi-intervenient, dvs. symbolsk medsagsøger - uden økonomiske forpligtelser ud over indbetaling af et beløb på 200 kr. (eller gerne mere!).
 
Hvis du foretrækker det, kan du i stedet støtte os med et valgfrit beløb uden samtidig at være medsagsøger. Penge indbetales på girokonto med reg. nr. 0271 og gironr. nr. 10082897. Husk at skrive i meddelelsesfeltet på girokortet, om du vil være bi-intervenient.
 
Hvis du gerne vil høre mere om retssagen eller om Grundlovskomitéen 2003 i øvrigt, kontakt Tom Clark på tlf. 4444 1343, email tclark@tiscali.dk, eller John Goodwin på tlf. 3325 8884, email john@suarezgoodwin.dk.
 
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2005 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >