Til alle Folketingets medlemmer

På hvilket grundlag besluttede Folketingets medlemmer, at Danmark skulle deltage i krigen mod Irak?

Grundlovskomitéen 2003 - 24. september 2003

Se temaet
Regeringens og 61 folketingsmedlemmers beslutning om at deltage i en angrebskrig mod Irak sammen med ganske få andre lande og uden om FN har vakt overraskelse og vrede i store dele af den danske befolkning. Samstemmende hermed har adskillige jurister erklæret krigen for ulovlig i folkeretslig henseende.
Vi forstår ikke, at det kunne komme så vidt. - Hvordan kunne en demokratisk valgt regering i Danmark gå stik i mod alle hidtil gældende regler for militær indgriben? Hvilke oplysninger overbeviste folketingets medlemmer om, at det var rigtigt at deltage i en angrebskrig? - Stemte I ja/nej eller undlod I at stemme af overbevisning?
Ved beslutningsforslagets fremlæggelse i Folketinget d.18. marts var Iraks masseødelæggelsesvåben den vigtigste begrundelse for at anvende militær magt. Men under debatten - lige inden vedtagelse af beslutningen d. 21. marts - ser det ud til at udenrigsministeren misinformerede Folketinget om dette centrale punkt. Udenrigsministeren sagde: "navnlig fra 1995 blev der fundet og destrueret store mængder kemiske og biologiske masseødelæggelses-våben", og "chefen for den nye våbeninspektion UNMOVIC, Hans Blix, har i sine rapporter til sikkerhedsrådet slået fast, at der stadig mangler regnskab for betydelige mængder kemiske og biologiske våbenemner."
Begge dele er blevet afvist af Hans Blix i løbet af sommeren. Han betegner disse udsagn som fejlfortolkninger af våbeninspektørernes rapporter, der sammen med fire FN-resolutioner indgår som det skriftlige grundlag for regeringens beslutningsforslag. Derfor virker det også højst forkasteligt, at folketingsmedlemmerne under debatten d.19. - 21. marts ikke kunne få udleveret kopier på dansk af de relevante FN-resolutioner og rapporter fra våbeninspektørerne, som nogle af dem bad om, inden de skulle stemme om beslutningsforslaget.

Statsministeren hævdede ved krigens start, at Saddam snart ville råde over atomvåben. Det står fuldstændigt i modsætning til udsagn fra Mohamed El Baradei, chefen for det Internationale Atomenergiagentur, der to uger før krigen meddelte, at der ikke var fundet nogle beviser eller troværdige tegn på en genoptagelse af atomvåbenprogrammet i Irak. Hvad er Statsministerens grundlag for at underkende El Baradeis udtalelse?
Indtil for nylig har regeringen hævdet, at den udelukkende har truffet sin beslutning om at deltage i Irakkrigen ud fra åbne kilder. Siden kom det frem, at der alligevel findes oplysninger fra efterrretningsvæsnet, som ikke er offentligt tilgængelige. Forelå der et notat fra det danske efterretningsvæsen, som begrundede, at Danmark gik i krig mod Irak?
Kan vi ikke få begrundelserne frem i lyset?
Har regeringen noget at skjule? Foregik der en vildledning af folketinget forud for beslutningen fredag den 21.marts?
 
Grundlovskomitéen 2003/Bekymrede borgere, Sortemosevej 189, 2730 Herlev 
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >