Anti-krigs opråb

Bevægelserne forsamlet til European Social Forum 2002 besluttede i enighed at kampen mod USAs krige er en afgørende og fælles opgave.

European Social Forum

Se temaet
Bevægelserne forsamlet i Firenze til European Social Forum 10. november besluttede i enighed at kampen mod USAs krige er en afgørende og fælles opgave.
Tyngden i denne beslutning kan anskueliggøres i det faktum at 60.000 deltog i European Social Forum og ikke mindst de mellem ½-1 million deltagere i antikrigsdemonstrationen d. 9. november i Firenze.
Den europæiske anti-krigsbevægelse står samlet og koordineret bag udtalelsen på det vedlagte papir. (Den endelige præcise tekst følger senere)

Konkret blev følgende besluttet:
  1. At alle opbygger en anti-krigsbevægelse NU i de respektive lande.
  2. At den dag krigen starter protesteres der omgående samme aften. Og den efterfølgende lørdag demonstreres der i alle store byer.
  3. At lørdag d. 15. februar 2003 bliver en fælles Europæisk demonstrationsdag, hvor der skal væres massedemonstrationer i alle hovedstæder i Europa.
Koordineringsmøde i København 15. december
For at koordinere de europæiske anti-krigsaktiviteter afholdes der et koordineringsmøde i København d. 15. december. Det kan afholdes på Holmen sammen med NGO-forum. De nærmere detaljer følger senere, men allerede nu skal vi organisere nogle praktiske ting ift. overnatning m.m.

Antikrigs-blok og talere 14. december
Initiativet "Ingen krig mod Irak" har på sit møde d. 11. november besluttet følgende:
  1. At organisere en anti-krigs-blok d. 14. december som deltager i den Internationale demonstration (Arr. af Initiativet for et andet Europa) og det efterfølgende "Folkemøde" (arr. af NGO-Forum Stop Volden).
  2. Indtrængende at opfordre Initiativet for et andet Europa til at tage parolen "Ingen krig mod Irak" med som parole. (Sikre at der er en anti-krigstaler)
  3. Stærkt opfordre NGO-Forum Stop Volden til at sætte en anti-krigs-taler på programmet (Vi foretrækker en repræsentant for en af de store europæiske anti-krigsbevægelser)

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >