Dialog i stedet for krig

Kære fredsvenner!

Af Carsten Andersen - 26. oktober 2002

Se temaet
Vi mødes her i dag fordi vi føler at freden er truet.
Vort budskab er dialog i stedet for krig.
Der er en, som vi gerne vil i dialog med, som desværre ikke kunne komme i dag. Det er præsident George Bush. Da han ikke har ønsket at medvirke som taler her i dag, vil jeg i stedet forsøge at lade ham komme til orde igennem mit indlæg.
Jeg vil derfor citere fra Bush-doktrinen -
"The National Security Strategy of the United States,"
declaration of the Administration's policy.

Bush siger i sin doktrin:
"Det 20. århundredes store kampe mellem frihed og totalitarisme endte med en afgørende sejr for frihedens kræfter - - og en enkelt og bestandig model for national succes: freedom, democracy, and free enterprise"
"I dag har USA en position med en militær styrke uden sidestykke og stor økonomisk og politisk indflydelse"
"Amerika vil drage nationer, som er kompromitterede af terror, til regnskab - fordi terrorens allierede er civilisationens fjender."
"USA har længe forbeholdt sig muligheden af forebyggelsesslag for at imødegå en betydelig trussel mod vores nationale sikkerhed. Jo større truslen er, jo større er risikoen ved passivitet - og jo mere presserende bliver det at tage forebyggende skridt for at forsvare os, selvom der råder usikkerhed om tid og sted for fjendens angreb. For at forebygge eller forhindre sådanne fjendtlige handlinger fra vore modstanderes side, vil USA om nødvendigt handle forebyggende."
"Tiden er kommet til at genbekræfte den amerikanske militærmagts afgørende rolle. Vi må opbygge og bevare vores forsvarsevne uden at kunne udfordres."
om NATO siger Bush i sin doktrin :
"Alliancen må være i stand til at handle hvor som helst vores interesser trues,"
om retsforfølgelse for krigsforbrydelser siger Bush i sin doktrin:
"Vi vil tage de nødvendige skridt for at sikre at vores bestræbelser for at opfylde vore globale sikkerhedsforpligtelser og beskytte amerikanere ikke besværes af muligheden af undersøgelser, forhør eller retsforfølgelse fra Den Internationale Straffedomstols (ICC) side, hvis jurisdiktion ikke gælder amerikanere og som vi ikke accepterer."
Det citerede viser præsidentens holdning og det viser meget godt hvad det er, der truer os.

Her gik vi og troede at krig var barbarisk og at det var civiliseret at finde fredelige løsninger.
Vi troede, at civilisation betyder at terrorister skal straffes ved rettergang og domfældelse, ikke med krig, og at terror kun kan forebygges med udvikling og social retfærdighed, ikke med bomber og undertrykkelse.
Men præsidenten lærer os, at civilisation er, at USA i kraft af militær overlegenhed kan starte en krig, når amerikanske interesser i fri foretagsomhed bliver truet.

Der er via FN stadfæstet en folkeret, der pålægger landene at finde fredelige løsninger, og som gør angreb på andre lande ulovligt.
Der er gennem FN dannet en international domstol, der kan forfølge krigsforbrydere.
Alt dette vil Bush-doktrinen erstatte med den stærkes ret, og den danske statsminister følger lydigt logrende trop, og vil stille danske værnepligtige til rådighed for præsidentens krige.
Der skal opbygges et stærkt folkeligt pres, hvis vi skal forsvare folkeretten og civilisationen mod Bush doktrinen og truslen om krig.
Vi er i dag en del af opbygningen af dette folkelige pres
Vi siger nej til en krig mod Irak. Vi forlanger at der findes fredelige løsninger.
Jeg bryder mig ikke om Saddam Hussein, men det er ren propaganda, når Bush påstår, at Irak er en slyngelstat, der truer verden med krig. Der er USA, der truer verden med krig.
Og det passer ikke, når de bilder os ind, at der ikke er andre løsninger. Det er overhovedet ikke forsøgt at finde en fredelig løsning, som Saddam Hussein kan leve med, for USA ønsker nemlig ikke en løsning, som Saddam kan leve med.
Vi må forlange at USAs misbrug af FN ophører. En krig bliver ikke retfærdiggjort, bare fordi Bush vrider armen op på Frankrig, Rusland og Kina, og truer dem til at godkende et angreb.
Vi forlanger, at man bruger FN til reelt af forsøge at finde en fredelig løsning.

Carsten Andersen holdt denne tale for initiativet "Ingen krig mod Irak" ved en demonstration i Århus den 26. oktober 2002.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >