Demonstration og fredskoncert 26. oktober 2002

Demonstration kl. 11 ved USAs ambassade

Ingen krig mod Irak

Se temaet
Demonstration
Kl. 11 ved USAs ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24, Østerbro
Derfra demonstrationstog til Christiansborg
Talere (foreløbig): Bjørn Elmquist, Hind Kjær,
Thomas Koppel, Pernille Rosenkrantz-Theil
Kl. 14 ved Christiansborg:
Fredskoncert
på initiativ af og bl.a. med Savage Rose
Arrangør: Initiativet 'Ingen krig mod Irak'
Anbefalere (foreløbig): Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Fredsvagtens venner, Den Irakiske Menneskerettighedsforening, Kvinder for Fred, Stop Terrorkrigen, Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU), Enhedslisten – de rød-grønne, Internationale Socialister (IS), Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) -København, Socialistisk UngdomsFront (SUF)

Grundlag for initiativet
Ingen krig mod Irak
Demonstration og fredskoncert 26. oktober 2002
En ny krig truer ved den persiske Golf. Krigen skal demonstrere USAs magt på verdensplan og fastslå deres kontrol med regionens olieressourcer. Den amerikanske præsident Bush og Englands Tony Blair er fast besluttede på at gå i krig – selvom størstedelen af verdens lande og hovedparten af klodens befolkning er imod den. I Danmark og Norden er et klart flertal i befolkningerne imod en ny Irak-krig.
Prisen i menneskeliv bliver høj. Den sidste krig i Golfen kostede mindst 150.000 mennesker livet, og den efterfølgende handelsembargo har slået over en million mennesker ihjel - i følge UNICEF var 500.000 af dem børn. En ny krig vil skabe endnu mere død og ødelæggelse og ramme den civile befolkning - langs floderne
Eufrat og Tigris bor der over 25 millioner irakere.
En krig kan få hele Mellemøsten til at eksplodere. Det kan frygtes, at Ariel Sharon og Israel i strid med FNs resolutioner vil benytte en krig mod Irak til at iværksætte nye overgreb mod palæstinenserne og knuse håbet om et frit og uafhængigt Palæstina.
Krigen kan stoppes før den begynder, hvis der kommer et massivt folkeligt pres. Internationalt vokser en ny fredsbevægelse frem. Overalt samles der protester mod den truende krig. Den 26. oktober er valgt som international aktionsdag.
Derfor er en bred koalition af organisationer, bevægelser og enkeltpersoner gået sammen om at organisere en fredskoncert og en demonstration fra den amerikanske ambassade til Christiansborg Slotsplads den 26. oktober for at vise, at det danske folk ikke ønsker denne krig. Demokratiske forandringer skal ikke påtvinges gennem krig, men gennemføres af det irakiske folk.
Vi tager afstand fra Saddam Husseins regime, men vil med demonstrationen slå fast over for den danske regering, at vi kræver:
– At en krig mod Irak bliver uden dansk deltagelse, militært, økonomisk og politisk I dette efterår har Danmark formandskabet i EU. Derfor kræver vi at den danske regering arbejder for
– At få EU til at advare Bush mod at begynde en ny krig! En krig mod Irak vil være i strid med international ret og et groft brud på FNs charter. Hvis FNs sikkerhedsråd under amerikansk pres sanktionerer en militæraktion vil det fuldstændig undergrave FNs autoritet for fremtiden. Den danske regering må virke for
– At FN får stoppet denne ulovlige krig.

Stop krigen, før den begynder!

Initiativet 'INGEN KRIG MOD IRAK'

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >