International demonstrationsdag 20. april 2002

Til organisationer, partier og bevægelser.

Stop Terrorkrigen

Se temaet
Lørdag den 20. april vil der blive demonstreret mod den amerikansk ledede krig i Afghanistan i en række metropoler kloden over.

Den amerikanske fredsbevægelse forener kræfterne i en række aktioner i USAs storbyer, herunder en demonstration ved det Hvide Hus i Washington.

Stop Terrorkrigen (Initiativet nej til krig og Terror) opfordrer til, at man ligeledes i Danmark markerer den danske modstand mod den meningsløse krig, hvor en lille flok formodede terrorister jages med amerikanske / allierede bombefly og hærstyrker - uden respekt for sagesløse civile, der tilfældigvis opholder sig på det "forkerte" sted på det "forkerte" tidspunkt.

I ly af denne krig forberedes der nye krige. Den amerikanske præsident har erklæret som sit mål, at han vil have "gjort op" med Iraks diktator Sadam Hussein. Præsident Bush har endvidere udpeget en række stater som "ondskabens akse" og der arbejdes med planer for brugen af taktiske atomvåben i en ukontrollabel og uacceptabel optrapning af krigen mod USAs fjendebilleder.

Danmark deltager qua sit NATO-medlemskab i denne "vanviddets akse", der kan føre landet ud på en farlig glidebane - hvor vi pludselig kan blive fanget i en situation, hvor vi er deltagere i en atomkrig - villet eller ej!

Fra ansvarlige politikere, videnskabsM/K'ere, faglige ledere, kunstnere og opinionsdannende kredse lyder der kloden over advarende røster mod dette vanvid

Den danske røst bør også høres i dette kor af stemmer, der tager ansvaret for egen og kommende generationer alvorligt.

Stop Terrorkrigen har derfor valgt at demonstrere under hovedparolerne: Stop Krigen - Stop Dansk Krigsdeltagelse.

Det bør understeges, at bredden i dette arrangement er afgørende. Vi opfordrer derfor alle organisationer, kunstnere, fredssøgende enkeltpersoner - kor sagt: Alle! - til at gå med i demonstrationen under vores eller egne paroler.

Demonstrationen skal rumme humanister, pacifister, socialister, borgerlige og partiløse, religiøse og ikke-religiøse, partiorganiserede og ikke-organiserede. Alle, der vil ofre et par timer for at udtrykke sin vilje til og ønske om en fredelig verden. Vi ønsker ikke at tage patent på - eller sætte os på - fredsbevægelsen, vi inviterer / opfordrer til det bredest mulige samarbejde.

Demonstrationsgruppen, der gerne modtager hjælp og forslag, arbejder med en skitse som følger: Afgang fra den USAs ambassade kl. 13 - herfra til Christiansborg Slotsplads, hvor der vil være talere, musik og andre arrangementer - hvorefter der gås videre til Rådhuspladsen, hvor vi lytter til dagens sidste talere og deltager i kunstneriske indslag. Afslutning kl. ca. 17.

Den ovenfor skitserede plan er skelettet, der skal få kød og blod gennem din / din organisations ideer, initiativer og medvirken i den kommende tid.
Der afholdes forberedende møde for organisationer og bevægelser, der vil deltage i demonstrationen:

Mandag, den 25. marts kl. 17 i Folkets Hus, Stengade 50.

På vegne af Arbejdsudvalget
Stop Terrorkrigen

Per Fosgrau

STOP TERRORKRIGEN
(tidl. Initiativet Nej til Krig og Terror)
c/o Frivillighedscentret, Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg.
www.stop-terrorkrigen.dk

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >