Kære Anders Fogh Rasmussen

Stop USAs forestående angreb på Irak.

26. marts 2002

Se temaet
Kære Anders Fogh Rasmussen
 
Statsminister
Anders Fogh Rasmussen
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Kære Anders Fogh Rasmussen

USAs forestående angreb på Irak

Jeg skriver vedrørende den alvorlige oprustningssituation i USA, tilsyneladende med Irak som næste mål.

Det er blevet rapporteret, at Danmark giver sit tilsagn til at bakke op om USAs hårde linje mod Irak og, om nødvendigt, støtte et amerikansk initiativ uden at skulle vente på et FN-mandat.

Jeg er meget bekymret over denne udvikling med blindt at følge Bush regeringens linje. Jeg anser deres strategi for at være uetisk, uretfærdig, inhuman og yderst farlig for verdensfreden.

Jeg vil bede regeringen og Folketinget overveje følgende
  1. Der er ingen gyldig dokumentation fremlagt for at legitimere en militæraktion mod Irak, kun løse argumenter om at a) den Irakiske kemiske industri måske kan omdannes til produktion af masseødelæggelsesvåben og at b) Irak, ligesom al Qaeda, nærer antipati mod USA og derfor kunne tænkes at være indgået i et teknisk samarbejde med al Qaeda.
  2. Der vil være stor fare for en total destabilisering af Mellemøsten, som kan ende i en uløselig situation; i forvejen er situationen der yderst ulykkelig.
  3. Saddam Husseins fjernelse ved vold udefra kunne føre til en kaotisk situation i Irak, med indbyrdes splid og krigsførelse, som nemt kan gå over grænserne til f.eks. Iran, Tyrkiet og Syrien.
  4. Det irakiske folk har lidt ekstremt under FN-sanktionerne gennem de sidste 10 år, som blandt andet har resulteret i en fordobling af børnedødeligheden. En krigssituation vil gøre livet endnu hårdere for befolkningen, og det kan ikke være humanitært forsvarligt at støtte en sådan krig.
  5. Under ingen omstændigheder må et angreb på Irak ske på et privat initiativ uden om FN, som i øjeblikket forhandler om våbentilsyn. Det kan vi ikke forsvare at støtte. Der er helt klart ikke et internationalt mandat for en sådan krig.

Jeg vil bede regeringen og Folketinget sende USA en skarp opfordring om at overveje manglerne i deres hidtidige strategi og i stedet følge den diplomatiske vej gennem FN-forhandlingerne.

Lad os dog støtte freden frem for krigen.

Med venlig hilsen
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret marts 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >