Danmark i krig

Initiativet mod krig og terror fordømmer det USA-ledede angreb på Afghanistan.

Af Initiativet Nej til krig og terror, Nordøst-Sjælland - 21/11 2001

Se temaet
Til pressen,

Initiativet mod krig og terror fordømmer det USA-ledede angreb på Afghanistan.
Støt kravet om et øjeblikkeligt bombestop!
Mød op til fakkeldemonstration hver fredag kl. 16.30-18.00 v/Svingelport, Helsingør

Krigen i Afghanistan fortsætter selv om den amerikansk ledede alliance har haft succes med at trænge Taleban-styrkene tilbage til den sydlige del af landet. Måske vil det lykkes for USA at fange Bin Laden og hans nærmeste, men terroren vil fortsætte, sålænge der ikke for alvor gøres noget ved det, der er årsag til at terrorisme kan opstå, nemlig fattigdom, ydmygelse og et grænseløst had til det rige vesten.
Krigen i Afghanistan er blevet fortrængt fra forsiderne under den hjemlige valgkamp, der har været præget af fremmedfrygt og hetz mod indvandrere og flygtninge. I en verden, der er alt andet end tryg , skal befolkningens sikkerhed garanteres ved at begrænse familiesammenføringer, arrangerede ægteskaber og enkeltstående tilfælde af socialt bedrageri samt en terrorpakke, der vil medføre kraftige indgreb i borgernes retssikkerhed og som vil give politiet øgede beføjelser til at kontrollere og udspionere borgerne. Forslaget om at danske statsborgere kan udleveres til udenlandske domstole, åbner op for udleveringen af politiske flygtninge til fx Tyrkiet.
Vi finder der beskæmmende, at der i valgkampen ikke har været en diskussion af den danske deltagelse i det USA-ledede angreb på ét af verdens fattigste lande og/eller med hvilke midler, man skal bekæmpe terrorismen.
Vi vil kraftigt opfordre Folketinget og regeringen til øjeblikkelig, at indstille Danmarks støtte til USA s krigsførelse mod Afghanistan og i stedet arbejde på at løse problemerne gennem forhandlinger overholdelse af internationale love samt en kraftig indsats for at opbygge landet, kanaliseret via FN-systemet.

Initiativet mod krig og terror indkalder derfor atter til fakkeldemonstration i Helsingør og vil gøre dette hver fredag eftermiddag kl. 16.30-18.00 v/Svingelport.

Yderligere oplysninger hos undertegnede:

Med venlig hilsen
Arne Lund
Langebjergvej 260A
3050 Humlebæk
Tlf/fax: 49 16 22 50
e-post: arlu@ofir.dk

Jørgen Manniche
Stubbedamsvej 9B
3000 Helsingør
Tlf 49 20 11 16
e-post: joerma@worldonline.dkSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >