Kvinder i Sort mod krig, militarisme og terrorisme

Islam er ikke fjenden - Krig er ikke svaret.

Af Kvinder i Sort - 26/11 2002

Se temaet
Den 11. september gik den vestlige verden i chok, da de mest magtfulde symboler på USAs økonomiske og militære dominans i verden, World Trade Center og Pentagon, blev udsat for et terrorangreb, der kostede tusindvis af civile livet.
 
Præsident George W. Bush var hurtig til at kategorisere denne terrorhandling som krig. Og NATO konfirmerede kategoriseringen med sin beslutning om at tage den såkaldte musketer-paragraf i brug, paragraf fem om gensidig politisk og militær hjælp i tilfælde af et angreb på et af medlemslandene. Nogle af NATO-landene har senere advaret mod krig. Det gælder imidlertid ikke den danske regering, der i lighed med den britiske vil stå USA bi i en krig.
 
Vi vil opfordre den danske regering til at mane til besindighed, til ikke at drage forhastede konklusioner med hensyn til placering af ansvaret for terrorhandlingerne og til at overveje nøje, hvilke reaktioner et angreb af denne karakter bør følges op af og ikke lade en øjeblikkelig og blind hævntrang styre reaktionsformen.
 
I et brev til præsident. Bush, skriver den amerikanske sektion af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed:
"Selvom mange i vores nation ønsker at finde den stærkest mulige hævnakt, føler vi, det er vigtigt at huske, at hvis vi anvender den samme form for vold mod andre, som de har anvendt mod os, tjener det kun til at placere os i samme kategori som dem, der begik massemord. Vi opfordrer Dem til at vise det mod at stå fast mod presset om en øjeblikkelig hævn. En sådan hævn vil blot vise verden, at vi også er villige til at gå ind i vilkårlige gengældelses-aktioner mod civile mål.".
 

Det internationale Kvinder i Sort-netværk har vedtaget følgende udtalelse:
 
Under eftervirkningerne af det forfærdelige angreb på New York og Washington den 11. september vil vi indtrængende opfordre alle med ansvar og myndighed i vores nationale regeringer og internationale institutioner til at afholde sig fra krig.
 
Vores tanker går til de mennesker, der har mistet familie og venner, og vi har den dybeste sympati med de sårede. De der øvede denne vold må bringes for en international domstol.
 
Men vi mener bestemt, at presset om hævn skal modstås. En krig ført af USA og USAs  allierede vil forårsage mange uskyldige menneskers død, vil destabilisere mange regeringer og samfund, og krigens langvarige virkning på relationer mellem lande og regioner i verden vil blive katastrofal.
 
Terrorisme kan ikke bekæmpes med sådanne midler. Vi må spørge, hvorfor så mange mennesker i verden har haft blandede følelser som reaktion på de lidelser, man har set i USA. Fattigdom og sult, uretfærdighed og udbytning opleves af mange mennesker på kloden, og de rige landes politik ses som et bidrag hertil. Derfor vil ægte fortvivlelse og håbløshed en gang imellem slå over i desperation og vil således bære ved til terrorismens bål.
 
Vi vil indtrængende opfordre alle politiske og militære myndigheder, nationalt og internationalt til at vende sig bort fra krigsstrategier og samle deres bestræbelser i en søgen efter strategier, der retter sig mod et samlet, retfærdigt og lige verdenssamfund. Uden det vil vi aldrig opnå fred.


Kvinder i Sort er et internationalt netværk af kvinder mod krig og militarisme.
 
Idéen stammer fra israelske og palæstinensiske kvinder, der mødtes på tværs af konfliktens grænser og demonstrerede, sortklædte og i tavshed. I 1991 startede Kvinder i Sort i Beograd. Senere er der kommet Kvinder i Sort-grupper i mange lande verden over.
 
Dagens manifestation er som Kvinder i Sort-manifestationer altid er. Vi står klædt i sort i tavshed. Kun et par stykker deler løbesedler ud og diskuterer med dem, der har lyst og trang til eller brug for at komme i dialog med os.
 
Kvinder i Sort har fået Millenium Peace Prize for Women. Bevægelsen er nu også nomineret til Nobels Fredspris. Vi mener, at kvinders rolle i freds- og konfliktløsningsprocesser er meget vigtig, men vi ved også, at kvinder og mænd skal være sammen om at løse fredens opgave.

I Danmark er manifestationen arrangeret af
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
og Kvinder i Sort-netværket
 
Kontaktperson: Annelise Ebbe
Emdrup Kærvej 4, 2400 København NV
Tlf. og fax: 39 69 67 75, E-mail: a_ebbe@centrum.dkSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >