Bekæmpelse af vold - terror lokalt og globalt

Hvad er den egentlige årsag til krigen i  Afghanistan - og er der et alternativ?

Af Svend Jensen - 12/11 2001

Se temaet

Invitation til foredrag

Foredrag af Svend Jensen
cand.scient.pol., TM-lærer 
Tirsdag den 4. december kl. 19 
Officersbygningen, Vester Allé 3, Århus

Entré 20 kr. • Info: tlf. 21 46 27 21

Er USA’s mål i Afghanistan at bekæmpe terror, eller er det snarere at sikre kontrol med og adgang til de meget store olie- og gasreserver, som findes omkring Det kaspiske Hav? (da Taliban tog Kabul i 1996, skete det med stor velvilje fra USA, fordi Taliban havde lovet at støtte opførelsen af en stor gas- og olieledning ned gennem Afghanistan  til Pakistan).

Meget tyder på, at USA – sammen andre vestlige lande – havde planlagt angrebet på Afghanistan flere år før terrorangrebet mod World Trade Center. Nogen mener endda, at de amerikanske myndigheder på forhånd var advaret mod terror-angrebet, men undlod at gribe ind – måske for at få et påskud til at angribe Afghanistan. På foredraget vil der blive henvist til dokumenter/ websites (f.eks. www.btinternet.com/~nlpwessex), (”What’s new on this site”), der beskæftiger sig med disse og andre teorier – som altså ikke alle er ” bevist”, men er et oplæg til diskussion.

Selv om ”krigen mod terror” skulle være det vigtigste mål, er krig ikke er en god løsning – bl.a. på grund af de store ødelæggelser og civile tab. Mange mener også, at det blot vil fremprovokere nye terrorangreb. Statsledere i bl.a. i Danmark, siger, at der ”ikke var noget alternativ”, men det er ikke sandt. Der findes en anden vej: En gammel viden om hvordan man nedbringer konflikter og vold – skaber et ”uovervindeligt skjold” omkring nationen - gennem at fjerne stress i et lands "kollektive bevidsthed":

Mere end 40 sociologiske undersøgelser viser, at når en tilstrækkeligt stor gruppe personer i et område eller land anvender Transcendental Meditation (TM) og det videregående TM-Sidhi program, så sker der en nedgang i negative faktorer som kriminalitet, sygdom og ulykker – ja endog konflikter og krig.
F.eks. var der i en 2 måneders periode samlet 2-300 TM-Sidhi-udøvere i Jerusalem (i 1983, på et tidspunkt, hvor der var borgerkrig i Libanon).
Resultaterne, som blev offentliggjort i et meget anerkendt konfliktforsknings-tidsskrift,  viste en markant nedbringelse af krigshandlinger i Liba-non (Journal of Conflict Resolution, USA, 1988; vol. 32, no. 4, pp.776-812). Planchen viser det tidsmæssige sammenfald mellem antallet af TM-Sidhi-udøvere (som varierede i løbet af perioden - se søjlen til højre) og krigsintensiteten i Libanon:

Fænomenet er kendt som ’Maharishi-effekten’, fordi Maharishi Mahesh Yogi – grundlæggeren af Transcendental Meditation - havde forudsagt det flere årtier før der var mulighed for at måle det. Effekten er statistisk langt mere signifikant, end det er normalt inden for de sociale videnskaber.

Fænomenet er blevet forklaret ved, at bevidst-heden på det dybeste – transcendente - plan er et ubegrænset felt (ligesom f.eks. det elektro-magnetiske felt er grundlaget for radio- og TV-transmission). Se rapporten ”Samfundsudvikling og kollektiv bevidsthed” på www.transcendental-meditation.dk.

Et andet eksempel fra er Mozambique, hvor der i 1992 blev fred - efter at der i mange år havde været borgerkrig (ligesom i den anden tidligere portugisiske koloni Angola). Ingen troede, at freden ville holde. Men det gjorde den, og ifølge præsident Chissano var årsagen den, at et meget stort antal mennesker i landet havde lært TM og TM-Sidhi programmet - ikke mindst inden for hæren.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >