Danmark i krig

Hvis I hader Danmark, hvis I hader den vestlige kultur, hvis I hader de vestlige frihedsidealer, så rejs til et andet land. Dette siger Anders Fogh Rasmussen og får støtte af Karen Jespersen. Danmark er i krig, udtaler statsministeren. Alt imens forsvarsministeren undergraver vores frihedsidealer i EU.

Af Martin Hammer - martin.hammer@ofir.dk - 31/10 2001

Se temaet
Nasseriet på terrortragedien kender ingen grænser
Den 12. september var Ruslands præsident, Putin, ude med en erklæring om, at USA og Rusland har en fælles fjende- med adresse til Tjetjenerne som Rusland fører en ualmindelig beskidt krig imod. Israel optrapper angrebene mod det palæstinensiske folk og den 14. september udtaler Ariel Sharon, at Yassir Arafat er vores bin Laden Og således udtrykte Makedoniens ministerpræsident, Ljubco Georgievski, det håb, at NATO nu vil ændre sin politik over for terrorisme i Makedonien. Fra i starten af denne Balkan-konflikt at have nægtet enhver kontakt med albanske oprørere, har NATO nemlig siden anerkendt behovet for at forhandle, og sikre det albanske mindretals rettigheder. Malaysia, der har indført en ny streng sikkerhedslov, der bruges til at undertrykke og fængsle demokratibevægelsens studenter, muslimske aktivister og tilhængere af tidligere vice-ministerpræsident Anwar Ibrahim.

Had til muslimerne
Men også i Danmark bruges terroraktionen af politikerne.
Dansk Folkeparti bærer ved til hadets og racismens bål. På det nyligt afholdte landsmøde kaldte partiet til hellig krig mod islam .
Islam er ikke en religion i traditionel forstand, lød det fra talerstolen, - men en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømme ved vold.
Unge utilpassede indvandrere blev kaldt for afstumpede afvigere. Anders Fogh Rasmussen er også godt med, når han udtaler, at den danske udlændingepolitik er alt for slap og at det er sørgeligt, at der skal en så ulykkelig begivenhed til, før vi kan få en debat om dansk udlændingepolitik. Han fremsætter krav om en stramning af asylreglerne, mulighed for udlevering af folk til lande med dødsstraf og en indskrænkning af foreningsfriheden især for muslimer. Inge Dahl Sørensen ønsker 3-4.000 muslimer interneret, men bliver dog undsagt af sine partimedlemmer. Også CD s Ebbe Kalnes benytter en os og dem retorik, når han om flygtninge- og indvandrerpolitikken udtaler, at vi ikke skal have åbent som en ladeport . At vi ikke skal åbne for de dumme svin, der lever på andres bekostning. Vi skal have de kloge, der hører til .

På strandhugst i de muslimske lande
En ting er det indenrigspolitiske. Men hvis Bush skal skabe en massiv operativ alliance i mellemøsten, går det ikke fortsat at kalde til antimuslimsk korstog. Derfor har man kunnet se Bush i strømpesokker i en moske og høre ham understrege, at krigen gælder terrorister, ikke muslimer. Islam er den næststørste religion i de fleste europæiske lande og flere ansvarlige regeringsledere i Europa har fulgt Bush i at tage afstand fra at sætte lighedstegn mellem islam og terror også selvom det til tider kan være svært at modstå fristelsen. Nyrup forsøger også at
følge denne linie, selvom det ikke altid virker overbevisende, når han for eksempel først aflyser et planlagt møde den 25. september med forskellige muslimske repræsentanter, angiveligt på grund af manglende dansk sindelag hos formanden for Foreningen af Studerende Muslimer Fatih Alev (Berlingske Tidende 28. 9).

Nyrup i krig
Danmark har med NATO vist sin støtte til en meget sandsynlig amerikansk militær hævnaktion ved at erklære terroraktionen i USA for et angreb mod hele alliancen.
Det er det, man kan kalde en krig mod terrorismen, sagde Poul Nyrup Rasmussen. ifølge Berlinske Tidende den 21. september, da han på et pressemøde i Statsministeriet fremlagde regeringens foreløbig plan for det skærpede beredskab. Danmark står bag USA hele vejen i den forventede militære aktion, der ventes iværksat i løbet af kort tid som svar på terrorangrebene 11. september. sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter, at han havde sikret sig opbakning fra et flertal i både Folketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn.

Mere Pet og politi
I EU forberedes en ny antiterrorlov, der vil betyde tættere politisamarbejde, også med FBI: Øget overvågning, nemmere udlevering også af danske statsborgere og også til uciviliserede lande, der går ind for dødsstraf og også selvom dette strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention Danmark har forpligtet sig til, samt
indskrænkede asylrettigheder. Overvågning af venstrefløjen af politiske grunde er ikke tilladt i Danmark. Alligevel er det blevet afsløret, hvordan Politiets Efterretningstjeneste har brudt loven og sendt spioner ind i lovlige politiske foreninger og partier en afsløring, som i Danmark har ført til, at PET s aktiviteter nu bliver undersøgt af en
kommission. Men politikerne i Venstre og de Konservative ønsker en styrkelse af PET. Og således skriver Berlinske Tidende den 22. september:
Det politiske pres på PET har efterladt tjenesten svækket i overvågningen og efterforskningen af eventuelle muslimske terrorister i Danmark, mener de Konservatives politiske leder, Bendt Bendtsen. »Det er lykkes venstrefløjen at stække PET,« siger han.

Per Stig Møller er terrorist
EU kommissionen er ved at forhandle en handlingsplan på plads med 41 punkter i bestræbelserne på et tættere samarbejde mod terrorismen. Det skal være lettere at udlevere til andre lande og EU vil vedtage en fælleseuropæisk definition af terrorisme og fastsætte fælles straframmer for terrorhandlinger i forbindelse med det tættere samarbejde om terrorbekæmpelse, man er blevet enige om. Det konservative Folkeparti har allerede sammensat en liste på 49 organisationer, som man, ifølge partiets udlændingeordfører John Vinther, umiddelbart kan definere som terrororganisationer og vil have forbudt i Danmark. Heriblandt optræder ETA, Hamas, IRA, Real IRA, De tamilske tigre, PKK, Armed Islamic Group (GIA), Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Rote Armee Fraktion (RAF), samt ikke mindst Mujahadin Khalq, det største medlem af modstanden mod Talebanstyret og en bevægelse som de konservative har kontakt med og støtter gennem Per Stig Møller. Denne fejl er med til at understrege det farlige i situationen. En dansk sortliste over terror-organisationer vil desuden uundgåeligt føre til krav om forbud mod dem en omsonst indsnævring af grundlovens foreningsfrihed og aktuelt også religionsfrihed. Straffeloven er demokratiets værn, for det retter sig mod den, der i handling viser sig som forbryder.

Vi er alle terrorister
Terroristiske organisationer på listen vil tage navneforandring på førstkommende ekstraordinære landsmøde, så listen vil kun ramme os uskyldige, der kunne finde på at organisere demonstrationer mod en tåbelig krig eller protestere til næste års topmøde i København. Frank Jensen udtaler nemlig til Politiken den 29. 9 at ballade ikke vil blive tolereret, når den ventede reaktion på terrordrabene i USA kommer . Men det er de Konservative formodentlig godt klar over. Og de er klar til at ofre endnu mere:
Vi er nødt til at indlede en kamp mod terror og terrorister. Der er ikke nogen vej uden om, og jeg ved godt, at det her kan få betydning for den personlige frihed på nogle områder. Men frihed er jo ikke noget værd, hvis vi ikke har tryghed , siger den konservative leder Bendt Bendtsen til Politiken 27. september.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >