Global terror

Terroraktionen i New York med drab på et endnu uafklaret antal sagesløse ofre, velsagtens omkring 6.000 har bragt angst og frygt til overfladen og bevirket at supermagten USA med tilhørende randstater bl. a. Danmark har erklæret krig.

Af Aage Staffe - 31/10 2001

Se temaet
Vort parlamentariske system og de internationale organisationer (EU bl.a.) skylder at oplyse os om:
1. Hvem vil man bekrige?
2. Hvordan vil man føre krigen?
3. Hvad må krigen koste?
4. Hvad er terror? Hvad er en terrorist?
Krigens omkostninger bør opgives i:
Menneskers død, lidelser og udsalget af eller tilsidesættelsen af demokratiske værdier, såsom de retsmæssige garantier, som borgere efter generationers kamp sædvanligvis har eller har haft ifølge forfatning og konventioner.
Krigens omkostninger bør beregnes og omsættes til goder for Den tredje Verdens befolkninger. Overlevelseskriteriet er 2.000 kalorier pr. individ pr. dag.
I E.U. og på Christiansborg er man i fuldt firspring ved at vedtage terrorlove.
Lad mig tænde alle advarselslamper og opfordre også dig til at reagere.
Debatten går i dag som siden stenalderen på terror og terrorister, uden at man har forsøgt at definere, hvad terror er.
Modstandskamp - Frihedskamp vil altid blive betegnet af magthavere som terror. Under besættelsen var jeg terrorist, efter besættelsen var jeg blevet til en „helt" og har derfor med nogen undren, men med stor glæde i mange år modtaget den danske stats hædersgave. Hvad er jeg? Tillad mig at være forvirret.
Er en kamp for at frigøre sig fra et undertrykkende styre terror? Ændrer definitionen sig i det øjeblik styret er overvundet? Er enhver form for retssikkerhed dermed en saga blot? Samarbejdspolitikernes definitioner under og efter besættelsen bekræfter karruselturen. Man har et standpunkt til man finder et nyt under gulvtæpperne. Bekvemmelighedspolitik?
Med de hidtil førte argumenter kan Danmarks betingelsesløse deltagelse i krigen på USA´s side, på det foreliggende grundlag betyde godkendelse af et hvilket som helst diktatorisk styres adgang til bekæmpelse af enhver form for modstand mod undertrykkende magtanvendelse, dermed vort og hr. Nyrups farvel til demokrati, frihed, lighed og broderskab.
Konsekvensen bliver tilsidesættelse af vor fundamentale retssikkerhed dvs. tilsidesættelse af vor forfatning. Skal vi derfor have valg til ny Grundlov? Eller?
Konsekvensen bliver, at asylsager forvandles til straffesager, da asylsøgere hidtil i almindelighed har hævdet, at de er flygtet pga. forfølgelse fra magthavere, altså er de terrorister. Hvad kan skatteborgeren fremtidigt spare i kroner? Et lille hurra?
Giver også Danmark grønt lys for bekæmpelse af de kræfter, vi hidtil har ønsket at støtte i bestræbelserne på at skabe en bedre verden?
Hvad er terrorisme? Lidt til eftertanke.
Den danske modstandsbevægelse bestræbte sig uanset de sidste års lumre kritik på at skåne værdier og liv. Mig bekendt fandt kun i et tilfælde et attentat sted, som er sammenligneligt med andre landes organisationers strategier. Det var et spræng-stofattentat 28. oktober 1943 mod værtshuset MOKKA på Strøget i København. Tilfældige gæster blev dræbt og lemlæstet. Bod 5 millioner kr., idømt af tyskerne. Modstandsbevægelsens ledelse tog skarpt afstand fra aktionen og hvorfor så det? Sabotagens (modstandskampens) popularitet, omfang og effektivitet var afhængig af den folkelige opbakning. Denne blev kun opnået ved at sabotører igen og igen tog hensyn og flere gange risikerede egne liv og lemmer for at skåne andre - de sagesløse.
Brug af vold - uden andet mål end at sprede angst - frygt - ved at ramme tilfældige og sagesløse opfattede den danske modstandsbevægelses ledelse som terror. Hvordan opfatter vi det i dag? Hvordan opfatter du det?
Hvem udfører terror? Traditionelle definitioner
Statslig terror benævnes krig evt. borgerkrig. Denne terrors udøvere er oftest korrupte, diktatoriske marionetfigurer styret af højfinansens bagmænd.
Organisationer eller enkeltpersoner uanset mål og midler. Terroristerne kan tilhøre et utal af organisationer med et bredt spektrum af mål midler og metoder. Yderpunkter kan belyses ved modstandsbevægelser, der bekæmper undertrykkelse og organisationer, der forsøger at bevare det undertrykkende styre. Sidstnævnte er styrets forlængede arm og rekrutteres sædvanligvis blandt lejesoldater og lejemordere.
Terrorens mål direkte og indirekte?
Ved at udøve blind-tilfældig vold på sagesløse kan magt bevares eller styrtes. Heri intet nyt. Dermed kan krige startes og dermed kan aktionærer i våbenindustrier sikres mere profit.
Terrorens virkemidler?
Statslig terror. Eksempler findes i overflod. Den nazistiske terror i Danmark nu og dengang. Schalburgtage - terrorsprængninger af persontog med kvinder og børn - clearingmord - gadenedskydninger er karakteristiske for nazistisk terror i Danmark og det ubændigt had, den skabte.
Listen over vor civilisations tilbud på livretter er næsten uendelig og spænder eksempelvis fra mineret legetøj til børn, til giftgas, klyngebomber og bakteriologiske kærestebreve.
Privatiseret terror: Igen falder man i svime over mennesket evne til at sprede ondskab. Clearingmord, gidseltagning, flykapringer for at nævne lidt af menuen. Gak på Internettet, adresse: http//:www. fred. dk, find fredsakademiet. En videnbase af format.
Terrorens virkninger - direkte og indirekte?
Ved at sprede død - ødelæggelse over sagesløse - spredes grobund for krig og bestræbelser for at skabe en verden, hvor mennesker lever trygt i harmonisk sameksistens forhindres.
Frygt - angst - had og nogle af forudsætningerne for start af krige skabes.
En krigsførelse, der uden anden hensigt end at sprede rædsel - frygt - angst ved at tilfældigt at ramme sagesløse, fører ikke mod demokratiers mål, som må være sejr over voldsmagter. (Dette indebærer, at „fredsbevarende" bombninger er terrorhandlinger.) Tværtimod spreder man had og vanskeliggør eller rettere gør en forsoning med deraf følgende fredelige tilstande, umulig.
Men hvad kan man gøre? Jeg har ikke opskriften
Militær indsats vil ikke føre til varige løsninger, det viser historien og USA´s militære handlemønster i Irak og nu Afghanistan. Brede folkelige opstande kan ikke overvindes med vold, det er Vietnam et udmærket eksempel på.
Vejen er Gandhis konfliktløsning; IKKEVOLD - CIVIL ULYDIGHED, at mistillid fjernes og erstattes med tillid i en eller anden form for dialog.
Ligestilling Et frit menneske kan ikke uden at sætte sit selvværd overstyr, bare springe til de arrogante toner, der lyder fra USA. Udlever terroristerne. Til hvem? Hvorfor? Skal de dømmes, af hvem? USA´s handlemåde er ydmygende, arrogant og diskriminerende. De fungerende amerikanske politikeres kvalifitative funktionsniveau indikerer, at sagen må og skal behandles af FN.
Tillid er en forudsætning. Kan den skabes?
Krig er en lukrativ forretning, derfor bør man vide, hvem der behersker og kontrollerer våbenindustrien. Svaret er vel kapitalister - aktionærer. Hvem er så det? Er det mafiaen, der vasker sorte penge? - Hvide, kan mønterne næppe blive. Er USA´s regering og senat infiltreret i våbenindustrien? Uden al tvivl.
Har demokratiernes borgere indsigt i og kontrol med fremstilling af og anvendelsen af destruktionsmidlerne - våben? Svaret er klart og entydigt. NEJ!
Kan demokratierne få kontrol med krigsmaskineriet? NÆPPE, som parlamentarismen drives i dag. Lad mig pege på lidt uhyrligheder.
Bombeflyene over Afghanistan beskydes med missiler, som USA i sin tid leverede, da en anden forbryderisk supermagt, nemlig Sovjet boltrede sig i de afghanske bjerge. Pakistan er med sin muslimske befolkning et nøgleområde i den nuværende krig. Pakistan har atomvåben. Kender du leverandøren? Hvem kontrollerer og har magt til at forhindre, at de bliver brugt i en overløbshandling? Supermagternes krigsforbrydelser igennem årtier må som konsekvens føre til, at demokratierne fremsætter krav om effektiv kontrol og at konflikter (krige) skal være i FN´s regi. Men er politikerne syltet for meget ind i surdejen?
USA er ikke entydigt et land kun bestående af krigsliderlige forbrydere. Hvorfor ikke finde de positive kræfter og skabe fælles strategier?
Hvad kan de så være?
Afrustning. Global destruktion af ødelæggelsesmidler (også fra Første og Anden Verdenskrig). Kontrol med og indsigt i fabrikation af våben og ødelæggelsesmidler. Trafikforbud mod ubåde og fly, der futter rundt med A og B-bomber.
Internationale love og domstole, for nærværende er det den, der har den største kanon, der har retten. Her bør de nordiske lande i langt højere grad spille en rolle.
Gældssanering
af ulandsgæld. Ændring af ulandshjælp fra at være eksport af vestlig, industrialiseret arbejdsløshed til en værdig betaling af varer produceret i ulande.
Eftergivelse af den gæld ulandene blev påført i den periode, hvor Den kolde Krig fremmede pseudo-demokratiske diktaturers korruption, og efterlod befolkninger i borgerkriges skygge.
Skal terrorismen stoppes på længere sigt vil det være nødvendigt ved demokratiske metoder at indføre ligestilling også socialt, og det kan kun ske ved dialog. Kan de brede befolkninger få troen på og gøre en indsats for demokratiet, har vi en chance, ellers ikke. Hvis de brede befolkninger i alle lande tager afstand fra terrorismen og vil bekæmpe den, vil terroristerne ikke kunne fortsætte galskaben. Vi har i dummerkassen mødt ekspert efter ekspert - hvornår fremsættes konstruktive løsningsforslag? Er man i virkelighedens verden utroligt dumme i al sin ekspertviden - eller bare ualmindelige sløve hølæs? Kom med løsningsforslag - strategier og vi andre følger måske trop.
Det kræver offervilje og positiv tænkning. Har man det?
Glem ikke at modstandsbevægelsens resultatliste ville have set noget anderledes ud, hvis ikke den danske befolkning aktivt havde støttet modstandskampen. Terror er sædvanligvis ret svær at udføre i en befolkning, der bekæmper terror.
En terrorist med erfaringer i praktisk terrorisme. Aage Staffe


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >