FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >
Menneskerettighedsmarch Pressemeddelelse den 8. november 2002 Kvinder for Fred
Se temaet

En international menneskerettighedsmarch i Israel og Palestina er ved at tage form.
Den skal finde sted i foråret 2003 i samarbejde med israelske og palestinensiske fredsgrupper. Det er af sikkerhedsmæssige grunde besluttet, at det udelukkende er kvinder, der deltager i marchen.

Marchens formål er at markere afstand til krig som løsning på konflikter - og at synliggøre støtte til og sympati for de fredsbestræbelser, der udfoldes fra begge parter i regionen. Marchen udtrykker tillid til, at dialog og samarbejde på græsrodsniveau har politisk effekt.

Initiativet til Human Rights March 2003 kommer fra Norge, hvor man dels holder kontakt med fredsgrupper i regionen, og dels etablerer overblik over grupper, organisationer og enkeltpersoner i Europa, USA og Canada, der ønsker at tilslutte sig marchen.

Også i Danmark arbejdes der nu på at tilslutte sig initiativet. Tanken bakkes op af organisationer som Flygtninge under Jorden, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, FN-Forbundet, Center for Konfliktløsning, Dansk-Palestinensisk Venskabsforening, Kvinder for Fred og Kvinder i Sort

Torsdag den 14. november kl 19.30 holdes informationsmøde i Medborgerhuset på Nørre Alle i København.


Send gerne et link om denne tekst videre til folk, du mener fortjener at se den. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). ©pdateret november 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand