Nej til krig og terror skifter navn

Presseudtalelse

Stop terrorkrigen - 7/3 2002

Se temaet
Stop terrorkrigen
København
c/o Frivillighedscentret
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg


Efter starten på USAs krig mod Afghanistan den 7. oktober stiftedes Nej til krig og terror, København ved at fredsbevægelser, faglige organisationer og andre krigsmodstandere gik sammen. Den har siden stået bag en række demonstrationer, fakkelvagter, den internationale fredskonference og andre initiativer.

Efter udviklingen i krigen mod Afghanistan og Talibanregimets fald og den amerikanske regerings understregning af, at den såkaldte 'krig mod terror' vil fortsætte mod nye lande og mål, der intet har at gøre med de tragiske begivenheder den 11. september 2001 i USA, har initiativet Nej til krig og terror drøftet sit navn og grundlag.

På et stormøde den 4. marts 2002 besluttedes det at ændre navnet på organisationen til Stop terrorkrigen. Samtidig blev der vedtaget enkelte justeringer i grundlaget, der tager sigte på at organisationen kan fungere som en klar stemme imod den såkaldte 'krig mod terrors' skiftende mål.

  1. Stop terrorkrigen mener det er vigtigt, at der eksisterer et initiativ, der kan reagere på alle udviklinger i krigen, hvor Danmark bliver stadig mere involveret, siger pressesekretær Per Fosgrau.
  2. De tre danske soldaters død i Afghanistan er det direkte resultat af regeringens og folketingets fejlagtige beslutning om at involvere Danmark. Initiativet forlanger, at de danske soldater trækkes ud.
  3. Irak er udpeget som det sandsynlige næste krigsmål for USA. Irak har intet at gøre med terrorhandlingerne den 11. september. Når vi ændrer navn er det ikke, fordi vi ikke er modstandere af terrorisme, men fordi en bibeholdelse af navnet Nej til krig og terror kan forvirre.
  4. I vores grundlag understreger vi, at global retfærdighed og fattigdomsbekæmpelse – ikke krig mod fattige folk – er det bedste middel til at forhindre terror.

København den 7. marts 2002

Vedføjet
Grundlag for Stop TerrorkrigenSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >