Op af starthullerne

Fredsbevægelsen står i den kommende tid over for en række opgaver og udfordringer.

Af Per Johansen - 16/2 2002

Se temaet
Fredsvagten har manifesteret sig som det mest overbevisende folkelige initiativ vi indtil videre har set i dette årtusinde.
Det forpligter til, at man tager de mest aktuelle opgaver op, hvor andre har smidt tøjlerne.
Folketingsvalget var et knusende nederlag for venstrefløjspartierne. I NTKOT har vi tydeligt fået demonstreret hvorfor det gik så galt. I denne sammenhæng fortjener vælgerne en cadeau - at de for længst har afsløret den parlamentariske venstrefløjs falske spil for galleriet.
I NTKOT har vi endvidere oplevet, at medlemmer af AU ikke alene har afsløret et narcissistisk traume (Hvis vi ikke må bestemme, vil vi slet ikke være med), men også at et - i offentlighedens øjne - ledende medlem har besudlet sin egen rede gennem bagtalelse - i dagbladet Informatíon - af aktivister og oplægsholdere på NTKOTs hidtil største succes, Fredskonferencen.
Der er ikke noget at sige til, at nu hvor denne fløj er blevet klædt af til skindet og står afslørede i al sin ynkelighed, at de ikke vil møde op til stormødet på mandag.
Det pålægger imidlertid de aktivister, der arbejder alvorligt for fred, et større ansvar og en endnu større arbejdsbyrde.
JRM vil - efter hvad der foreligger oplyst - på vegne af Enhedslisten fremlægge et forslag om at dele organisationen op i to. Det betyder de facto, at partiet forlader den aktivistiske del at bevægelsen, for, angiveligt, at arbejde videre i en korporativ bevægelse. Et netværk af organisationer, hvor lederne kan samles for at vedtage resolutioner og udtalelser, der offentliggøres for de undrende masser. Nok så tankevækkende er det, at det var et lignende korporativt system, Mussolini havde som model for sit fascistiske diktatur.
Den nye fredsbevægelse har indtil nu været handicappet af, at den var et skridt bagefter udviklingen ude i den store verden. Denne situation har imidlertid ændret sig. Vi ved allerede nu hvilke folk og nationer, der er de næste mål for USAs terrorkampagne.
Denne viden forpligter fredsbevægelsen til at arbejde målrettet - ikke alene med protester og aktioner mod krig og statsterrorisme. Den pålægger os også en opgave med af skaffe og formidle oplysninger. Vi må tage initiativ til diskussioner og foredrag. Arrangere møder med personer, der har viden om hvad det er der sker, der hvor stater begår overgreb mod folk, der af en eller anden grund skal revses. Debatten skal ikke foregå bag lukkede døre, men mellem mennesker, hvor de mødes i deres daglige færden, på arbejdspladser, klubber, cafeer mv.
Krigen rykker i de kommende måneder tættere på Danmark. Og det ikke kun geografisk. Indvandrere i Danmark og danskere af anden etnisk oprindelse vil i den allernærmeste fremtid blive mærket af, at deres familier er blevet ramt af død og ødelæggelse som følge af, at den politiske ledelse i de angrebne stater ikke har villet acceptere en politisk dagsorden, sat af klodens eneste supermagt.
Som billedet tegner sig lige nu, tyder meget på, at kun Fredsvagten tager situationen alvorligt og ikke lukker øjnene for skriften på væggen.
Det er derfor vigtigt, at flest muligt møder op til stormødet i NTKOT på mandag, hvor fundamentet for kommende måneders arbejde skal støbes.
Af opgaver kan i flæng nævnes: Påskearrangement, 1. Maj, Sommerfredstræf for hele Danmark på Hesbjerg o.m.a. I den forbindelse ville det også være godt, hvis der kunne nedsættes en gruppe, der tog sig af en mere langsigtet planlægning. Vi gør arbejdet mere besværligt, end det behøver at være, ved at arbejde med en så kortsigtet tidshorisont.
Vel mødt på mandag!
PFJ


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >