Fredsweekend i København den 26.-27. januar 2002

Til fredssøgende mennesker i de politiske partier, fagbevægelsen, fredsorganisationer og hvor de ellers måtte findes.

Af Dorte Grenaa

Se temaet
Fredsweekend i København, den 26.-27. Januar 2002.Fredskonference den 27. januar

En gruppe af enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer har arbejdet med planerne for en fredskonference.

Planerne er nu så langt fremme, at der foreligger tilsagn fra nedennævnte personer om at deltage i en fredskonference på Københavns Universitet Amager, søndag den 27.1.

Ramsey Clark, advokat, tidl. justitsminister USA
(eventuelt anden ledende person fra International Action Center).
Karam Kella, professor, Hamburg.
Ustad Zia Ul Haq, professor fra Kabul, Afghanistan, nu i exil i Danmark.
Eva Arnvig, journalist, FN-medarbejder og aktuel med film om forholdene i Afghanistan.
Deltagerlisten vil muligvis blive udviddet.

Fredsdemonstration den 26. januar
Initiativet "Nej til krig og terror" arrangerer en fredsdemonstration i København, lørdag den 26.1.

Med 2 "store" fredsarrangementer i København den samme weekend, synes det oplagt at gøre weekenden til en fredsweekend.

Vi vil derfor opfordre alle fredssøgende enkeltpersoner og organisationer til at bakke op bag projekterne. Kom til demonstrationen, deltag i konferencen eller lav egne - supplerende - arrangementer i løbet af weekenden. Er kræfterne helt udtømte, kan man videreformidle information om arrangementerne gennem egne netværk eller som medinitiativtager på plakaten for fredskonferencen.

Bag fredskonferencen står foreløbigt arbejdsgrupper nedsat af organisationerne bag "Nej til Krig og Terror", Fredsvagten, World Peace, Fredsskattefonden og Kvinder for Fred.

Organisationer og enkeltpersoner er selvfølgelig mere end velkomne til at bidrage økonomisk til arrangementerne. Beløb af mere symbolsk karakter vil også blive modtaget med tak.

Er kassen absolut tom, kan man stadigvæk deltage som med-initiativtager på plakaten, da bredden i opbakningen også tæller.

I håbet om en snarlig positiv respons.

På arbejdsgruppens vegne.

Dorte Grenaa / Per Johansen / Carsten Nielsen


Yderligere oplysninger: FRED.dk - www.fredsvagt.dk


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >