Forberedende møde for Nej til Krig-initiativ

Til alle relevante organisationer og personer

Forberedelsesgruppen

Se temaet
I indbydes hermed til forberedende møde for Nej til Krig - initiativet
Onsdag den 3.oktober kl.17.00 (bemærk tidspunktet)
i Blågårdens Medborgerhus

Baggrund:
I perioden siden 11.september har der rejst sig en masse røster for at undgå at situationen udvikler sig pga. manglende omtanke og hævntørst. Ordene Nej til Krig er blevet mere og mere almindelige og de kommer ikke bare fra de sædvanlige aktører, men også fra mange almindeligt bekymrede mennesker. Det gælder både i Danmark og den øvrige vestlige verden.
Derfor blev der torsdag aften holdt et møde, hvortil 10 organisationer var indbudt. Her blev situationen drøftet grundigt igennem og der var enighed om hurtigst muligt at gå videre med at lave en koordinering, så initiativerne gensidigt kan styrke hinanden. Der blev sat personer på at arbejde videre med organiseringen af forskellige aktiviteter og der blev udpeget en gruppe på 4 personer med forskellig organisatorisk baggrund til at arbejde videre med forberedelserne.
Det er sket ved at forsøge at få kontakt til de forskellige initiativer, sondere terrænet og forhandle et forslag til grundlag på plads. Der er pt. ikke lavet et mere præcist organisatorisk forslag.

Forslag til dagsorden :
onsdag den 3. oktober kl. 17.00 Blågården

1. Valg af dirigent og referent
2. præsentationsrunde
3. igangværende og planlagte initiativer fra forskellig side
4. oplæg og generel debat om grundlag for og formål med initiativet
5. ideer om og muligheder for hjemmeside
6. stiftelse af komiteen, herunder navn
7. arbejdsgrupper for udadvendte aktiviteter
8. evt.

ad 3) Omfatter i hvert fald :
kl.20 initiativet, Ninna Holbeks demo 4/10, Kvinder for fred mm., Ålborg fredsaktion, Esbjerg fredskomite, møde i Århus, www.besindelse.dk, ISU underskriftsindsamling, andre underskriftsinitiativer og åbne breve, større (debat)møde i København, politikermøde i Holbæk.
Skulle nogen ønske at fortælle om andre ting vil vi gerne orienteres i forvejen af hensyn til mødeplanlægningen.

ad 4) forslag til grundlag:
Nej til krig
Vi fordømmer krig og terror. Terrorangrebet på USA var forfærdeligt.
Modsvaret er ikke krig mod uskyldige. Vi ønsker retfærdighed, ikke hævn.
USAs krig vil undergrave en i forvejen skrøbelig verdensorden. Konsekvensen
kan blive en storkrig, der involverer adskillige atommagter. En krig kan
blive en trussel imod civile over hele verden. Krig vil ikke forhindre
fremtidige terrorhandlinger, men snarere føre til flere. Lad ikke nytteløs
gengældelse føre til global krig!
I stedet opfordrer vi til besindelse, overholdelse af international lov og
fredelige aktiviteter. Vi opfordrer den danske regering og folketinget til
at fravælge krigen.
Vi vælger fred, demokrati, menneskerettigheder og en bedre fordeling af
verdens goder.

ad 5) blandt andet forholdet til FRED.dk, www.peaceweb.dk og www.besindelse.dk

Deltagelse:
Det er ikke forpligtende at deltage i mødet, men organisationsrepræsentanter må gerne være i stand til at udtrykke, hvor organisationen står.
Indbydelsen sker primært med email i sammenhængende grupper (politisk, freds ...). Vi regner med at organisationer selv sender videre til de relevante personer i organisationen og også sender indbydelsen videre til organisationer, de tror mangler.
Er man interesseret i de videre aktiviteter, men forhindret i at deltage, bedes afbud sendt til jrm@vestnet.dk med cc. til jorn@jorna.dk gerne fulgt af kommentarer.

Forberedelsesgruppen:
Jørn Andersen
Lars Lyndorff-Krelskov
Jørgen Randløv Madsen
Thøger ThomsenSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >