Fredsdemonstration

Nej til krig – Ja til dialog

Af Ninna Holbek - 4. oktober 2001

Se temaet
Fredsdemonstration torsdag d. 4. oktober kl. 19.30

Christiansborg Slotsplads.

Talere: Ninna Holbek + rep. for Nej til Krig Initiativet

Medbring gerne et lys
.

I denne staternes selvransagelses tid, må også det enkelte menneske spørge sig selv. Hvad har jeg gjort for demokratiets fremme i verden? Hvad har jeg gjort for at mindske verdens uretfærdigheder?
For de fleste af os er svaret nok: Ingen ting.
Derfor er det næste spørgsmål. Hvad kan det enkelte menneske gøre?
Lige nu er der nok brug for en kæmpe fredsdemonstration. Amerikanerne råber KRIG, fordi de har været udsat for en forfærdelig terroraktion.
Men terror er terror og skal bekæmpes via politi, efterretningsvæsen og domstolene. Terroren skal ikke have lov til at udvikle sig til en verdenskrig, fordi den amerikanske præsident skal demonstrere sit militære verdensherredømme.
Verden, menneskene har brug for dialog, samarbejde og helhjertede forsøg på at løse fattigdoms problemerne og de økonomiske uretfærdigheder, som findes i store dele af verden.
I denne proces er der brug for det enkelte menneskes politiske engagement. Velfærdsstaterne er skabt gennem det enkelte menneskes engagement, i fagforeningernes solidariske tankegang og socialdemokratiernes politiske succeser i forrige århundrede. Velfærden er skabt ved dialog og samarbejde ikke krig og konkurrence.
Skal freden og velfærden bevares, kræver det aktivt arbejde gennem de politiske partier og fagforeningerne ikke ved at følge den nyliberalistiske prædiken om, at bare det går MIG godt, går det også alle andre godt. Der findes ingen historiske beviser på sandhedsværdien af det udsagn.

Lad demokratiet og dialogen sejre over den amerikanske magtelites ønske om hævn og krig.

Alle, der ønsker freden bevaret og konflikter løst gennem dialog, de internationale organisationer og domstolene, opfordres til at møde op til fredsdemonstration på Christiansborg Slotsplads torsdag d. 4. Oktober kl. 19.30.

Ninna Holbek

Undertegnede prøver som enkeltperson at sætte dette i værk for at aflive afmagtsmyten. Det er min oplevelse at hovedparten af civilbefolkningerne rundt omkring i verden ønsker konflikter løst ved dialog og fredeligt samarbejde. Måske dette sammen med alle mulige andre initiativer, som tages rundt omkring, kan blive starten på en ny fredsbevægelse. Jeg har derfor sendt denne mail til alle mine egne mail adresser ( jeg har bl.a. en danseskole) med opfordring til at videresende den. Desuden sender jeg den til alle de fagforeninger, politiske partier og øvrige organisationer, jeg kan komme i tanke om. I opfordres selvfølgelig til at gøre det samme. Demonstrationen er lovligt anmeldt og jeg sender en pressemeddelelse til aviserne, TV, radio og lokal radioer m.m.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >