Links om bombningerne af Serbien

"One woman in particular described the noise of NATO jet engines as the sound of angels!" - NATOs talsmand Jamie Shea 9/5-1999.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret juli 1999

Se temaet
De danske partier - Mailinglists - Nyhedsgrupperne
Stopsignal mod krig
Under Golf-krigen viste internettet sin styrke som kilde til de informationer, som resten af pressen undertrykte. Nettet gør det muligt at kikke bag om de officielle medier og se mange af de samme kilder, som de trækker på. Samt ikke mindst at finde oplysninger, som ingen officielle medier ønsker at bringe videre.
De danske medier giver denne gang overraskende god plads til mere kritiske røster. Diverse fredsforskere får fin spalteplads, men skævvridningen af krigen er uændret, med serbere som skurke og albanere som helte.
Serbernes nedskydning af et af de svinedyre Stealth-fly F-117A er et godt eksempel på de mange måder, en sag kan anskues på.
Via listen herunder kan du selv prøve at finde en mere mangesidet version af sandheden frem.

Efter bombningerne...

Gamle links

For flere internationale links, se listen hos TFF - "The Transnational Foundation for Peace and Future Research".

Andre danske sider mod krigen

Andre landes sider mod krigen

Finland, Frankrig, Holland, Holland og Holland, Island, Italien, Norge, Schweiz og Schweiz, Storbritannien , Sverige, Tyskland og Tyskland samt Østrig.

Officiel disinformation


Mailinglists

Med mailinglists abonnerer du på e-mail om specielle begivenheder. Det er en mulighed for at få fat i nyhederne væsentligt hurtigere end både pressen og de faste web-sider. Kosova-konflikten har skabt mange mailinglists. Her er to muligheder:

Nyhedsgrupper

Newsgroups giver et bredere billede af debatten end mailinglists. Både Micro$ofts og Netscapes browsere har news-readere indbygget. Debatten i nyhedsgrupperne er ofte så spredt og flimrende, at det er umuligt at finde guldkornene. En god News-reader har et såkaldt "Kill-filter", der for eksempel kan frasortere de 76.000 fritsvævende indlæg en aktiv herre som Bo Warming har udsendt under eget navn.
Siden krigens start er der alene i den danske gruppe dk.politik postet langt over 10.000 indlæg, der nævner ordet Kosova eller Kosovo. En nemmere indgang til nyhedsgrupperne er den særlige søgemaskine Dejanews, der giver adgang til at læse indlæggene i en almindelig browser. De fleste af nedenstående links til nyhedsgrupper via Dejanews er udenlandske, men alle har indlæg på engelsk.


Rundt om i verden
Rundt om Balkan
Aktivisme, politik og andet

De danske partier er bagud

Opdateret april 1999
De fleste af partiernes web-sider er som sædvanlig ikke opdaterede. Regeringspartierne, der har sendt Danmark i krig, er sene i optrækket. Socialdemokratiet har et par uger efter angrebet fortsat ingen nye pressemeddelelser om Kosova at fremlægge. Det Radikale Venstre er endelig kommet lidt i omdrejninger og ønsker nu en "koordinering af indsatsen for at imødegå flygtningekatastrofen i Kosovo-Albanien".
Hos småpartierne står det ikke bedre til. Den nyeste hos Kristeligt Folkeparti fortæller, at "EU sætter ild til en krudttønde", men drejer sig om oprettelsen af en palæstinensisk stat. Centrum-Demokraterne praler med en "Fælles indsats mod røg", men tænker ikke på bomberøg. Heller ikke Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti har lyst til at lægge noget frem om situationen. Venstrefløjen klarer det meget bedre: Resten af de borgerlige partier fremviser forskellige grader af krigsbegejstring: Det står ikke meget bedre til hos ungdomsorganisationerne. DSU mener, at "Kosovo kræver handling og nytænkning", men pressemeddelelser er en måned gammel. Konservativ Ungdom opfordrer til "Stop den politiske vold!", men det er ikke NATO, de tænker på.
Resten af de unge politikere har heller ikke opdaget, at der er sket noget i verden. Hverken Centrum-Demokraternes Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Fremskridtspartiets Ungdom, Kristeligt Folkepartis Ungdom, Radikal Ungdom, SFU eller Venstres Ungdom har noget at fortælle.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >