Åbent brev

- om krigen mod Jugoslavien

 

Se temaet
Åbent brev til Regering og Folketing
om krigen mod Jugoslavien
maj 1999

Stop ultimatum-linien - indled dialog og forhandling

Med generalsekretær Kofi Annans udpegning af FNs forhandlere i Jugoslavien, svenskeren Carl Bildt og Slovakiets udenrigsminister Eduard Kucan, er FN endelig aktiv som mægler.
 
Samtidig indebærer Ruslands og G7-landenes kompromisforslag forhandlingsmuligheder, der hidtil har været udelukket af NATOs ultimative krav.
 
l denne situation er nye krigsfly på vej til Jugoslavien, hvor de skal optrappe NATOs bombninger. Set i dette lys synes FNs initiativ håbløst.
 
Derfor må bombningerne stoppes øjeblikkeligt.
 
Det er rystende, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen fastholder, at bombningerne skal fortsætte. Det viser, at regeringen er fanget i sin egen krigsretorik.
 
Hele verden - også de aktive lande i NATOs krig mod Jugoslavien, burde hilse Kofi Annans initiativ velkomment og udvikle planer og stille økonomi til rådighed for en humanitær indsats og genopbygning af det krigshærgede og sønderbombede land.
 
Kun en politisk løsning kan sikre freden.
 
Støt hjælpeorganisationernes opfordring til bornbestop, så de kan genoptage hjælpearbejdet.
 
Vedtaget på fællesmøde i Fredsbevægelsen 8. maj 1999.
 
Jernbanearbejdernes Fagforening - Jord og Betonarbejdernes Fagforening - Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed - Dansk-islamisk Forening for Fred og Miljøbevarelse - Aldrig Mere Krig - Kvinder for FredSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >