Krigens lov

Lars Løkke har erklæret krig mod Libyen. Vi risikerer nu både militære angreb på Danmark, og skjulte indgreb i vore rettigheder.

Af Tom Vilmer Paamand - marts 2011

Se temaet
Overvågning! Libyske militære enheder kan nu med fuld ret angribe relevante mål i Danmark, uden at dette kan kaldes terror. Hvis soldaterne bliver fanget efter fx at have udslettet Christiansborg, skal de behandles pænt som krigsfanger og returneres uden dom til Libyen, når krigen er slut.

Dette er en konsekvens af statsminister Lars Løkke Rasmussens krigserklæring, der har åbnet for alle krigens særlige love. Mange hundrede danske love indeholder nemlig bestemmelser der først er relevante, når Danmark er i krig.

De fleste af dem bærer stærkt præg af at stamme fra en helt anden tid, men de er fortsat gældende lov. Udenrigsministeriet har understreget, at disse bestemmelser kun vil blive brugt i det omfang, der er behov for dem. Vi skal derfor ikke forvente at se fx danske hospitaler bemalet med Røde Kors-mærker for at markere, at de ikke må bombes.

Lige nu kan vi være underlagt mulige forbud mod:

* Tilskyndelser til øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat.

* Svækkelse af den danske stats eller dens forbundsfællers kampdygtighed.

* Propaganda til fordel for fjendtlige magter, herunder virksomhed som redaktør.

* Utilbørligt erhvervsmæssigt samarbejde med fjendtlige krigsmagter.

* Medvirken til at værnepligtige deserterer, eller er ulydighed mod tjenstlige befalinger.

* Fjendtligheder mod den danske stat, såsom blokade eller andre tvangsforanstaltninger.

* 5.-kolonnevirksomhed, værnemageri og handlinger, som modvirker krigsforanstaltningerne.

Og følgende regler kan være trådt i kraft:

* Overvågning uden retskendelse af telefonsamtaler, post og anden kommunikation.

* Forhøjede strafferammer for visse overtrædelser af militær straffelov, såsom mytteri.

* Pligt til at stille ejendom til rådighed for det militære forsvar

* Indgreb i de fleste af menneskerettighederne.


VKO-regeringerne har endnu ikke villet afsløre, om nogle af disse undtagelsesregler tidligere har været i brug efter krigserklæringen mod Irak i 2003 - og om Danmark fortsat var i krig. Mine spørgsmål har tidligere udløst et forslag til folketingsbeslutning om forsvarsloven, men udløste trods Enhedslistens ihærdige forsøg fortsat intet klart svar.
Line Barfoed (EL): Det burde være ret enkelt for forsvarsministeren at komme herop og fastslå, at der ikke er nogen grund til bekymring, for vi er ikke i krig, og derfor bliver den bestemmelse ikke anvendt i dag; det må forsvarsministeren meget nemt kunne gå op og sige.
Anden næstformand (Søren Espersen): Ønsker flere at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. For stemte: SF og EL, imod stemte: V, S, DF, KF, RV og LA. Forslaget er forkastet.
Nye spørgsmål er atter på vej gennem Folketinget for at få dette afklaret. De får sikkert lige så menigsløse svar, som de forrige...

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >