Krig er ikke løsningen,
heller ikke i Libyen

Støt oprøret i Nordafrika og Mellemøsten med fredelige midler.

Århus mod Krig og Terror - marts 2011

Se temaet

due Det folkelige oprør i Libyen og i andre arabiske lande har behov for støtte, men ikke for militær indblanding udefra. Krigspolitikerne er parat til at involvere Danmark i ny krig. Lene Espensen peger konkret på at stille 4 danske F16 jagerbombere til rådighed for et angreb på Libyen.

Andre krigspolitikere fra såvel USA og NATO som EU forsøger at få de arabiske lande, blandt andet Saudi-Arabien til at gribe ind, og tilbyder dem støtte til indgrebet med blandt andet AWACS-overvågningsfly. I stedet burde vi lægge pres på de udemokratiske regimer i de arabiske lande, for at de skal blande sig uden om. Saudi-Arabien har foreløbig taget ansvaret på sig og har grebet ind i Bahrain ved at sende soldater mod demonstranterne.

Erfaringerne fra Irak og Afghanistan viser, at der ikke kommer andet end krig og ødelæggelse ud af det, når Vesten med militære midler forsøger at fjerne magthavere, de ikke kan lide. Krig og besættelse er den største hindring for at befolkningen selv kan bestemme over deres land og deres fremtid. Bedre forhold for befolkningen kan kun opnås ved et folkeligt engagement. Erfaringerne fra Tunesien og Ægypten viser, at det kan lade sig gøre at fjerne udemokratiske tyranner.

Det kan også lade sig gøre i Libyen, men det er ikke sikkert det lykkes i denne omgang. Militær indgriben, bombardementer eller bevæbning af oprørerne til en langvarig borgerkrig vil ikke gavne libyerne. Uanset formen for den militære indgriben er virkningen mere krig og mere ødelæggelse. Også et flyveforbud vil kræve en omfattende krigsindsats med bombardementer og måske andre operationer i Libyen.

På kort sigt kan vi kun hjælpe i nærområdet til at håndtere flygtningestrømmene fra Libyen og en mulig humanitær katastrofe. På lidt længere sigt er det afgørende, at såvel vores udenrigspolitik som ikke statslige organisationer sætter målrettet ind for at understøtte demokratiske kræfter. Det gælder ikke kun i forhold til Libyen med også i andre lande.


Stop krigspolitikken - giv fred og frihed en chance.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >