Stop krig, ødelæggelse og klimasvineri

For klimaets skyld, stop krigen i Ukraine, skriver Aldrig Mere Krig i sin nye klimafolder

Af Tom Vilmer Paamand - 2023

Se temaet


pix Vor klode lider, og en del af problemet er, at militæret lusker sig udenom klimaaftalerne. Under klimaforhand­lingerne i 1998 krævede USA, at militæret blev undtaget fra at reducere udslip af drivhusgas – og sådan blev det. Senere aftaler opmuntrer til optælling, men kun som et helt frivilligt forslag.

Militæret har dog søgt at begrænse sit brændstofforbrug lidt, mest af hensyn til de sårbare forsyningslinjer på slagmarken – men ingen måler på militærets værste klimasynd, som er selve krigene.

Klimabelastningen kommer nemlig ikke kun via CO2-udslip fra deres olieslugende kampvogne, kampfly og krigsskibe – men sker langt værre, når det dyre isenkram bliver brugt til at føre krig med al den ødelæggelse, der er krigens væsen.

Militæret er eksperter i målrettet destruktion – og hærværk skal ikke vurderes på hvor stor en hammer, der blev brugt, men på hvor store skader det gav.

I et område, der har været krigszone, er boliger, infrastruktur og fabrikker hærget eller helt ødelagte – som det nu sker i Ukraine. For at de stakkels indbyggere kan komme i gang igen, må alt opbygges på ny – veje, skoler og metro. Samt plejehjem, hospitaler og kirkegårde til alle dem, som blev dræbt og lemlæstet. Det er hundrede års CO2-belastning, som den nødvendige genopbygning slipper løs i atmosfæren én gang til. Vi andre kan og bør snakke om affaldssortering og madspild, men krigenes følger giver klimabelastning af en helt anden målestok!

Klimaindsatsen er sat på vågeblus, for så længe der er krig i Ukraine, tænker vore politikere alt for lidt på at stoppe den globale opvarmning. Oprustningen har første prioritet og tager de penge, vort klima ellers har så stærkt behov for. Det kan blive endnu værre, for en atomkrig er den ultimative klimaødelæggelse. Og der er reel fare for, at krigen i Ukraine udvikler sig til en atomkrig. Dermed er en mulig eskalering af denne krig en trussel mod alle på vor klode.

Freds- og klimabevægelsen må sammen kræve, at Danmark skifter kurs, og i stedet arbejder på at stoppe krigen gennem diplomati og mellemfolkelig kontakt, via konfliktnedtrapning, våbenhvile og konstruktive fredsløsninger.

Der bliver ikke en retfærdig og varig fred for Ukraine og Europa uden dialog og forhandling med alle involverede parter, også Rusland – hvor svært dette end er. Krigenes bevidste ødelæggelse af værdier og menneskeliv er en helt uforståeligt forbryderisk adfærd, som må og skal stoppes – og de fortsatte klimaforandringer presser ustabile regimer med en øget risiko for krig og flygtningestrømme.

Kræv en bæredygtig sikkerheds- og fredspolitik,
hvor klima og fredelig konflikthåndtering
prioriteres højere end våbenindustri og militær
.

For fredens skyld, stop klimaforandringerne.

For klimaets skyld, stop krigen i Ukraine!

Se hele Aldrig Mere Krigs pjece som PDF.


Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2023 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >