Magten græder aldrig

Krigsretorikken sejrer stort verden rundt, og trods krigens umenneskelighed forherliges den.

Af Johan Kirkmand, tidl. Grundlovskomiteen - marts 2023

Se temaet


pix Politikernes begrundelse over for deres befolkninger, når de beslutter at starte en krig, har gennem historien som regel været langt fra sandheden. Jeg nøjes med at nævne to eksempler fra vores tid.

Argumentet for Irakkrigen, der gjorde et stærkt indtryk i befolkningen i den vestlige verden – med statsminister Ander Fogh Rasmussen i spidsen – var påstandene om, at Saddam Hussain havde kemiske våben og var på vej til at få atombomben. Disse argumenter gav afgørende tilslutning til angrebet på Irak, selv om de var opspind – løgn. Krigen var absolut målet for disse politikere og de fik af befolkningerne magten til at gennemføre deres krigsplaner.

Krigspolitikere proklamerer tidligt og silde, at krigen er nødvendigt og absolut det gode. Tænk f.eks. på krigene i Irak og Ukraine. Ved at fastslå, at krig er nødvendig og godheden, får krigspolitikerne som regel opbakning i store dele af befolkningerne. Hvem vil ikke være med til at arbejde for det gode. At gøre det gode er et superargument – altid. Derved tror krigsaktørerne, at de gør en forskel – at de frelser andre mennesker.

Nu i 2022 oplever vi det samme vedrørende krisen mellem Rusland og Ukraine. Putins argumenter for invasionen var som følger: Ukraine er ikke en reel stat, krisen drejer sig om landets eventuelle medlemskab af NATO, ukrainsk overgreb mod det russiske mindretal i Luhansk og Donetsk regionerne, samt et styret i Kyiv er domineret af nazister og deres sympatisører – altså et regeringsskifte var/er målet i Ukraine – ligesom det var i Irak.

Alt for ofte vælger magtfulde politikere i verden krigen som løsningsmodel på internationale problemer. Alle ved til hudløshed, hvad krigens DNA er: Vold, ødelæggelse lemlæstelse og død hærger civilbefolkningerne. Det var tilfældet i Irak og det er tilfældet i Ukraine – ligesom det har været i de forhenværende krige i vores historie.

Kan disse krigspolitikere standses, inden de starter deres krige? Tilsyneladende ikke! Alt for mange mennesker støtter altid krigen – det er mentaliteten verden rundt. FN burde være den oplagte organisation (vi har ikke andre), der skal standse krige i planlægningsfasen. Det er selvfølgelig ønsketænkning, for FN har ikke just haft succes med at standse krige i verden.

Måske burde FNs arbejde på konfliktområder landene imellem nytænkes. Jeg foreslår, at Desmond Tutus ide med en Sandhedskommission til konfliktløsning oprettes i FN regi. FNs Sandhedskommission skal have mandat til at indkalde stridende lande til et sandhedsmøde, der har til opgave at bilægge parternes uoverensstemmelser. FNs generalsekretær leder selvfølgelig møderne i denne Sandhedskommission.

Krig er umenneskelig. Alle ved det! Trods denne viden forherliger mange mennesker krigen, hvilket giver krigspolitikerne alibi til at føre deres krige. Enorme summer, der kunne anvendes bedre, bruges i vores dage på militær oprustning. Selv Pavens ord herom: ”Det er vanvid!”, ignoreres. Krigsretorikken sejrer altid stort verden rundt.

Magten er løsningsordet i verden. Magten kendes af alle, men ingen har set magtens politikere græde over krigens rædsler. Det overlader de til befolkningerne under krigens skygge.                                            ☮


Efterskrift i Johan Kirkmands bog: ”Kun de døde har set en ende på krigen”Et fredsforslag om Ukraine fra Johan Kirkmand

Vore politikere taler gladelig om våben morgen, middag og aften. Alle slags våben er i spil for at hjælpe Ukraine. Nedturen for os alle løber hurtigere og hurtigere – vore politikere ses i spidsen for denne nedtur. Det er på høje tid, at fredsdebatten kommer øverst på vor dagsorden. Slagtehuset Ukraine er primitivitetens topmål. Hermed et fredsforslag:
 1. Russiske soldater trækkes ud af Ukraine.
 2. Krim-halvøen indlemmes i Rusland.
 3. Det Azovske Hav er internationalt farvand, men kun ukrainske og russiske krigsskibe besejler havet.
 4. Alle parter standser cyberangrebene.
 5. Regionerne Luhansk og Donetsk får selvstyre under ledelse af FN i 30 år. Sprogene ukrainsk og russisk ligestilles.
 6. Luhansk- og Donetsk-regionernes grænsekontrol og deres sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik varetages af Ukraine.
 7. Reparationerne af gasledningerne i Østersøen betales af Nato.
 8. Ukraine indtræder kun i Nato sammen med Rusland.
 9. Landenes krigsforbrydelser behandles af internationale retsinstanser.
 10. Genopbygninger af Ukraine varetages af alle krigsdeltagerne.
 11. Alle sanktioner mod Rusland hæves senest seks måneder efter fredsslutningen.
 12. Fjernede ukrainske kunstgenstande m.m. returneres straks.

pix Anmeldelse: Kun de døde har set en ende på krigen

Af Arne Hansen


Johan Kirkmand mistede i 2005 en søn under krigen mod Irak, og dette gjorde ham til en stærk røst i fredsbevægelsen, især i Kirkmand-initiativet, Grundlovskomiteen og Tribunalforeningen. Johan har nu skrevet en ny bog om sin 21-årige søn Bjarkes meningsløse død – med den passende titel, at ”Kun de døde har set en ende på krigen” – et oldgammelt citat af Sokrates.

Bogen har undertitlen ”Personlig beretning om konsekvenserne af krig”, og handler både om familiens sorg over tabet, og om Johans arbejde med at få afklaret, hvad der egentligt skete med hans søn – samt hvorfor Danmark overhovedet gik med i den krig, som kostede sønnen livet.

Johan går ind i kampen mod Danmarks krigsførelse i Mellemøsten. Irakkrigens manglende FN-mandat og især krigen ses som et brud på Grundloven. I samarbejdet Grundlovskomiteen 2003 forsøgte han at anlægge sag mod daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, men dette blev afvist af Højesteret. Undervejs er bogen en god indføring i Danmarks pludselige omsving til krigsførende nation, med den såkaldte ”aktivistiske udenrigspolitik”, herunder alle løgnene om masseødelæggelsesvåben.

Bogen er især et personligt vidnesbyrd fra en, der har selv har oplevet krigens følger. Johan er bitter, da han mener Forsvaret løj for ham om sønnens skæbne og forholdt familien oplysninger. Han beskriver med gode detaljer, hvordan kisten kom hjem med et faldefærdigt russisk fly, hvordan familiens ønsker til modtagelsesceremonien blev kørt over, om en feltpræst der kun var for tilhængere af krigen og desuden om militærets økonomiske rod.

Bogen kommer også rundt om fortrædelighederne undervejs, ikke mindst med advokaten Christian Harlang, men dette problem vækker nok mest interesse for de indblandede. Bogen kan læses og bruges af aktivister som en opsamling af erfaringer fra Johan Kirkmands mange mere eller mindre vellykkede forsøg på at skabe debat om Danmarks udenrigspolitik. Bogen bærer præg af en mand, der virkelig brænder for sin sag og er i stand til at udtrykke sine følelser – og kan anbefales.


Johan Kirkmand: Kun de døde har set en ende på krigen. Historia 2023


Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2023 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >