Atomskjoldets usårlighed giver utryghed udenfor

Danmark har tilsluttet sig et missilforsvar, der er usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende.

Af Arne Hansen - 2017

Se temaet

I januar var der åbent samråd i Folketingets udenrigspolitiske udvalg om hvorvidt Danmark skulle tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning - men regeringen sagde nej!

Debatten sker på et yderst væsentligt sikkerhedspolitisk område, da det drejer sig om en stående trussel, som på et splitsekund kan bringe menneskehedens overlevelse i fare enten igennem en utilsigtet hændelse som vi så i den danske film "Manden der reddede verden" eller igennem kyniske militaristisk skelnen mellem militære mål og massemord på civile.

Disse indslag samt et tidligere interview i programmet Dialog på Frederikshavn Lokalradio om faren for atomkrig er inspireret af, at Beredskabsstyrelsen har formuleret de største trusler som det danske samfund står overfor i de kommende år - men uden at medtage atomkrig, hverken som forårsaget af en politisk fejlkalkulation eller som en IT- teknisk fejludløsning.

I denne sammenhæng er det meget væsentligt at få forklaret, hvorfor et missilforsvar, som det Danmark har tilsluttet sig, er så usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende, at det øger øge risikoen for atomkrig væsentligt. Det kan gøres ved at vi anskuer USAs opbygning af et missilforsvar upartisk ovenfra i et fugleperspektiv. Så bliver man nemlig nødt til at spørge om, hvordan et missilforsvar kan blive opfattes af alle de, der står udenfor. Andre og her især Rusland må vel forventes at spørge, hvorfor pokker NATO vil bruge penge på et sådant skjold, når Rusland ikke synes selv at have nogen planer om, som de første at angribe med atomvåben, og som USA da må vide ud fra erfaringerne fra den kolde krig, står til troende.

Kan man så fortænke russerne i at spekulere over hvilke andre årsager der kan være til NATO-beslutningen om at opstille et missilskjold der jo også vil være rettet mod øst - uanset om NATO-landene benægter det. Og her ved vi alle fra diskussionen i 1980erne omkring Reagans stjernekrigsprojekt, at supermagterne dengang var blevet enige om et forbud imod at forsøge at opbygge et fuldstændigt skjold mod atomvåbenangreb. Supermagterne måtte nemlig kun opstille anti-missilbatterier omkring hovedstæderne på begge sider. Det var for at sikre fortsat gensidig sårbarhed, som en nødvendighed, for at ingen af parterne i den kolde krig skulle fristes til at prøve at opbygge et fuldstændigt missilskjold.

For ellers kunne en atommagt, der også igennem et missilskjold havde opbygget usårlighed, nemlig fristes til at bruge sin oplevede ensidige usårlighed overfor andre magter, til at udøve pression overfor disse, når der opstod konfliktende interesser. Og det ville være en effektiv trussel, når modparten uden missilskjold måtte se i øjnene, at et angreb med atomvåben ville være omkostningsfrit. Dette ikke for at jeg mener vi kunne slå os til ro med garanteret gensidig ødelæggelse som sikkerhedsdoktrin.

Derfor må vi turde satse på i tide at udvikle en menneskehed med en fredskultur og et menneskeligt samfund igennem opbygning af en fredsstruktur, hvor man vil og kan løse sine konflikter rettidigt med ikkevoldelige midler. En nødvendig betingelse for det bæredygtige samfund og den bæredygtige verden vi alle ønsker. Måtte mennesker i alle lande forene sig og fatte mod til - bare at overveje - at blive ikkevoldelige fredsaktivister - altså pacifister?

Men for at vende tilbage til udgangspunktet, så har nu et kæmpeflertal, bestående af især regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale og måske Alternativet støttet udenrigsministerens nej til resolutionen om FN-forslaget om en bindende resolution om atomvåbennedrustning. Dette flertal har altså dermed i stedet valgt et klart ja, til at bakke op om NATOs nuværende ensidige afskrækkelsesdoktrin, om at være parat til, som de første at bruge atomvåben. Og når de samme partier så i forvejen har valgt, på trods af ovenstående modargumentation, at melde sig ind under USA atomparaply for at sikre sig en privilegeret ensidig usårlighed, der må ængste dem der står udenfor, så gør det kun ondt værre for os alle andre (og dem selv med), ved at øge frygten og den internationale spænding.


Læs mere på Arnehansen.net

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2017 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >