Derfor bør NATOs medlemmer gå med i FNs atomvåbenforbud

Ny rapport fra ICAN opridser hvorfor medlemmer af NATO bør gribe mulighederne i den ny FN-traktat mod atomvåben.

Af ICAN - 2021

Se temaet

image En ny rapport opridser hvorfor medlemmer af NATO bør gribe mulighederne i den ny FN-traktat om forbud mod atomvåben, som trådte i kraft i januar 2021. Rapporten er udarbejdet af ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som i 2017 modtog Nobels fredspris for sit arbejde for at forbyde atomvåben.

Rapporten foreslår, at NATO tager skridt til at blive en "ikke-nuklear alliance" i overensstemmelse med den nye norm, som FN har fastsat i traktaten om forbud mod atomvåben - The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

Rapporten fremhæver den udbredte støtte til traktaten i mange NATO-lande, som det fremgår af meningsmålinger, parlamentariske beslutninger, partierklæringer og udtalelser fra tidligere ledere, og det stigende pres i offentligheden for handling.

Rapporten fremhæver, at NATOs medlemmer ikke vil møde juridiske forhindringer ved at tiltræde traktaten, når de forpligter sig til ikke at deltage i eller støtte aktiviteter i forbindelse med atomvåben.

Alle NATO-medlemmer, der er parate til at tilslutte sig traktaten, bør frit kunne gøre det uden frygt for repressalier fra deres allierede, i særdeleshed fra USA, Frankrig og Storbritannien, som stadig har atomvåbenarsenaler.

I sidste ende er regeringerne ansvarlige overfor deres borgere, og vil ikke i det lange løb kunne ignorere borgernes demokratiske vilje. Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før nogle af NATOs medlemslande vælger at tiltræde traktaten.


Læs hele ICANs rapport:
"A non-nuclear alliance - Why NATO Members Should Join the UN Ban on Nuclear Weapons"

Rapportens hovedkonklusioner


Støtten til traktaten inden for NATO

image
NATO frem mod år 2030

Ingen af disse skridt vil bringe NATOs sikkerhed i fare. Alle er forenelige med Atlantpagten. Der er ingen grund til ikke at begynde at tage disse første skridt.

Hvis NATOs medlemmer er oprigtige og seriøse med hensyn til at reducere de sikkerhedstrusler, som atomvåben udgør, og nå målet om global atomnedrustning, må de begynde nu. De skal arbejde for at bringe alliancen i overensstemmelse med den nye juridiske norm, der er fastsat af traktaten og støttet af en stor del af det internationale samfund.

Når NATO formulerer sine mål og strategier for 2030 og videre, bør man benytte lejligheden til at opstille en klar vision for sin fremtidige rolle som en ikke-nuklear alliance, "hvor atomvåben ikke er et legitimt, effektivt eller ønskeligt forsvarsmiddel for nogen. Ikke for Rusland, Kina eller Nordkorea. Ikke for vore allierede. Ikke for os."


Det afsluttende citat er af seks tidligere norske ministre: forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, udenrigsminister Bjørn Tore Godal, forsvarsminister Eldbjørg Løwer, stats- og udenrigsminister Kjell Magne Bondevik, udenrigsminister Knut Vollebæk og stats- og udenrigsminister Thorbjørn Jagland i den norske avis Aftenposten 21. september 2020.


Læs hele ICANs rapport:
"A non-nuclear alliance - Why NATO Members Should Join the UN Ban on Nuclear Weapons"

Denne danske indledning er oversat fra ICANs pressemeddelelse. Rapporten er i Danmark udgivet af FORBYD ATOMVÅBEN, et folkeligt samarbejde med det formål at sikre dansk tilslutning til traktaten. ICANs partnere i Danmark er Aldrig Mere Krig, CRAS Ensemble, Danske Læger mod Kernevåben, Fredsministerium, FredsVagten ved Christiansborg, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Miljøbevægelsen NOAH.

For yderligere oplysninger og kontakt: AtomvaabenForbud.nu/aboutSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2021 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >