Hop på - trods træg start for Borgerforslaget!

En mulig debat i Folketinget får ikke kvikt Danmark tilsluttet atomtraktat, men kan starte processen.

Af Palle Bendsen - fra FORBYD ATOMVÅBEN 2020

Se temaet

bombe Borgerforslaget om, at Danmark skal tilslutte sig FNs traktat om forbud mod atomvåben, har ikke hidtil haft heldet med sig. Det har mange forklaringer. En af dem er, at organisationer som Røde Kors og Greenpeace, der i mange andre lande er ICAN-partnere og en del af kampagnen, ikke har villet være med i Danmark.

Desuden har medierne været ret uvillige til at bringe noget om kampagnen. Når vi har været på gaden og talt med folk om at støtte borgerforslaget, har der typisk været to reaktioner: 1) Er Danmark ikke med allerede? 2) Jeg kan ikke overkomme at forholde mig til flere trusler.

Vi har henvendt os til folketingsmedlemmer og medlemmer af Europa-Parlamentet: radiotavshed. Vi tænkte, at efter succesen med borgerforslaget om klimaloven, der fik 60.000 støtter på fjorten dage, så ville vi også kunne nå 50.000 på seks måneder. Vi skyndte os i foråret for at have borgerforslaget parat til Klimapåskemarchen. Men den blev aflyst ligesom mange andre store arrangementer som f.eks. Folkemødet.

Vi besluttede så at vente til Hiroshimadagen den 6. august, 75-årsdagen. Vi skrev et kronikforslag til Politiken. De valgte i stedet at bringe en kronik fra Jeppe Kofod, som havde mange gode takter, men ikke nævnte TPNW overhovedet - ej heller at Danmark havde søgt at forhindre forhandlingerne om traktaten og boykottet afstemningen. Alligevel mente kronikredaktøren, at avisen havde gjort sit til at højtideligholde 75-året for atombomberne over Japan.

Vi har hele tiden været klar over, at en debat i Folketinget (som i princippet er det et borgerforslag kan opnå) ikke vil flytte regeringen/et flertal i Folketinget til at tilslutte sig TPNW. Men vi har set det som et element i en længere indsats for at få en bred debat i Danmark om faren for atomkrig. Man skal jo være over 50 for at have fulgt debatten om atomvåben i 1980'rne.

Internationalt er der et stort momentum for traktaten. ICAN regner med, at den kan få en lignende effekt som traktaterne mod kemiske og biologiske våben og mod landminer. Lande der har atomvåben eller lader sig beskytte af atomvåben vil blive stigmatiseret og industrier, der leverer komponenter til atomvåben vil blive udsat for at institutionelle investorer trækker deres kapital ud. Vi kan gå fra at appellere til regeringerne med moralske argumenter til at påpege, at deres sikkerhedspolitik er i strid med folkeretten.

Selv om vi skulle lykkes med en god slutspurt, er der fortsat langt op til de krævede 50.000 støtter - men det skal endelig ikke afholde jer fra at samle støtter, eller blot selv at støtte!


Borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2020 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >