Borgerforslag mod atomvåben

Ny kampagne skal få Danmark til at underskrive FN-vedtagelsen mod atomvåben.

Af Hasse Schneidermann - 2020

Se temaet

image FNs Generalforsamling vedtog den juli 2017 en traktat, som forbyder atomvåben. Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, ikke at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde anskaffe eller lagre atomvåben. Den forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør endda trusler om anvendelse af sådanne våben. Landene forpligter sig til slet ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben.

122 af FNs medlemslande, dvs. to tredjedele - stemte for traktaten. Holland stemte imod og Singapore undlod at stemme, mens et mindretal på 69 lande boykottede både forhandling og afstemning om forbuddet. Traktaten er imidlertid af en type der træder i kraft, så snart 50 af FNs medlemslande har underskrevet og ratificeret den. Siden vedtagelsen har 81 lande underskrevet, og 36 lande ratificeret den. Samtlige atommagter og deres allierede boykottede forhandlingerne, og har ikke underskrevet. Danmark har følgelig heller ikke underskrevet traktaten - endnu.

Aldrig Mere Krig besluttede sidste år at starte en "Anti-atomvåben kampagne for at få Danmark til at underskrive FNs vedtagelse mod atomvåben". Baggrunden var naturligvis, at 2020 er 75-året for USAs bombning af Hiroshima og Nagasaki. Kampagnen skulle enten køres af AMK alene, eller i samarbejde med andre fredsgrupper og eventuelt Mellemfolkeligt Samvirke. I hovedbesty-relsen kiggede vi os så om efter sådanne samarbejdspartnere, og mente at det mest nærliggende var, som så ofte før, at anvende vores medlemskab af Fredsministerium som platform for et større muligt samarbejde.

På Folkemødet i 2019 afholdt Fredsministerium, ud over møder om forholdet mellem militærets miljø- og klimabelastninger og alliancefri forsvars og sikkerhedspolitik, to arrangementer om atomvåbentruslen og FN-traktaten under overskrifterne: "FN vil forbyde atomvåben - men Danmark tør ikke" og "Oprustning gør ikke verden tryggere - og da slet ikke nye atomvåben".

I løbet af efteråret kom der yderligere skub frem mod udvikling af en egentlig kampagne, og på Fredsministeriums årsmøde i februar kunne en initiativgruppe bestående af undertegnede, Jessie Seehuusen fra Fredsvagten Ved Christiansborg og Palle Bendsen fra NOAH, præsentere de første tanker om en sådan, som efterfølgende blev skrevet ind i Fredsministeriums handlingsplan.

Her i foråret har vi så efter ihærdigt arbejde via videomøder fået færdiggjort et forslag til et bredt folkeligt samarbejde, som vi har navngivet "Forbyd Atomvåben". Målet er at udarbejde og indsende et borgerforslag til folketingsbeslutning, om dansk tilslutning til FNs traktat om forbud mod atomvåben. Samt at drive en sideløbende informationskampagne, indtil forslaget er vedtaget i Folketinget, for at skabe opmærksomhed om borgerforslaget og samtidig øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens fortsatte farlighed.

Som kortfattet baggrund for borgerforslag og kampagne skriver vi, at "der er to måder, som menneskeheden kan gøre det af med sig selv på i vores tid. Den ene er ved ikke at handle i forhold til den globale miljøødelæggelse og den anden er ved at udløse en atomar storkrig, enten bevidst eller ved et uheld. Mens der i øjeblikket er stigende global bevidsthed om klima- og biodiversitetskrisen, er truslen om en ny atomkrig også overhængende, men overset. Verdens mest magtfulde ledere har endnu ikke indset faren og formået at indgå et traktatbaseret forbud mod atomvåben"

Selve borgerforlaget lyder i al sin enkelhed således: "Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod vedtaget på FNs generalforsamling den 7. juli 2017. Folketinget skal derfor i denne Folketingssamling iværksætte en proces, således at regeringen kan underskrive og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til traktaten."

Vi havde tænkt at starte kampagnen nu i april, men på grund af den omfattende nedlukning af landet har vi valgt at vente til efteråret, og først lancere kampagnen med et arrangement på Hiroshimadagen den 6. august 2020.


Fredsministerium har nu partnerskabsstatus med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), der blev tildelt Nobels Fredspris i 2017, og består af over 500 organisationer i 100 lande med samme mål.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2020 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >