Cykeltur for et militærfrit område i grænseregionen

For et Europa uden våben

Af Ralf Cüppers - 2001

Se temaet
Brug pinsedagene til at demonstrere for yderlige omfattende kasernelukninger og for en helt militærfri grænseregion!
 
Pengene, som militæret sparer, må ikke benyttes til oprustning, men bør i stedet bruges til regionens civile udvikling. Militæret skal forsvinde, men pengene skal forblive i regionen.
 
Demonstrationen er en fredscykeltur.
 
Vi begynder pinselørdag den 2. juni 2001 i Tønder. Vi møder kl. 11 på Torvet, og cykler over Sæd grænse til Leck og Ladelund i Nordfriesland. Pinsesøndag den 3. juni 2001 fortsætter vi til Flensburg og pinsemandag den 4. juni 2001 ender turen i Sønderborg.
 
Vi cykler uanset vejret. To overnatninger og forplejning organiseres mod betaling af 200 dkr. (dog arbejdsløs, elev eller student: 100 dkr).
 
Deltagere bedes tilmelde sig hos:
Ralf Cüppers, Sottrupskov 29, 6400 Sønderborg
E-mail: flensburg@bundeswehrabschaffen.de.
Telefon og fax: 7446 7494: (Ralf og Siglinde)
 
På hjemmesiden www.bundeswehrabschaffen.de og her på FRED.dk vil informationerne om cykelturen blive opdateret løbende. De tilmeldte vil få alle nyheder om turen via e-mail eller almindelig post.
 
Cykelturen er arrangeret i et samarbejde mellem medlemmer af Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Ungdomsklubben COURAGE og VVN - Bund der Antifaschisten i Tyskland, Samlede Venstre samt Enhedslisten og Aldrig Mere Krig i Danmark
 
Afrustning nu!
Nogle få kaserner i grænseregionen, f.eks. i Tønder og Leck, skal lukkes i følge den tyske minister Scharpings Bundeswehrreform og den danske regerings forsvarsforlig.
 
Nord og syd for grænsen protesterer nogle gammeldags militarister, der vil kæmpe for at beholde deres kaserne i byen.
Fredsfolk har ingen grund til at juble, for kasernelukningerne er ikke det første skridt til en almen og fuldstændig omfattende nedrustning, som vi gerne vil have.
 
Regeringens formål er at gøre militæret mere rationelt og effektivt med henblik på at føre krig i hele verden.
Gammeldags ineffektive militære enheder og kaserner synes overflødigt for disse formål og koster bare penge, som regeringen hellere vil spare ved kasernelukninger.
 
Pengene skal bruges til at købe nye våben, så det Europæiske Fælleskab kan udvikle sig til en stærk militær alliance.
Oveni er den danske regering direkte indblandet i George Bushs stjernekrigsprojekt NMD, fordi de har stillet den grønlandske by Thule til rådighed for det amerikanske militær, som vil benytte basen til deres missilforsvar.
 
Konversion - et eksempel
 
Leck kursted i stedet for militærsted
 
Leck er en dejlig, lille by, omgivet af marker og skove. Klimaet er ikke så hårdt og direkte som på Vestkysten. Det lader til at være et lovende sted at tilbringe sine ferier.
 
Men rolige ferier i Leck forstyrres: Militærfly støjer og forurener, så det er forståeligt at turister bliver væk.
Leck har ved at satse på militæret ødelagt byens udvikling. Hvis militæret i Leck nedlægges, vil det være god chance for at udvikle byen civilt.
 
Uden støjende eller forurenende virksomheder, kan Leck reklamere med et sundt og rent miljø. Turister vil komme, og lægger langt flere penge i hoteller, værtshuse og butikker end værnepligtige.
Hvis pengene investeres i et kursted, i stedet for militærsted, kan Leck blive en blomstrende by.
 
Nyt våbenkapløb
 
USA vil gennemføre et nyt militærprojekt kaldet NMD - National Missile Defence.
Et våbensystem til at nedskyde atommissiler med retning mod USA. ABM-traktaen fra 1972 forbyder udviklingen af sådanne systemer, men endnu engang er den amerikanske regering parat til at tilsidesætte internationale aftaler, for at forfølge egne snæversynede, egoistiske interesser.
 
Det hævdes, at missilforsvaret er til beskyttelse mod de af USA udnævnte "slyngelstater", som Nordkorea eller Irak - men tanken om at disse internationalt isolerede stater skulle kunne true verdens rigeste land og mest veludviklede militærapparat er absurd.
 
De såkaldte slyngelstater besidder end ikke så langtrækkende missiler. USAs førende sikkerhedseksperter har udtalt, at den største trussel mod USA er terrorangreb, der ikke kan forhindres af et missilforsvar.
NMD skal sikre USAs absolutte verdensherredømme gennem total militær overlegenhed. Men også her tager de fejl. NMD kan nedskyde enkelte missiler, aldrig standse et massivt angreb. I så fald skulle der være radaranlæg og missilramper i hver kvadratmeter af landet.
 
Dette faktum tvinger de lande, som NMD egentlig er rettet mod, nemlig Kina, Rusland og andre atommagter der ikke ubetinget adlyder USA, til at opruste og udvikle flere atomvåben, for ikke at ligge forsvarsløse hen for et amerikansk atomangreb.
Atomvåben strider imod Geneve-konventionen, de er våben mod civilbefolkningen i storbyerne, Hitlers KZ-lejre fra luften. Det er imod hele menneskehedens interesser, at disse våben eksisterer.
I NMD-missilforsvaret spiller Danmark en enormt vigtig rolle. NMD er baseret på radarstationer i bl.a. England og Grønland. Englænderne har givet efter for det amerikanske pres, mens den socialdemokratiske regering har indtaget en vent-og-se-holdning.
 
De borgerlige partier har meldt ud, at de vil lade USA benytte Thulebasen som et led i denne vanvittige oprustning. Endnu engang er det folket der står med ansvaret i hånden.

Tænk globalt og handl lokalt
 
Krig undgås ikke gennem gigantiske våbenarsenaler der kan splitte kloden ad. Krig undgås ved nedskæringer og afrustning. Jo færre våben, desto mindre krig! Når politikerne ikke vil handle fornuftigt, må vi presse dem til det gennem folkelig debat.
 
Vi skal vise, at vi der ønsker fred er de mange, og bruge de demokratiske spilleregler vi har. Atomvåben kender ingen grænser, atomkrig er ikke en affære mellem to lande, men påvirker hele verden. Vi skal tænke globalt og handle lokalt.
 
Defor arrangerer vi en cykeltur i pinsen 2001, for at markere vores holdninger om fred og nedrustning. Vi vil skabe dialog og debat i hele grænseregionen.
Gennem aktiv handling for fred, kan vi presse vore egne politikere - folk som Nyrup og Schröder, Fischer og Lykketoft - til at fortælle Bush-administrationen, at dens projekt ikke alene er et brud med internationale aftaler, men en trussel mod verdensfreden!
 
Vi hævder, at mennesket er det mest udviklede væsen i verden, at vi står på civilisationens højeste punkt. Lad det komme an på en prøve: Skrot atomvåbnene og militæret, glem alt om unødvendige missilsystemer.
 
Mennesket er endnu den største trussel mod dets egen eksistens.
Brug milliarderne på mad til de sultende, husly til hjemløse, hjælp til dem der lider nød. De har i sandhed brug for dollars-milliarderne, og ikke den amerikanske våbenindustri!

 
Intersserede kan få yderligere oplysninger hos:
Ralf Cüppers, Sottrupskov 29, 6400 Sønderborg
E-mail: flensburg@bundeswehrabschaffen.de.
Telefon og fax: 7446 7494: (Ralf og Siglinde)Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >