Inspirerende aktioner

Fortiden er fuld af aktioner og protester, der ofte er glemt. Her er samlet nogle af disse skrøner - til inspiration til fremtidig handling.

Opdateret af Tom Vilmer Paamand - december 2002

Se temaet

Se fx også NATOs ulovlige atomvåben
Ulla Røder blev frikendt i Skotland for hærværk, selv om hun sammen med to andre kvinder havde ødelagt teknisk udstyr, manualer og forskningsrapporter for over en million kroner.
 
Se fx også Net-Avisen
Net-Avisen blev udsendt under krigen i Kosovo - og kunne sættes op på opslagstavler overalt, sendes til medierne, til folk med email - med opfordring til at bringe den videre.
 


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.dk
< FRED.dk
Oversigt - Søg >