Fredsvalg 2001

Et godt valg for freden!

Af Tom Vilmer Paamand - Opdateret november 2001

Se temaet
Den borgerlige valgsejr ved folketingsvalget er godt nyt for freden. De fredelige kræfter havde ikke en chance i det forrige Folketing, men nu er der håb forude - for Socialdemokratiet har altid været til større gavn for freden i opposition, end i regering.
Danmarks krig var tabu under valgkampen. Alle fløje i Folketinget holdt borgfred, så det slet ikke kunne diskuteres, om oprustning og krig er det eneste svar på terror. Nu har borgfreden store chancer for at blive brudt.
Uden de snærende bånd som regerende parti plejer socialdemokraterne at finde de gamle militærkritiske toner frem igen. Socialdemokratiet har stolte traditioner som fredsparti - i opposition.
Allerede i 1909 lavede Socialdemokratiet et lovforslag om Danmarks afrustning - og de fleste kan huske de mange NATO-kritiske dagsordener fra 80erne. Desværre ser det ikke ud til, at der denne gang bliver mulighed for et alternativt sikkerhedspolitisk flertal.
Alligevel tyder alt på, at freden får bedre kår takket være den store borgerlige sejr. Allerede på valgaftenen sang socialdemokraterne pludselig igen de gamle fredshymner "Where have all the Flowers gone" og "Kringsat av fiender"!
 
Folketingsvalget blev intet Fredsvalg!
 
Forslaget om et Fredsvalg har desværre ikke haft den store gennemslagskraft. Måske følger folketingskandidaterne alle pænt partilinjen - eller måske fejler undertegnedes (og mediernes) evne til at finde eventuelle afvigere med en bare nogenlunde kritisk holdning til at bruge krig som eneste løsning på terror.
 
Først sad Enhedslisten alene. Nu har SF mildnet sin holdning, og opfordrer til at bombardementerne bliver indstillet. Eneste afviger, der har markeret sig offentligt udenfor venstrefløjen, er Tanveer Mustafa Sharif fra Det Radikale Venstre.
 
Efter Kabuls fald bliver bombardementerne af Afghanistan nok indstillet, men som præsident Bush har meddelt, fortsætter "krigen mod terror". Svært bevæbnede danske soldater er muligvis snart på vej mod Afghanistan - vanviddet fortsætter!
 
Jeg har skrevet en opfordring: Stop Danmarks krig - stil folketingskandidaterne til ansvar for freden! og der er samlet nogle forslag til kritiske spørgsmål. Mit eget bud på et bredt forslag er: Kræv forskning og udvikling af ikkevoldelig konfliktløsning, så Folketinget får et bredere grundlag at beslutte sig på.
 
Der bliver intet Fredsvalg med en kandidatliste - men vi kan fortsat nå at presse politikerne.
Stil spørgsmål for freden!
 
Forslaget om et fredsvalg:
 
Gør Folketingsvalget til et Fredsvalg!

Det nuværende Folketing har sendt Danmark i krig. Valget bør bringe fredeligere folk ind, der er indstillet på, at stoppe terror med andre midler. Og de krigeriske elementer skal stemmes ud!
 
Fredsvalg 2001 vil finde et ret simpelt udsagn, som fredelige folketingskandidater kan tilslutte sig. Planen er at samle en liste over kandidater - på tværs af partier og øvrige holdninger - der vil gøre Folketinget fredeligere.
 
Listen vil blive samlet af undertegnede på FRED.dk, men jeg har hurtigt brug for forslag til et kortfattet tema, der vil kunne samle en vis tilslutning - og helst hele vejen fra Fremskridtspartiet over Socialdemokratiet til Enhedslisten.
 
Den rene krigsmodstand er det åbenbart kun Enhedslisten, der kan stå inde for - så det er desværre nødvendigt at finde et bredere udgangspunkt. Men som vi alle ved, er krigsmodstanden udbredt. Der må være rigtig mange vælgere, som ikke føler sig repræsenterede i Folketinget.
 
Listen fra Fredsvalg 2001 er ikke en anbefaling af kandidaternes politik på andre områder, end det valgte punkt. Men hvis folk alligevel ville stemme på et parti, kan de vælge en kandidat fra listen - og støtte freden.
 
Projektet er forsøgt før i mindre skala, men denne gang må det være muligt at komme bredt ud med budskabet.
 
Ved Folketingsvalget 1998 var erklæringen for Fredsvalg:
Kandidaten mener, at loven om "et militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten" er forkert. Kandidaten vil om nødvendigt bryde partidisciplinen for at stemme imod en tilsvarende lov.
 
Ved valget til EU-Parlamentet 1999 var erklæringen for Fredsvalg:
Det er vigtigt, at EU-landene ikke skal kunne anvende NATOs udstyr til militære aktioner i Europa.
 
Ordet Fredsvalg bruges normalt om et valg, hvor der ikke er modkandidater. Det er der så absolut her, hvor de fleste medlemmer af Folketinget bør udskiftes.
 
Snak med jeres egne partier og med fredelige politiske modstandere - og send forslag til undertegnede snarest!
 
Kommentarer sendes til Fredsvalg@FRED.dk. Stay tuned!
 
Stop Danmarks krig - stil folketingskandidaterne til ansvar for freden!

      Forslag til temaer
  • Krigen var deres eneste svar. Kræv forskning og udvikling af ikkevoldelig konfliktløsning!
  • ...

Tanveer Mustafa Sharif fra Det Radikale Venstre, der er Folketingskandidat i Glostrup kredsen, vil i følge Jyllands-Posten 9/11-2001 ikke stemme for dansk støtte til krigen i Afghanistan, hvis han kommer i Folketinget.

SF ændrer holdning: "Amerikanerne må indstille bombardementerne" siger SFs formand Holger K. Nielsen i følge Jyllands-Posten 9/11-2001.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand