Meget ældre fredsklip - fra 1996

Blandede gode og dårlige nyheder om krig og fred - fra fortiden

Samlet af Tom Vilmer Paamand

Se også:
- Introduktion
- Allernyeste indlæg
- Smånye indlæg fra 2019
- Gamle indlæg fra 2018
- De meget gamle...
(pigeon) Nyhederne her er mest tudsegamle pluk fra danske aviser og lidt småstumper fra resten af verdens. Læs langt mere aktuelle fredsnyheder på listen her eller hos Aldrig Mere Krig her og her.
 
Læs i stedet DE NYERE KLIP om krig og fred fra aviserne
Miljøaktivist fri igen
Den russiske miljøforkæmper og tidligere officer Aleksandr Nikitin er blevet løsladt efter mere end end ti måneders isolations-fængsel. Den ny russiske efterretningstjeneste anklagede Nikitin for at have solgt statshemmeligheder om den russiske atomslagstyrke til den norske miljøorganisation Bellona. Hemmelighederne var offentlige oplysninger om de voldsomme radioaktive udslip, som den russiske nordflåde er skyld i.
(Jyllands-Posten 16/12-1996)
 
Hellige missiler
Overhovedet for den russisk-ortodokse kirke har nu velsignet de russiske atomvåben. Tilstedeværelsen af atomvåben viser vore modstandere, at man ikke skal prøve kræfter med den mægtige russiske styrke, udtalte patriarken Aleksei II.
(Jyllands-Posten 08/12-1996)
 
CIA ansætter egne hackere
Den amerikanske efterretningstjeneste gør sig klar til elektronisk krig på internettet. I følge planerne vil USA for eksempel tømme kendte terroristers hemmelige bankkonti. De officielle hackere skal også udvikle en særlige computervirus, der kan lamme store computersystemer.
(The London Sunday Times)
 
Big Brother blev den lille
En norsk parlamentarisk kommission udarbejdede den såkaldte "Lundrapport", der skulle afdække om det norske efterretningstjeneste overtrådte sine beføjelser. Undervejs forsøgte samme efterretningstjeneste at finde belastende materiale om kommissionens medlemmer i Stasis arkiver. Affæren har nu tvunget både en norsk minister og chefen for det norske efterretningstjeneste til at forlade deres poster.
(DR1 16/12-1996)
 
Læger forgyldes som soldater
Den Danske Internationale Brigade mangler 90 læger få måneder før brigaden skal være kampklar. Forsvarsminister Hans Hækkerup vil derfor forbeholde attraktive civile lægestillinger til læger, der vil tegne kontrakt med Danmarks nye fremmedlegion.
(RB 08/11-1996)
 
Flådeøvelse for fred
Krigsskibe fra Polen, Letland, Litauen og Sverige deltog 10. oktober i en af de største flådeøvelser i Danmark i nyere tid. Øvelsen var en del af øst-vest samarbejdet "Partnerskab for Fred". - Vores vigtigste budskab til Rusland er, at vi ikke er nogen trussel, udtalte NATOs generalsekretær Javier Solana om den storstilede flådeøvelse.
(Politiken 11/10-1996)
 
Køb kampfly på internettet
En israelsk spøgefugl udgiver sig for at repræsentere det israelske forsvarsministerium på internettet. Han tilbyder brugte jagerfly, kampvogne og andre våben fra forsvarets overskudslager.
(Jyllands-Posten 11/12-1996)
 
Frygtsomme soldater
Newarerne, der menes at være Nepals oprindelige befolkning, slap tidligere for militærtjeneste. Det lille folkeslag havde ry for at være så fredsommelige og frygtsomme, at de ikke kunne bruges som soldater. Loven blev dog ændret i 1950, så de frygtsomme newarerer også skulle i trøjen.
(Illustreret Videnskab 12-19-1996)
 
Fredsgrupper hindrer militære flysalg
Amerikanske fredsgrupper har fået udsat salget af F-16 fly til Indonesien og Super Cobra angrebs-helikoptere til Tyrkiet. Det flotte resultat kommer efter en måneder lang kampagne, der har fik mange medlemmer af kongressen til at være kritiske overfor disse salg. Kampagnen fortsætter, da den også har som formål at få fastsat generelle etiske grænser for amerikanske våbensalg. Den amerikanske regering vil nu i stedet prøve at få afsat F-16 flyene til Filipinerne.
(PeaceNet 06/9-1996)
 
Militære demonstrationer i Rusland
På militære anlæg fra St. Petersborg til Vladivostok demonstrerede soldater og arbejdere i september mod manglende lønninger. Arbejdere på våbenfabrikker og militære skibsværfter protesterede med strejker og protestaktioner. Også det meste af staben fra Forsvarsministeriet demonstrerede, da de ikke har fået løn i månedsvis.
(AP 20/9-1996)
 
For få piloter til F-16
Den ene ekskadrille på Flyvestation Aalborg vil blive stående på jorden, da der mangler piloter. En del piloter har forladt flyvevåbnet for at blive ansat hos luftfartsselskaberne og i løbet af efteråret udløber kontrakterne for et hold mere.
(RB 03/10-1996)
 
Dansk soldater fra Golfkrigen undersøges
Omkring halvdelen af de danske FN-soldater, der deltog i Golfkrigen, har klaget over dårligt helbred, viser en forundersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik. Undersøgelserne fortsætter nu for at fastslå, om soldaterne blev udsat for særlige skader under Golfkrigen. I USA har militæret indrømmet, at de amerikanske tropper blev udsat for kemiske kampstoffer, da et militært anlæg blev sprængt i luften.
(RB 03/10-1996)
 
Spaniens-frivillig i fortsat kamp
Under den noget vægelsindede festligholdelse af de tidligere Spaniens-frivillige i Spanien, fik de alle overrakt et æres-statsborgerskab. En af de norske frivillige afslog æren og begrundede det med, at Spanien behandler sine nægtere alt for dårligt.
(Norsk ikkevold)
 
Efterretningstjeneste uden kontrol
"Manglende styring, manglende kontrol, manglende rapportering, manglende opfølgning, en betydelig prisstigning og hele projektet betydelig forsinket", hedder det om den norske efterretningstjeneste byggeri af nyt hovedsæde udenfor Oslo. De skarpe bemærkninger falder i en rapport til Stortinget, hvor Rigsrevisionen kritiserer projektet.
(Norsk Ikkevold)
 
Oprejsning for tyske desertører
Det tyske forbundsråd vedtog 18/10-1996 at domme for desertering under det nazistiske styre nu er ugyldige. Forbundsrådet opfordrer regeringen til at sikre, at ofrene og de pårørende modtager erstatning, hedder det. Politiken citerer historikere for at have vurderet, at omkring 20.000 blev henrettet af nazi-styret for desertering eller ulydighed.
 
Soldat dømt for drab under invasion
En amerikansk soldat er blevet dømt for et drab han begik, da USA invaderede Grenada. Den amerikanske domstol har vurderet, at soldaten overtrådte de internationale love om korrekte drab under krig.
 
Forbud mod prøvesprængninger
De fem atomstormagter - England, Frankrig, Kina, Rusland og USA - stemte sammen med stort set resten af verden for et forbud mod atomprøvesprængninger. Bhutan, Indien og Libyen stemte imod. Indien, der selv gennemførte et atomforsøg i 1974, begrundede sin modstand med, at forslaget også burde have krævet, at atommagterne skrotter deres lagre af bomber.
 
Rusland får taleret i NATO
Russerne får tilbudt taleret i den nordatlantiske forsvarspagt. Taleretten kommer til at gælde for følsomme spørgsmål som udstationering af tropper og atomvåben, har USAs forsvarsminister William Perry meddelt.
 
Varm fred for diplomater
Efter Sovjets opløsning var det blevet tilladt for amerikanske diplomater at tage sig en hed nat med russere - og først fortælle om det, hvis det blev et fast forhold. Nu er reglerne blevet strammet op igen. Forholdet skal rapporteres så hurtigt som muligt til sikkerhedsafdelingen, men næste morgen skulle være tidligt nok.
 
Ubåd ladet med kartofler
Den russiske Nordflåde chartrede i 1995 en af sine ubåde ud som fragtbåd. Flåden fattes penge, så atom-ubåden fik fyldt en raketsilo op med kartofler og frugt, som skulle fragtes fra Murmansk til Jamal-halvøen. En anden ubåd skød en forsknings-raket op for tyskerne og der er også planer om turistsejladser. Ubådene skal også sættes ind, når de formodede enorme oliefelter på bunden af Barentshavet skal hentes op.
 
Blidere uddannelse af soldater
Over 10% af de danske værnepligtige må sendes hjem før tiden på grund af psykiske og fysiske skavanker. Det har fået forsvarskommandoen til at fremlægge en række forslag til hvordan soldaterne kan blive behandlet blidere under uddannelsen. Blandt andet skal det indskærpes befalingsmændene "det uacceptable i brugen af ydmygende og nedladende tiltaleformer"
 
Dronningen chef for engelsk regiment
Dronning Margrethe har inspiceret de engelske soldater i Prinsessen af Wales' Regiment. Dronningen er honorær allieret leder af regimentet, der af historiske årsager har haft tilknytning til det danske kongehus siden 1600-tallet.
 
England køber Eurofighter
Den britiske regering vil købe det fælles europæiske jagerfly Eurofighter. England har bestilt 232 nye fly, der hver koster mere end en milliard kroner. Argumentet er, at det vil skabe arbejdspladser. Hver af de 14.000 arbejdspladser vil så koste over 25 millioner kroner, men samtidig får England nogle unyttige fly.
 
Nægtere løb fra officerer
Ved Cityløbet i København konkurrerede hold fra Hærens Officersskole med et hold løbere fra Nægterforeningen. Nægterne vandt foran fire af Officersskolens seks hold. Kun en enkelt af officererne løb hurtigere end mnks frontløber Øjvind Vilsholm.
 
Intet kanonmuseum i Frederikshavn
Et kanonmuseum, hvor gæsterne kunne få lov til at torpedere forbisejlende skibe ude pa Kattegat i en simulator, bliver alligevel ikke til noget. Et forslag fra Aldrig Mere Krig om et mere nuanceret krigs- og fredsmuseum vandt kun gehør hos SF, og nu er hele det store projekt til 18 millioner kroner skrottet. Det skyldes ikke fredelige tanker hos byrådet, men den store investering stod ikke mål med det forventede besøgstal.
 
Blåt stempel til dansk fredscenter
Center for Freds- og Konfliktforskning har fået permanent status som institution og millionbevillinger frem til 19-1999. Bevillingen kommer fra forskningsminister Frank Jensen efter anbefalinger fra en international ekspertgruppe.
 
Våbensalg er faldet
Verdens samlede våbensalg er ifølge amerikanske statistikker faldet fra 228 milliarder kroner i 1994 til 164 milliarder i 1995. Det voldsomme fald ligner mest grus i statistikken, der dog også viser, at Rusland og Italien mere end har fordoblet deres salg. I følge samme statistik var Tysklands salg i 1994 stort set nul, men øget til et par milliarder i 1995 - og det var i 1994 Tyskland solgte vildt ud af sine østtyske våben.
 
Kemiske våben under Golf-krigen
Amerikanske soldater sprængte under Golf-krigen et irakisk depot med kemiske våben i luften. De kemiske kampstoffer kan være årsag til sygdomme, der har plaget en del af de hjemsendte soldater. Den amerikanske regering har hidtil benægtet et hvert kendskab til disse oplysninger, som nu er dokumenteret af The New York Times.
 
Nedrustende nedstyrtning
Et russisk militærfly styrtede ned i nærheden af Beograds lufthavn. Flyet skulle have leveret 12 tons ammunition til en samlet værdi af 7,5 million dollars til Libyen.
 
USA vil sælge jagerfly til Polen
Det amerikanske forsvarsministerium forhandler med Polen om at levere jagerfly til Polen. Det fattige land vil investere i dyre amerikanske fly i håbet om senere at kunne blive optaget i NATO. Prisen for de samlede omkostninger ved at omstille det polske forsvar er milliarder. Dem kan landet ikke selv betale, de europæiske NATO-lande heller ikke - og USA vil ikke. Men forberedelserne fortsætter.
 
Præmie for den bedste beskrivelse af krig
Den "bedste beskrivelse af krigshandlinger eller konsekvenserne heraf for befolkningen eller for beskrivelsen af en begivenhed, der er knyttet til beskyttelsen af frihed og demokrati" kan nu blive belønnet med "The Bayeux Award for War Correspondents". Prisen uddeles i Frankrig til journalister og fotografer fra hele verden.
 
Mobilisering af journalister
Hæren vil nu til at indkalde journalister til særligt oplysningsarbejde i forbindelse med krisesituationer og store øvelser. Til daglig arbejder der to på Hærens Operative Kommandos Pressecenter, men med de særligt indkaldte skal der være 40 medarbejdere. Flere af journalisterne i Reservestyrken dækker også forsvarsstoffet i deres "civile" jobs.
 
Skumslukkere som våben
Det danske politi er blevet kritiseret for at skyde og dræbe psykisk syge, der er gået amok. Politiet eksperimenterer nu med en almindelig skumslukker, der skal blinde den syge uden at dræbe dem. I følge politiet skal våbenet kun bruges til disses situationer. Det amerikanske forsvar har udviklet en lang række tilsvarende våben, der skal gøre det muligt at udkæmpe en krig stort set uden at slå ihjel. Ikkevold?
 
Hjælpeaktion for våbenindustrien
- Et effektivt, fælleseuropæisk forsvar skal bygge på en effektiv europæisk våbenindustri, siger Martin Bangemann, EU-kommisær for industri. De trængte våbenfabrikker i EU skal derfor til at samarbejde og der kommer fælles regler for udbud af opgaver, handel og eksport.
 
Sejr til plovjerns-gruppe
En kristen fredsgruppe i England, der havde "afvæbnet" et Hawk jagerfly med kødhamre, er blevet frikendt for alle anklager. Juryen fandt, at det var en "rimelig magtanvendelse for at forhindre en forbrydelse". Flyet var bestilt af Indonesien, og den kristne fredsgruppe havde efterladt en video i flyet med optagelser af indonesiske luftangreb på landsbyer i Øst-Timor.
 
Opmuntring til danske legionærer
Rækken af entertainere der prøver at få Vera Lynn-status vokser. Senest er de udsendte danske soldater i Bosnien blevet udsat for Anders Birchow og Dick Kaysø. De to herrer optrådte gratis for soldaterne.
 
Svensk forbud mod miner
Det svenske forsvar har nu forbudt anvendelsen af anti-personelle miner. Svenskernes store lagre med disse miner skal destrueres i de kommende år. Hermed følger svenskerne danskernes meget sene eksempel, der følger efter tilsvarende forbud i Canada, Holland, Luxembourg, Norge, Schweiz, Tyskland og Østrig.
 
NATO på discount-øvelser i Polen
Engelske panserstyrker rykker ind i Polen i september. NATO-styrken, der normalt er udstationeret i Tyskland, har lejet 400 kvadratkilometer af Drawa-nationalparken tæt ved Oder-floden til en panserøvelse. De polske områder er langt billigere at leje end i vest og samtidig er der ikke så skrappe miljøkrav.
 
Spansk dom gør atomkirkegård ulovlig
Spaniens eneste opbevaringsplads for lavradioaktivt affald har fået dom for, at de ikke må opbevare affald fra Spaniens ni atomkraftværker. Affaldet har hobet sig op på atomkirkegården ved en nedlagt mine siden 60erne, hvor der er i 1992 blev åbnet et topmoderne behandlingsanlæg. På trods af dommen regner regeringen med at blive ved med at anvende anlægget.
 
Tyske pacifister afvises fra nye kollegier
Tyske studerende får i en prøveperiode lov til at flytte ind på 15 kaserner, der står halvtomme efter nedskæringerne i den tyske hær. Tilbuddet gælder dog kun studerende, der har aftjent deres værnepligt.Se også:
- De allernyeste
- for disse er tudsegamle, men fortsat interessante:
- Gamle indlæg fra 2003
- Gamle indlæg fra 2002
- Gamle indlæg fra 2001
- Gamle indlæg fra 2000
- Gamle indlæg fra 1999
- Gamle indlæg fra 1998
- Gamle indlæg fra 1997
- Gamle indlæg fra 1996

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
Oversigt - Søg >