Meget ældre fredsklip - fra 2004...

Blandede gode og dårlige nyheder om krig og fred - fra fortiden

Samlet af Tom Vilmer Paamand

Se også:
- Introduktion
- Allernyeste indlæg
- Smånye indlæg fra 2019
- Gamle indlæg fra 2018
- De meget gamle...
(pigeon) Nyhederne her er mest tudsegamle pluk fra danske aviser og lidt småstumper fra resten af verdens. Læs langt mere aktuelle fredsnyheder på listen her eller hos Aldrig Mere Krig her og her.
 
Læs i stedet DE NYERE KLIP om krig og fred fra aviserne
Bøsser for nedrustning
USAs politik mod erklærede homoseksuelle i militæret koster dyrt, anslår en ny rapport. Optræningen af nyt personale til erstatning for de fyrede bøsser har kostet mindst 200 millioner dollars. Oven i pengene kommer tabet af erfarent personale, da fx 90 atomkraft-teknikere, 150 missil-specialister og 49 eksperter i masseødelæggelsesvåben er smidt ud. Mange andre lande accepterer militære bøsser, fx tilbyder det engelske forsvar bøssepar samme forhold som ægtepar.
( Democratic Underground 5/3-2005)
 
Fyn som militærfri zone
Fyn har kun 20 forsvarsarbejdspladser tilbage efter det kommende forsvarsforlig. Også Storstrøms Amt slipper af med mange militærfolk, hvis forligspartiernes planer bliver gennemført ved årsskiftet.
( Jyllands-Posten 28/11-2004)
 
Kun hver tredje i Hjemmeværnet er aktive
Hjemmeværnet har officielt over 60.000 medlemmer, men de færreste er reelt aktive. Medlemstallet holdes også kunstigt oppe ved at det er svært at blive meldt ud. Hjemmeværnets chef mener selv at de aktive enheder består af 20.000 - 25.000 mand, mens resten kun holder medlemsbladet eller møder op en gang imellem.
( Metroxpress 25/5 2004)
 
Fælles EU-hær fra 2007
EUs forsvarsministre har vedtaget at oprette ni militære kampenheder fra 2007. Hver skal bestå af 1500 mand til brug i kriseområder under FNs kommando. Samtidig opretter EU et fælles agentur for våbenindkøb og udvikling af våbenindustrien. Danmark står udenfor dette samarbejde på grund af det danske forbehold på det militære område.
( Modkraft 19/5 2004)
 
Skræmmende nyt våben fra Danmark
Et præcisionsvåben, der på lang afstand kan skyde mikrochips ind under huden på folk, så de bagefter kan spores via satellit. Skuddet føles kun som et myggestik, og våbenet er opfundet i Danmark af Jakob S. Boeskov. Denne skræmmende nyhed er præsenteret på en kinesisk våbenudstilling, og blev senest nævnt i et tidsskrift fra den amerikanske Kongres. Det hele er kun et fiktivt og tankevækkende kunstværk, men bliver taget alt for alvorligt verden over.
( Empire North Maj 2004)
 
Dansk Folkeparti ønsker sandheds-kommission
Danmarks samarbejde med Nazityskland er fortsat meget omstridt. Det får Dansk Folkeparti til at foreslå en slags sandheds-kommission som i Sydafrika, der skal opklare de mange dunkle punkter fra besættelsen af Danmark. Som eksempler nævner partiet danske politikeres tanker om at "internere" danske jøder, samt den senere statsminister Vilhelm Buhl (S) opfordring i 1942 til at stikke danske sabotører.
( Jyllands-Posten 4/5-2004)
 
Færre og færre terrorangreb igennem de sidste 35 år
190 terrorangreb i 2003 er det laveste antal målt siden 1969, i følge U.S. Department of States statistikker. Sidste år var der 198 angreb, mod 346 i 2001. 307 personer blev dræbt i 2003 og 1593 blev såret, her af flest i Asien. I alt døde 35 amerikanske statsborgere ved terrorangreb sidste år. USAs officielle definition på terrorisme er angreb på alt, der ikke er bevæbnede eller tjenstgørende amerikanske og allierede soldater. Derfor er kun få af de seneste angreb i Irak med.
( U.S. Department of State 29/4-2004)
 
300.000 børn er soldater
Stadigt flere børn bliver soldater. Antallet er anslået op mod 300.000, særligt i Elfenbenskysten, Liberia og Congo, men også i Irak, Indonesien og de besatte områder i Palæstina. FNs konventioner forbyder rekruttering af børn under 18 år, og brugen af soldater under 15 år er en krigsforbrydelse. Flere græsrodsgrupper opfordrer Sikkerhedsrådet til at sætte handling bag de fine ord.
( Politiken 23/1-2004)
 
Ukrudt mod landminer
Den lille plante gåsemad kan bruges til at finde landminer på en mark. En sælig gén-modificeret udgave af planten er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet. Plantens blade skifter farve, hvis rødderne kommer i kontakt med små mængder af sprængstof. Landminerne skal først ryddes med andre metoder, men så kan den hurtigtvoksende plante bruges som kontrol.
( Politiken 23/1-2004)
 
Det civile beredskab bliver militært
Beredskabsstyrelsen skal flytte fra Indenrigsministeriet til Forsvarsministeriet. Beredskabsstyrelsen, som tidligere hed Civilforsvaret, skal forebygge og afhjælpe skader ved ulykker, katastrofer og krig. Forsvarsministeren vil spares skattekroner ved et tættere samarbejde mellem det militære og civile beredskab.
( Politiken 20/1-2004)
 
USA bliver i Georgien
De amerikanske militære baser i den tidligere Sovjet-stat Georgien bliver nu permanente for at beskytte en vigtig olieledning gennem landet. USA havde tidligere erklæret, at der kun var tale om tidsbegrænset hjælp til den fælles kampen mod terror. Rusland har fortsat ikke afviklet sine egne baser i landet, hvad der skarpt kritiseres af USA.
( Politiken 20/1-2004)
 
Amerikansk domstol kritiserer Guantánamo-internering
Internering uden dom på Guantánamo-basen er uforenelig med grundlæggende amerikanske retsprincipper og indebærer en alvorlig anfægtelse af international lov. Dette er en erklæring fra en forbundsstatslig appeldomstol i San Francisco, der ikke skelner mellem amerikanske fanger og ikke-statsborgere - alle har ret til advokat og domstols prøvelse.
( Informatíon 20/1-2004)
 
Våbenhandel er den mest korrupte branche
Halvdelen af alle klager over korruption drejer sig om våbenhandel - på trods af, at våbenhandel kun udgør én procent af den samlede verdenshandel. Det viser tal fra en amerikansk regeringsrapport om perioden 1994-99. Samtidig er beløbene svære at opgøre præcist, da denne handel ofte foregår skjult via hemmelige konti.
( NorWatch 13/1-2004)
 
Se også en kronologi over fredssagen og international politik.
 
Redaktøren undskylder, at arbejdspresset fra andre opgaver ofte gør denne side for uaktuel. Jeg vil meget gerne høre fra eventuelle hjælpsomme journalister!Se også:
- De allernyeste
- for disse er tudsegamle, men fortsat interessante:
- Gamle indlæg fra 2003
- Gamle indlæg fra 2002
- Gamle indlæg fra 2001
- Gamle indlæg fra 2000
- Gamle indlæg fra 1999
- Gamle indlæg fra 1998
- Gamle indlæg fra 1997
- Gamle indlæg fra 1996

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2004 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
Oversigt - Søg >