Fredsklip fra aviserne:
Første kvartal af 2019

Link til diverse mediers gode historier. Fra mange vinkler og
mest med fokus på Danmark - hver ottende dag.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret 2021

Se også:

- Introduktion
- Allernyeste
<< Bladr >>
- Meget gamle...


--------------------------------------------------
# Klipz 13.01.2019
En ny stak klip om krig og fred
- fra det fredsens år 2019
--------------------------------------------------

- "US Go Home" gjaldede råbet i gaderne, mens Den Kolde Krig var dybfrossen. Man skulle tro, at Trump havde lyttet til den gamle kritik. Han gør i hvert fald på landjorden, hvad venstrefløjen tidligere forlangte. USA trækker sig nu ud af Syrien, Afghanistan og Irak. Mange frygter, at det næste bliver en overvejelse om USA ud af Europa. Selve hans sprogbrug lyder som et ekko: USA vil ikke længere være verdens politibetjent. Hører man klapsalverne fra den gamle venstrefløj?
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/setudefra/ECE11109031/hoerer-man-venstrefloejen-klappe-hoejt-ad-praesident-trump-han-opfylder-dens-aeldgamle-krav/

--------------------------------------------------

- Et amerikansk hangarskib er på vej mod Syrien for at hente amerikanske soldater, men Trumps regering sender blandede signaler om, hvornår de egentlig skal hjem. Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton proklamerede ellers, at amerikanerne ikke ville forlade Syrien før Tyrkiet havde lovet at holde fingrene fra de kurdiske oprørsgrupper, som USA støtter i landet.
https://www.berlingske.dk/internationalt/vi-tager-ikke-imod-ordrer-fra-bolton-pentagon-sender-hangarskib-mod
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/06/trump-bolton-syria-withdrawal-conditional

--------------------------------------------------

- Dozens of North and South Korean soldiers crossed over the world's most heavily armed border as they inspected the sites of their rival's front-line guard posts to verify they'd been removed, part of inter-Korean engagement efforts that come amid stalled U.S.-North Korea nuclear disarmament talks. Soldiers from the two Koreas exchanged cigarettes and chatted as they inspected the dismantlement or disarmament of 22 guard posts.
https://www.apnews.com/955d1db2ad1b4788b77d00d5a56bc273

--------------------------------------------------

Pas på Kinas indflydelse - men hvad styrer din forargelse? Kinesiske Huaweis produkter bør ikke benyttes herhjemme i kritisk infrastruktur. Det er budskabet fra en række danske politikere med SF i spidsen, efter at USA har udsendt en lignende advarsel. Men USA advarede først verden mod at benytte Huawei, da en NSA-infiltration mod firmaets fabrikker mislykkedes.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?forargt-a18

--------------------------------------------------

- Irakkommissionen blev nedsat af Thorning-regeringen med et klart politisk formål rettet imod Anders Fogh-regeringen. Kommissionen ville derfor aldrig have bidraget med en objektiv vurdering af Folketingets beslutning om at udsende danske soldater. Der er gennemført adskillige danske læringsprojekter om indsatsen i Afghanistan. Det er derfor ikke rigtigt, når man påstår, at den danske krigsdeltagelse ikke er blevet samlet op. Det er den - fra et militært perspektiv.
https://www.berlingske.dk/kommentarer/krigen-i-afghanistan-er-ikke-tabt-endnu-for-den-er-ikke-forbi

--------------------------------------------------

- Oberst Lars R. Møller har kommenteret en kronik, og minder os om, at soldaterne jo er stærke og frivillige. "Men vi kan ikke lægge ansvaret for meningen med krigen over på soldaternes skuldre. De udfører jo blot regeringens beslutninger og bliver slået ihjel på regeringens regning. Men hvor efterlader det demokratiet, når Irak- og Afghanistankommissionen bliver lukket?"
https://www.berlingske.dk/kommentarer/det-giver-aldrig-mening-naar-et-menneske-doer-i-utide-ej-heller-i-krig
https://www.berlingske.dk/laesere/skal-et-demokrati-tie-sine-krige-ihjel

--------------------------------------------------

- Længe har psykisk vold stået på den politiske dagsorden. Regeringen vil gøre det muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til tre år. Justitsministeriet er opmærksom på, at der kan være "bevismæssige udfordringer". Ved fysisk vold er der måske blå mærker. Psykisk vold kan ofte havne i en situation med påstand mod påstand.
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-09-psykisk-vold-skal-kunne-give-op-til-tre-aars-faengsel

--------------------------------------------------

- United States possesses up to 95% of the world's foreign military bases, while countries like France, Russia, and the United Kingdom have perhaps 10-20 foreign outposts each. China has just one. The Department of Defense even boasts that its locations include 164 countries. Many are off-the-books bases where the military and executive branch are deciding without public debate, frequently spending hundreds of millions or billions of dollars and potentially getting the U.S. involved in wars and conflicts about which most of the country knows nothing.
https://www.salon.com/2019/01/11/bases-bases-everywhere-except-in-the-pentagons-report_partner/

--------------------------------------------------

Regeringens nyeste udspil: "Som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed præsenterer regeringen derfor nu seks nye sektorstrategier, der skal beskytte samfundskritiske sektorer mod cyberangreb."
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/01/
Det lyder ellers godt, men trods mine glade forventninger handler udspillet slet ikke om at beskytte samfundskritiske tænketanke og aktivister mod cyberangreb. Så på vegne af samtlige vort lands dygtige samfundskritikere må jeg ihærdigt protestere mod regeringens skamløse forsøg på at miskreditere og omskrive et vigtigt begreb i samfundsdebatten!
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 15.01.2019
En ny stak klip om krig og fred
- om åbenhed og lukkethed
--------------------------------------------------

En stort set enig kødrand af ledende politikere er rystede over, at Anders Samuelsen og Udenrigsministeriet har givet forskerne bag den historiske udredning om de danske krige adgang til at citere fra fortrolige forhandlinger "i klar strid med præsidiets beslutning", og "før præsidiet overhovedet havde truffet en beslutning, og det på trods af et klart løfte om det modsatte".
https://www.berlingske.dk/politik/anders-samuelsen-moeder-skarp-kritik-for-at-udlevere-fortrolige-samtaler

--------------------------------------------------

- Danmark skal i højere grad militært sætte dagsordenen i vores nærområder - Østersøen og de nordiske lande - og ikke i de mere fjerne dele af verden, siger forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen. Vi skal arbejde for, at Sverige og Finland kommer så tæt som muligt på NATO-samarbejdet, siger han.
https://www.berlingske.dk/internationalt/claus-hjort-danmark-skal-koncentrere-sig-om-militaert-samarbejde-i

--------------------------------------------------

Mens befolkningen bliver fortalt, at truslen fra Rusland vokser dramatisk med en stigning i antallet af gange, hvor afvisningsberedskabet må på vingerne - så fortæller tørre tal en anden historie, skriver forsvarsmediet Olfi. Det er snart fem år siden, at russerne sidst krænkede dansk luftrum. Militæranalytiker kalder russerne aktive, men ikke aggressive (bag betalingsmur).
https://olfi.dk/2019/01/14/det-er-snart-fem-aar-siden-at-russerne-sidste-gang-kraenkede-dansk-luftrum/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fou/spm/52/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fou/spm/375/svar/1162216/1408137/index.htm

--------------------------------------------------

- Præsident Trumps sikkerhedsrådgiver John Bolton bad sidste år forsvarsministeriet om at udarbejde planer for et angreb på Iran, herunder et luftangreb på militære installationer i Iran. Et sådant angreb kunne have udløst en væbnet konflikt og muligvis fået Irak til at bede de amerikanske styrker om at forlade landet. Under sin rundrejse i Mellemøsten har udenrigsministere Pompeo talt om behovet for at konfrontere Iran. Men han har ikke talt om militære handlinger.
https://www.berlingske.dk/usa/new-york-times-det-hvide-hus-bad-om-plan-for-angreb-paa-iran

--------------------------------------------------

Verdens 100 største leverandører af våben og militære ydelser solgte for 2650 milliarder kroner i 2017, har SIPRI beregnet. Tallet vokser, men er kun svagt stigende inden for nogle få procent. Dette enorme beløb for de 100 største våbenpushere er stort, men er langt fra at være dominant i den kapitalistiske økonomi, da det fx "kun" svarer til en sjettedel af salget fra de 15 største producenter af alt muligt andet her i verden.
Tallene for våbenpushernes indflydelse skal derfor tages med en skovlfuld salt. Den største joker er Kina, som af diverse tekniske grunde ikke har producenter med på listen. Modsat rager Boeing og Airbus Group op i mange andres lister, men SIPRI har mere eftertænksomme tal: Boeings våbenhandel er under 30 procent af deres samlede salg, og det samme gælder i højere grad for Airbus-koncernen.
Man bør derfor være varsom med tal, der i nok for høj grad udpensler våbenindustriens voldsomme indflydelse, påpeger SIPRI: "The contrasts shown by the available data indicate that claims championing the significant economic role and impact of the arms industry should be assessed very carefully."
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf

--------------------------------------------------

Ny ensidig skræmmekampagne: Har Kina og Rusland overhalet USA med nyt rumvåben? Målet er at ødelægge kommunikation fra andre landes satellitter ved at påvirke ionosfæren.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11080638/har-kina-og-rusland-overhalet-usa-med-nyt-rumvaaben/
https://finance.yahoo.com/news/russia-china-heat-atmosphere-europe-satellite-war-game-experiment-120111967.html
USA har gjort det samme i årevis, hvilket kun blev bemærket af "sølvpapirshatte": Human Activity Will Heat Alaskan Skies-Deliberately and Picturesquely. Powerful radio waves will disturb the ionosphere to probe satellite disruptions and create strange glows.
https://www.scientificamerican.com/article/human-activity-will-heat-alaskan-skies-deliberately-and-picturesquely/

--------------------------------------------------

Neoconservative evangelists like Bill Kristol and Robert Kagan were the men who had ushered me to the right as an idealistic high school student, and I became quite the campus missionary. I became an opinion columnist for the school newspaper, where I penned romantic paeans to the democratizing missions in Iraq and Afghanistan. But by the third month of my deployment there... The United States empire ranks among the world's most formidable producers of violence, and one would be hard-pressed to defend such all-consuming production on liberal democratic grounds.
https://nplusonemag.com/online-only/online-only/base-culture-2/

--------------------------------------------------

Regan Vest er en regeringsbunker på 5.500 kvadratmeter boret ind i en bakke i Rold Skov. Den blev i al hemmelighed bygget under Den Kolde Krig og havde det formål, at det danske demokrati skulle kunne drives fra dens dyb, hvis en atomkrig brød ud. Nu er Regan Vest prioriteret på Finansloven og skal, hvis alt går efter planen, åbne som koldkrigsmuseum i 2021.
https://www.berlingske.dk/kultur/koldkrigsbunkeren-regan-vest-ligger-60-meter-under-jorden-og-var-en-dyb

--------------------------------------------------

Et læserbrev: Opkald Nato's nye hovedkvarter efter Kofi Annan. Begrundelsen er, at han som generalsekretær for FN var bevidst om, at både FN- og NATO-pagten er forbundne, som der indledes med det i NATO-pagten, Artikel 1: "Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler."
https://viborg-folkeblad.dk/debat/Opkald-Natos-nye-hovedkvarter-efter-Kofi-Annan/artikel/391485

--------------------------------------------------

Vi er nødt til at holde op med at dyrke den åbenlyse livsløgn, at mennesket bare er godt og kun vil det gode og i sidste ende passer som fod i hose i fællesskabet med andre mennesker. Ingen hjælpes af en løgn, uanset hvor ofte den gentages. Nej, det gode skal fremelskes, læres, dyrkes, næres, og det onde skal bekæmpes, afvises, skæres væk og sultes.
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11110985/vi-maa-droppe-den-aabenlyse-livsloegn-at-mennesket-bare-er-godt/
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 18.01.2019
En ny stak klip om krig og fred
- om manglende mod
--------------------------------------------------

- Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig, spørger Tribunalet, i et åbent brev til Folketingets medlemmer, efter at den planlagte høring blev aflyst: "Modet svigter for de politikere, der aktivt burde sørge for, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik undersøges fyldestgørende", skriver de i en kronik i Weekendavisen, men det åbne brev kan også læses på hjemmesiden:
http://iraktribunal.dk/aabent-brev-til-folketingets-medlemmer/
Og Tribunalforeningen vil fremlægger indsamlet materiale om Danmarks krige. Som et bidrag til forståelse af beslutninger og konsekvenser af krigene vil Tribunalforeningen gøre al den dokumentation, de har kunnet fremskaffe, tilgængelig for interesserede både på internettet og som foredrag, debatmøder med videre. Offentliggørelsen starter efter Tribunalforeningens generalforsamling den 26. januar.
http://iraktribunal.dk/tribunalforeningen-fremlaegger-indsamlet-materiale-om-danmarks-krige/
http://iraktribunal.dk/generalforsamling-d-26-januar-2019-kl-13-00/

--------------------------------------------------

- Den kommende udredning om dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan skal bremses. Så klar er meldingen fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i et brev stilet direkte til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Undersøgelsen skal efter planen udkomme den 31. januar. Pia Kjærsgaard kræver, at præsidiet dagen før først skal diskutere konsekvenserne af Udenrigsministeriets videregivelse af fortrolige oplysninger. Men udenrigsminister Anders Samuelsen står fast på, at det ikke er muligt at stoppe publiceringen af undersøgelsen: "Det vil ikke være retsligt muligt for Udenrigsministeriet at pålægge forskerne at undlade at publicere den historiske udredning eller udsætte offentliggørelse. Det vil heller ikke være muligt for Udenrigsministeriet at foretage manuskriptkontrol, herunder kræve fjernelse af citater, inden forskernes offentliggørelse."
https://www.berlingske.dk/politik/pia-kjaersgaard-saetter-foden-ned-over-for-anders-samuelsen-du-skal-ikke
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/URU/samspm/H/index.htm
Men fx DF-vennen Bent Jensen citerer i sin famøse "Ulve, får og vogtere" fra Udenrigspolitisk Nævn, og det samme gør koldkrigsudredningen fra DIIS - begge fra møder i 80erne. Hvad har DF mon fået sagt, som gør dem så bange?

--------------------------------------------------

- Det koster danske våbenvirksomheder 200 mio. kr., hvis det lykkes udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) at annullere allerede indgåede aftaler med De Forenede Arabiske Emirater, vurderer Dansk Industri - hvis der opstår usikkerhed om dansk handelspolitik på det her område, kan det betyde, at det bliver svært at drive forsvarsvirksomheder i Danmark fremover. Men virksomhederne vidste, hvad de havde at regne med, lyder det fra udenrigsministeren, der har truffet beslutningen, fordi De Forenede Arabiske Emirater er involveret i krigen i Yemen.
https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article11133173.ece

--------------------------------------------------

- Trump har flere gange sagt til rådgivere, at han vil ud af Nato. Den amerikanske præsidents vaklende kurs i forhold til Nato-samarbejdet skaber stor usikkerhed i Europa, vurderer seniorforsker.
https://politiken.dk/udland/art6971521/Trump-har-flere-gange-sagt-til-rådgivere-at-han-vil-ud-af-Nato

--------------------------------------------------

- Få uger efter at Donald Trump til global uro og oprør i hans eget parti annoncerede total tilbagetrækning af amerikanske soldater fra Syrien med den begrundelse, at Islamisk Stat (IS) er besejret, er udsendte amerikanere blevet dræbt af IS i et selvmordsangreb i Syrien.
https://www.berlingske.dk/usa/ifoelge-trump-er-is-besejret.-nu-udfordrer-drab-paa-amerikanere-hans

--------------------------------------------------

- The US has rejected Moscow's offer to inspect a new Russian missile suspected of violating a key cold war-era nuclear weapons treaty, and warned that it would suspend observance of the agreement on 2 February, giving six-months' notice of a complete withdrawal. "To see the missile does not confirm the distance that missile can travel, and at the end of the day that's the violation of the treaty."
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/16/us-russia-inf-treaty-nuclear-missile?CMP=share_btn_tw

--------------------------------------------------

- USAs præsident, Donald Trump lancerer en fornyelse af landets missilforsvar. USA vil udvikle rumbaserede sensorer og våben, som kan spore fjendtlige missiler og skyde dem ned, hvis de bevæger sig ind på amerikansk territorium. Det er i russernes øjne en konfronterende strategi, der kan rokke ved den i forvejen skrøbelige internationale stabilitet.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11135574/rusland-frygter-nyt-vaabenkaploeb-i-rummet/
https://www.forbes.com/sites/michaelkrepon/2019/01/18/trumps-space-wall-here-we-go-again/#e76188c53912
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/17/us-plans-new-space-sensors-for-missile-defence-against-rogue-states

--------------------------------------------------

- Facebook har fjernet hundredevis af sider, da de vistnok var tilknyttet Ruslands nyhedstjeneste Sputnik. Siderne beskrev fx voldsomme kager med morsomme dekorationer, eller billeder af sjove katte. Men siderne bragte så også nogle få links til Sputnik om stigende fødevarepriser mm. Facebook frygter, at Sputnik ville benytte de muntre sider til at tiltrække nye gæster...
https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/17/facebook-removes-hundred-of-pages-allegedly-linked-to-russian-site-sputnik
https://journalisten.dk/larisa-er-putins-oejne-i-danmark

--------------------------------------------------

- Manden bag nyhedskriterierne: I har misforstået mig. Johan Galtungs pointe om, at medierne har fokuseret for meget på det negative, falder godt i tråd med Ulrik Haagerups egen dagsorden. "Vi skal selvfølgelig ikke lege Nordkorea, male himlen blå og ignorere vejsidebomben. Men vi behøver ikke beskrive samtlige vejsidebomber etc. Folk tror jo, at verden er blevet mere og mere usikker og præget af krig og kriminalitet. Det er den ikke," siger Ulrik Haagerup. "Vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med journalistiske værdier som fairness, kontrol af magthavere osv. Men journalistik burde også kunne handle om i morgen og handle om inspiration," siger han.
https://journalisten.dk/manden-bag-nyhedskriterierne-i-har-misforstaaet-mig
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 28.01.2019
En ny stak klip om krig og fred
- hvor næstsidste som sædvanlig får flest penge
--------------------------------------------------

- Folkekirkens nye retningslinjer for investeringer bør gå endnu længere, og afvise investeringer i alle former for våben, mener Ole Thyssen, filosof og professor ved Handelshøjskolen i København. Retningslinjerne siger blandt andet, at kirkens investeringer skal være ansvarlige i forhold til miljø, korruption og "kontroversielle våben".
"Men hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og sige, at man slet ikke vil investere i nogen former for våben?" spørger han.
https://finanswatch.dk/Finansnyt/kapitalforvaltning/article11152383.ece

--------------------------------------------------

- Claus Hjort ser behov for nye penge til Forsvaret. Danmark skal bruge en lige så stor andel af landets bruttonationalprodukt på forsvar som tyskerne, der arbejder på at komme op på 1,5 procent af bnp, mens Danmark med det nuværende forsvarsforlig vil ligge på omkring 1,3 procent. Forsvarsministeren arbejder derudover på at flytte eksisterende udgifter over på forsvarsbudgettet, som officerers bacheloruddannelser, behandling på landets sygehuse og folkepension, der kan pumpe procentdelen op.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11153655/claus-hjort-ser-behov-for-nye-penge-til-forsvaret/
https://www.berlingske.dk/politik/df-vil-aabne-forsvarsbudget-paa-ny-og-fylde-flere-penge-paa

--------------------------------------------------

- Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, roser USA's præsident, Donald Trump, for at have presset Natos medlemslande til at yde et større bidrag til samarbejdet. I den danske regering er der intense overvejelser om helt ekstraordinært at spendere yderligere milliarder. Det sker blot et år efter, at et bredt flertal i Folketinget besluttede at tilføre et historisk stort milliardbeløb til forsvaret.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11152279/natochef-trumps-krav-til-natomedlemmer-har-positiv-effekt/
https://www.berlingske.dk/politik/trump-faar-ros-for-at-presse-nato-lande

--------------------------------------------------

- NATO and Russia failed to resolve a dispute over a new Russian missile that Western allies say is a threat to Europe, bringing closer Washington's withdrawal from a landmark arms control treaty.
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear/nato-russia-fail-to-agree-over-missile-breach-us-to-quit-treaty-idUSKCN1PJ14N

--------------------------------------------------

- Trump refused to rule out U.S. military action to address unrest in Venezuela, following a week where the U.S. distanced from the country's ruler, Nicolás Maduro, by recognizing an opposition figure as Venezuela's true leader.
https://www.politico.com/story/2019/01/27/mulvaney-military-action-venezuela-trump-1128613

--------------------------------------------------

- Two nuclear-capable Russian aircraft encroached "close" to American airspace on Friday, forcing Canadian and U.S. fighter jets to scramble and intercept the planes. The Russian Defense Ministry said the mission was a routine scheduled flight of Tu-160 strategic bombers over neutral waters of the Arctic Ocean.
https://www.newsweek.com/nuclear-russian-aircraft-encroached-american-airspace-1306831

--------------------------------------------------

- A senior judge has resigned from one of the UN's international courts in The Hague citing "shocking" political interference from the White House and Turkey. Christoph Flügge, a German judge, claimed the US had threatened judges after moves were made to examine the conduct of US soldiers in Afghanistan.
https://www.theguardian.com/law/2019/jan/28/international-criminal-court-icc-judge-christoph-flugge-quits-citing-political-interference-trump-administration-turkey
https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=107689

--------------------------------------------------

- Er Kina ved at indtage Grønland? Årvågenheden omkring situationen på Grønland er af afgørende betydning, men lad os ikke glemme realiteterne. De cirka 40 kinesere i Grønland arbejder på fiskefabrikkerne, skriver Martin Breum.
https://www.berlingske.dk/kommentarer/er-kina-ved-at-indtage-groenland

--------------------------------------------------

- Den globale ulighed falder. Indbyggernes indkomst i fattige lande stiger hurtigere end i de rige lande. Andelen af absolut fattige er reduceret fra 36 pct. i 1990 til 10 pct. i 2015. Dog ikke set relativt, hvor den fattigste halvdel af verdens befolkning mistede 11 procent af deres beskedne opsparing.
https://oxfamibis.dk/ny-rapport-16-milliarder-mere-om-dagen-til-de-rigeste-mens-de-fattige-blev-fattigere/
https://www.berlingske.dk/ledere/hurra-den-globale-fattigdom-falder-og-falder

--------------------------------------------------

- "In Extremis" er en ny bog om krigskorrespondenten Marie Colvin. Hun insisterede på, at krigskorrespondancer om gru og civile lidelser var livsnødvendige for at holde kyniske magthavere i skak og bane vej for fred og forståelse. Hun og hendes kolleger havde en mission, nemlig at skabe medfølelse for krigens civile ofre. Vi venter endnu på et bevis på, om hun havde ret eller ej. Freden er ikke brudt ud endnu, selv om der ikke er mangel på gru i medierne.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/ullaterkelsen/ECE11147478/kvinden-der-gik-forrest-for-at-fortaelle-om-krigens-gru-og-dens-ofre/

--------------------------------------------------

- Hvis vi skal bryde voldsarven, er det nødvendigt, at vi kan straffe, når børn er vidne til vold - både psykisk og fysisk vold. Derfor er det meget mere end et symbol, at vi fremadrettet kan straffe den psykiske vold.
https://www.berlingske.dk/kommentarer/berlingskes-holdning-til-at-goere-psykisk-vold-strafbart-er-dybt

--------------------------------------------------

Tirsdag den 5. februar præsenterer forskerne bag den "uvildige udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak" udredningens resultater på et pressemøde på Københavns Universitet, hvor efter den elektroniske udgave frit kan downloades fra klokken 10. Dette bliver rigelig bastant serveret som KRIGSUDREDNINGEN. Vi andre må jo så kronisk uddybe, at dette altså KUN er en "uvildig udredning af det HISTORISKE forløb".
Samt at "Udredningen IKKE ER EN ERSTATNING FOR IRAK- OG AFGHANISTANKOMMISSIONEN og således IKKE STÅR I VEJEN FOR EN SENERE KOMMISSIONSUNDERSØGELSE, hvor der TAGES STILLING TIL JURIDISKE OG FOLKERETLIGE SPØRGSMÅL, HERUNDER ANSVAR, hvis der måtte samle sig et POLITISK FLERTAL bag en sådan beslutning. Dette løst citeret fra den politiske aftale, hvor Alternativets beskedne fingeraftryk var sidstnævnte ret nødvendige uddybning.
https://krigsudredning.ku.dk/

--------------------------------------------------

Hans Hauge fortæller i Berlingskes rubrik Groft Sagt, at Jan Guillou i 1977 skrev rosende om Saddam Hussein. Hvilket ganske rigtigt var dumt gjort. Men Hans Hauge misser hermed en god chance for også at punke Socialdemokratiet, der året efter underskrev en overenskomst for »Kongeriget Danmarks regering« med »Republikken Iraks regering« om »industrielt, videnskabeligt, økonomisk og teknisk samarbejde«.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?groft-a18
https://www.berlingske.dk/laesere/vi-er-nok-mange-der-indtil-for-nylig-beundrede-asger-aamund
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 29.01.2019
En ny stak klip om krig og fred
-
--------------------------------------------------

P1 Orientering - hør om hvorledes oppositionen kunne styrkes i Hviderusland, hvor "Europas sidste diktator" knægter al opposition. Desuden vil et stort flertal i Europa Parlamentet af med den slags EU forbehold som Danmark har fx mod fælles forsvar - men det vil danskerne ikke.
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-europa-63#!00:01:40
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-europa-63#!00:16:43
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-europa-63#!00:35:04
Hvordan ser Anders Fogh Rasmussen på Europas udvikling, efter han selv slap tøjlerne? Kunne han selv og de europæiske kollegaer have gjort noget anderledes i 00'erne? Læs hans svar på spørgsmål fra dr.dk's læsere her.
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/anders-fogh-rasmussen
Sådan kan forsvarets ønskeseddel se ud, hvis det får to til fire mia. kroner ekstra. Øverst på forsvarets ønskeseddel står mandskab, og det er den sværeste nød at knække, fordi man ikke ønsker fuld værnepligt som i Sverige. Og hvis Danmark skal op i højeste gear, så kunne man forestille sig, at vi også - hvis muligheden er der - køber krydsermissiler f.eks. Tomahawk til flåden eller landbaserede missiler af lignende type.
https://www.berlingske.dk/globalt/analyse-saadan-kan-forsvarets-oenskeseddel-se-ud-hvis-det-faar-to-til-fire
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens bemærkninger om behovet for regulering af robotter, der kan angribe og dræbe varsler muligvis en ny dansk kurs på området. Men der er langt fra enighed om, hvad autonome våbensystemer egentlig er, eller hvor autonomt et system skal være, før det skal reguleres. Danmarks nedprioritering af nedrustningsområdet og de seneste års afventende tilgang til diskussionerne i FN synes at have lagt tidligere tiders rolle som forgangsland bag sig, skriver Iben Yde, adjunkt i folkeret.
http://www.ruleoflaw.dk/iben-yde-ny-dansk-slingrekurs-mod-autonome-vaabensystemer/
Tirsdag bliver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter al sandsynlighed tildelt en såkaldt næse af et flertal blandt Folketingets partier. Næsen, som er den populære betegnelse for, at Folketinget udtrykker kritik, skyldes, at Anders Samuelsen har ladet forskere citere fortrolige oplysninger fra møder i Udenrigspolitisk Nævn uden Folketingets godkendelse. "En meget lille en af slagsen, hvis vi skal være med til at skrive under på den", siger De Radikale.
https://www.berlingske.dk/politik/radikale-anders-samuelsen-skal-hoejst-have-en-lille-naese
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/justice-dept-charges-huawei-with-fraud-ratcheting-up-us-china-tensions/2019/01/28/70a7f550-2320-11e9-81fd-b7b05d5bed90_story.html
US and Taliban negotiators have agreed on a draft framework for a peace deal seeking to put an end to the 17-year conflict in Afghanistan. It is estimated that about 15 million people - half the Afghan population - are living in areas either controlled by the Taliban. Women's rights activists have expressed particular concern due to the militants' brutal treatment of women when they ran the country.
https://www.bbc.com/news/world-asia-47028177
USA ventes i total IT-krig med Kina at stemple kinesiske televirksomheder som global trussel. Trump & Co. rejser salve af svindelanklager. Ifølge USA udgør Huawei en national sikkerhedsrisiko, og USA har advaret en stribe allierede, herunder Tyskland, imod de kinesiske televirksomheder.
https://www.berlingske.dk/usa/serieforbryder-tyv-og-spion-trump-co.-rejser-salve-af-svindelanklager-mod
Et billede af John Boltons notesbog har afsløret, at Trumps regering ikke kun har drøftet sanktioner mod Venezuela. Der er også blevet talt om at udstationere 5.000 tropper i nabolandet Colombia.
https://www.berlingske.dk/internationalt/vil-usa-bruge-militaer-magt-mod-venezuela-billede-skaber-forvirring
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 01.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- En enig forsvarsforligskreds
--------------------------------------------------

- En enig forsvarsforligskreds (V, LA, K, S, DF og RV) besluttede tirsdag eftermiddag, at Danmark øger forsvarsbudgettet i 2023 med 1,5 milliarder kroner, så de danske forsvarsudgifter når 1,5 procent af bruttonationalproduktet i 2023. En del af beløbet er dog fiktivt, fundet ved at regne udgifter til fx militærets folkepensionister med.
https://www.altinget.dk/artikel/aftale-paa-plads-om-flere-penge-til-forsvaret
https://fmn.dk/nyheder/Pages/Forsvarsforligskredsen-forstaerker-forsvaret-Danmark-skal-op-paa-15-af-BNP-i-2023.aspx
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE11160794/tyskland-trodser-procentrytteri-og-roser-dansk-natobidrag/
- USA's ambassadør kritiserer beslutningen om øge Danmarks forsvarsbudgettet med yderligere 4,5 milliarder kroner inden 2024: Et skridt i den rigtige retning, men stadig langt fra godt nok.
https://politiken.dk/indland/art7010992/USA-kritiserer-Danmark-trods-nye-milliarder-til-forsvaret

--------------------------------------------------

- USA aflyser historisk våbenaftale. Nyt våbenkapløb i Europa truer.
https://www.berlingske.dk/usa/usa-aflyser-historisk-vaabenaftale-nyt-vaabenkaploeb-i-europa-truer
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11164629/tyskland-russere-boer-agere-og-sikre-rakettraktat-med-usa/
Russia denies the allegation, and has accused the United States of inventing a false pretext to exit a treaty Washington wants to leave anyway so it can develop new missiles.
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear-russia/u-s-to-stop-complying-with-nuclear-pact-with-russia-after-talks-flop-idUSKCN1PP0FN

--------------------------------------------------

- Legislation introduced by Democratic lawmakers in the House and Senate would bar the United States from using a nuclear weapon unless attacked with one first. This would almost certainly face a veto by President Trump though.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-democrats-introduce-bill-to-prevent-us-from-striking-first-with-nuclear-weapons/2019/01/30/a5959ee6-24bc-11e9-ba08-caf4ff5a3433_story.html

--------------------------------------------------

- USAs præsident kritiserer en årlig trusselsvurdering, hvor USAs efterretningstjenester på en række områder er uenige med det trusselsbillede, Donald Trump ser for sig.
https://www.berlingske.dk/internationalt/trump-afviser-naive-efterretningschefer-i-skal-tilbage-til-skolen
- US Intel Chief Lists Disinformation a Grave Threat. Cyber attacks, including disinformation campaigns and malicious hacking, are among the top national security threats facing the country.
https://codastory.com/disinformation-crisis/news/us-intel-chief-disinformation-grave-threat
https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf

--------------------------------------------------

- Ukrainernes drøm om optagelse i EU og i NATO har lange udsigter. Ukraines østlige frontlinje mod Rusland er dog ikke kun ukrainernes bekymring. NATO-lande er til stede i Ukraine med træning og våben.
https://www.berlingske.dk/internationalt/natos-skjulte-frontlinje-i-ukraine-rykker-sig-ikke-ud-af-stedet.

--------------------------------------------------

- Et folketingsflertal af DF, EL og S har tildelt Anders Samuelsen kritik gennem en såkaldt "næse", fordi der har været rod i hvem der må udlevere citater fra nævnsmøder. Der ligger en aftale mellem Folketinget og Udenrigsministeriet om, at det er Folketinget, der skal give det her tilsagn.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/naese-til-samuelsen/7494537
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-29-samuelsen-faar-en-naese-i-sag-om-fortrolige-oplysninger

--------------------------------------------------

- Prins Joachim skal i ti måneder møde seks dage om ugen på Frankrigs højest rangerende militære lederuddannelse.
https://www.bt.dk/nyheder/militaereksperter-om-prins-joachims-top-uddannelse-det-er-ikke-en-badebillet
https://www.berlingske.dk/samfund/haerchef-sigtet-for-tjenestemisbrug

--------------------------------------------------

F35-naboer forbereder sig på at høre brølet fra motorerne.
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/-/tv-avisen-2019-01-30-21-29#!/00:15:05
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 06.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- ny Folketingsbeslutning om danske militære bidrag
--------------------------------------------------

Ny Folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATO-landes nationale flådestyrker. Konkret drejer det sig om, at Danmark vil bidrage med en fregat til en fransk hangarskibsgruppe - til en meget uklart defineret opgave, der forklares med ISIL. Fremover kan den slags nu vedtages diskret i Udenrigspolitisk Nævn. Imod stemte EL og ALT.
https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/B56/index.htm
- Selv om det er gået godt med at nedkæmpe Islamisk Stat er truslen mod Vesten fra IS' vanvittige ideologi fortsat alvorlig. Derfor er det ikke tid til at lette presset, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).
https://www.berlingske.dk/kommentarer/kampen-mod-islamisk-stat-skal-fortsaette

--------------------------------------------------

- Danmark har lovet Nato at stille fly, der kan tanke kampfly i luften, og overvågning af de enorme områder omkring Grønland til rådighed. Og Danmark mangler stadig at levere, siger den amerikanske ambassadør i Danmark.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11165685/usa-vil-have-tankfly-og-overvaagning-af-danmark/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11166274/df-stoetter-usas-oenske-om-mere-overvaagning-af-groenland/
https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/hjort-er-solid-ankermand-bag-forsvaret
- Danmark bør ikke tilføre flere penge til Forsvaret alene for at tilfredsstille Donald Trump, mener SF.
https://sn.dk/Danmark/SF-Grotesk-at-Forsvaret-skal-have-penge-for-at-taekkes-Trump/artikel/808589
- EL: Forsvarsministeren skal forklare ekstra forsvarsmilliarder i Folketinget.
https://enhedslisten.dk/2019/01/30/el-forsvarsministeren-skal-forklare-ekstra-forsvarsmilliarder-i-folketinget
- Danmark har en dårligt udrustet og ikke kampklar brigade, hedder det i NATO-rapport om det danske forsvar. Indtil Danmark forbedrer sin kampstyrke og sin brigades parathed, vil landet være dårligt udrustet til at engagere sig i fremtrædende storskala-operationer mod jævnbyrdige fjender.
https://www.fmn.dk/temaer/nato/Documents/NATO-Defence-Capability-Review-2017-2018-Denmark-Overview.pdf

--------------------------------------------------

- Dom sender PET ind i mørket, skriver Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. PET-chef. Bemærkelsesværdigt, at den nuværende PET-chef slap af sted med at holde beviserne for sig selv ved at henvise til "rigets sikkerhed". En trylleformular, som ingen tør argumentere imod, da den lyder så alvorligt.
https://viborg-folkeblad.dk/Danmark-Debat/Dom-sender-PET-ind-i-moerket/artikel/410336

--------------------------------------------------

- USAs tidligere atomreaktor i Grønland har ikke skabt radioaktiv forurening omkring basen, konkluderer ny rapport fra DTU. Danmark gav i 1962 USA lov til at installere en atomreaktor på Camp Century og dumpe spildevand ned i indlandsisen.
https://knr.gl/da/nyheder/ingen-radioaktiv-forurening-efter-atomreaktor-på-camp-century

--------------------------------------------------

- The Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board sets the Doomsday Clock at two minutes to midnight - the closest it has ever been to apocalypse. Though unchanged from 2018, this setting should be taken not as a sign of stability, but as a stark warning to leaders and citizens around the world.
https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/

--------------------------------------------------

- Røde Kors advarer USA mod at politisere nødhjælp til Venezuela, og advarer USA om risikoen ved at levere nødhjælp uden om præsident Nicolas Maduro.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/roede-kors-advarer-usa-mod-sende-noedhjaelp-til-venezuela
https://www.berlingske.dk/globalt/maduro-advarer-trump-om-krig-oensker-du-et-nyt-vietnam
https://www.information.dk/debat/2019/01/anders-samuelsen-burde-hoppe-paa-forsimplede-amerikanske-holdninger-krisen-venezuela#comment-1347493

--------------------------------------------------

- Putin svarer USA igen: Suspenderer aftale om nedrustning. Præsident Vladimir Putin bebuder, at Rusland vil udvikle nye raketter efter sammenbrud for INF-aftale. Rusland vil dog ikke opstille nye mellemdistanceraketter, medmindre USA gør det.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11165972/putin-svarer-usa-igen-suspenderer-aftale-om-nedrustning/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11165768/stoltenberg-efterretninger-viser-russisk-snyd-med-inf/

--------------------------------------------------

- Trump thinks the F-35 is actually invisible. Full Frontal with comedian Samantha Bee.
https://www.youtube.com/watch?v=uCgbfEjkqRM

--------------------------------------------------

- Raser mod den britiske hær: I forsøger at hverve unge teenagere. Flere organisationer kritiserer den britiske hær for at udgive hvervemagasin sammen med blad om computerspil. England rekrutterer som de eneste i Europa 16-årige som soldater.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/raser-mod-den-britiske-haer-i-forsoeger-at-hverve-unge-teenagere/7500786
https://twitter.com/WeSourceGroup/status/1090598068364419072/photo/1

--------------------------------------------------

- Forskere opdagede i 2012 tre atombunkere i Polen, der var en del af planen om et offensivt angreb på Danmark under Den Kolde Krig. Historikeren Steen Andersen siger, at planen var, at Danmark skulle angribes med taktiske atomvåben, der ville lægge landet øde.
https://www.berlingske.dk/aok/hemmelige-atombunkere-i-polen-var-en-del-af-angrebsplanen-mod-danmark
Den kalde krigen - og Vestfold. 1948-1991
https://books.google.dk/books?id=hlTDDgAAQBAJ&dq=atomm%C3%A5l
(Historien er fin, men hvorfor genbruges den lige nu - og uden spejling af at Danmark skulle forsvares ved at atombombe Danmark?)
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB130/
http://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=da&u=http%3A%2F%2Fdziennik3rp.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fpolska-szykowaa-zachodowi-atomowa.html

--------------------------------------------------

- Gamle Danmark ved Paul Hammerich fortæller om tiden fra påsken 1961, hvor oprørere mod de voksnes kaprustning manifesteredes sig i de første atommarcher, med en hilsen til Aldrig Mere Krig. I dagbladet Information kaldte redaktør Børge Outze demonstranterne for "flagellanter, svøbebrødre og korstogsdeltagere". Spol frem til omkring 1:13:00.
https://www.dr.dk/bonanza/serie/220/gamle-danmark/850/gamle-danmark-1945-1975-0610#!/01:13:25
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 06.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- En solid omgang nye klip om udredningen
--------------------------------------------------

Venstre har absolut ingen grund til sin glade udmelding om at rapporten frikendte partiet for at have misinformeret. Venstres påstand om at Folketinget ikke stemte om masseødelæggelsesvåben, er dokumenterbart ikke korrekt - og denne kritik kan nu læses i den historiske udredning, som Venstre selv bestilte.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?fodfejl-a18
- DR2: Krigsudredningen slår fast, at Fogh-regeringen op til Irak-krigen udelod eller strammede oplysninger, så Folketinget ikke fik et fuldstændigt billede. Michael Aastrup Jensen (V) erkender, at der blev begået fodfejl - men ikke andet.
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-02-05#!/00:01:05
- Fogh: Folketinget kendte grundlaget for at gå ind i Irak. Det afgørende for at gå ind i Irak var, at Saddam Hussein ikke samarbejdede med FN, siger Fogh Rasmussen.
http://krigeren.dk/fogh-folketinget-kendte-grundlaget-for-at-gaa-ind-i-irak/
https://piopio.dk/forskere-fogh-blev-advaret-om-irak-krigen-kunne-medfoere-kaos-og-terror
- Anton Geist: Forskerne bag krigsudredningen har simpelthen lavet et skema over VK-regeringens vildledning af Folketinget og udeladelse af oplysninger op til den danske deltagelse i Irak-krigen.
https://twitter.com/angeist/status/1092721602314280962
https://www.berlingske.dk/politik/per-stig-moeller-afviser-at-han-blev-udelukket-fra-beslutning-om-dansk
- BTs leder: Vi må undersøge krigene til bunds. Rapporten afdækker flere alvorlige forhold. Det er uomgængeligt, at der må en ny kommission til, der kan afhøre vidner under vidneansvar og få udredt forløbet til vores krige.
https://www.bt.dk/debat/b.t.-mener-vi-maa-undersoege-krigene-til-bunds
- Leder: Vi skylder os selv at fælde offentlig dom over Anders Fogh Rasmussen. Den store krigsudredning viser, at Anders Fogh Rasmussen kendte til de mulige konsekvenser af krigen i Irak - men tilbageholdt dem for Folketinget.
http://www.information.dk/indland/leder/2019/02/skylder-faelde-offentlig-dom-anders-fogh-rasmussen
- Vi får ikke afdækket, om dansk militær har overholdt krigens love og levet op til reglerne for at beskytte civilbefolkningen mod overgreb og behandle fanger ordentligt. Redegørelsen er altså blot et slags historisk regnestykke og ikke andet, uddyber Bjørn Elmquist.
https://arbejderen.dk/indland/stækket-krigsudredning-udkommer-i-dag
- Nu kigger alle på S: Magtskifte kan føre til genåbning af den krigsundersøgelse, som Løkke lukkede.
https://politiken.dk/indland/art7021110/Magtskifte-kan-føre-til-genåbning-af-den-krigsundersøgelse-som-Løkke-lukkede
- Rasmus Nordqvist (ALT): Efter dagens redegørelse kan vi se, at det er stats- og udenrigsministeren, der reelt tager beslutningen, når vi skal i krig. Folketinget og Udenrigspolitisk Nævn må leve med bagud skuende orienteringer og ufuldstændige informationer.
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-02-05-blog-et-spoergsmaal-om-krigsdeltagelse-kraever-svar-og-handling
- Villy Søvndal (SF): Vildledninger og manipulation lå til grund for dansk deltagelse i Irak-krigen. Det er en skamplet på vor nyere Danmarkshistorie, at vi ikke kan få en fuldstændig undersøgelse af dansk krigsdeltagelse i Irak.
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-02-06-blog-anders-fogh-rasmussen-vildledte-og-manipulerede-derfor-skal-vi-have
- Villy Søvndal om krigsudredning: "Danmark har været et ukritisk halehæng til USA". SF mener, at krigsdeltagelse må vedtages med to-tredjedels flertal i Folketinget. Mogens Lykketoft: "Selv nok så stor en militær indsats løser ikke problemer i vanskelige lande som Irak og Afghanistan. Vi hjælper sjældent nogens sag ved at starte en krig".
https://www.information.dk/indland/2019/02/soevndal-krigsudredning-danmark-vaeret-ukritisk-halehaeng-usa
- Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA): Regeringen hilser krigsudredning velkommen. Det er vigtigt med "størst mulig åbenhed" om baggrunden for beslutninger om at gå i krig.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/samuelsen-danmark-skal-bidrage-i-verdens-braendpunkter
- En regering, der på forhånd afviser at diskutere grundlæggende forslag til, hvordan vi i fremtiden sikrer en bedre proces forud for Danmarks krigsdeltagelse, skader landet, skriver formanden for Det Udenrigspolitiske Selskab.
https://www.berlingske.dk/laesere/regeringens-reaktion-paa-krigsudredningen-skader-danmark-mere-end
- Krigsudredning giver svar - men viser at der er huller i vores viden om Danmarks krig i Irak, skriver Bo Elkjær.
https://www.information.dk/indland/2019/02/krigsudredning-giver-svar-efterlader-ogsaa-huller-vores-viden-danmarks-krig-irak
- De fem centrale spørgsmål og svar fra udredningen og den politiske verden om den danske krigsindsats.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/irak-krig-er-stadig-den-politisk-oemme-ligtorn
- OVERBLIK: Fire oplysninger om Irakkrigen, der aldrig nåede Folketinget.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-fire-oplysninger-om-irakkrigen-der-aldrig-naaede-folketinget
- P1 Orientering: Danmark er først og fremmest gået i krig for at imødekomme USAs ønsker. P1 taler med flere af eksperterne bag undersøgelsen.
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-02-05
- Krigen i Irak var Foghs, Foghs og Foghs. Beslutningen om at gå krig i 2003 blev overvejende besluttet af statsminister Anders Fogh Rasmussen under inddragelse af en beskeden gruppe af topembedsmænd, skriver forskerne i krigsudredningen.
https://www.berlingske.dk/politik/krigen-i-irak-var-foghs-foghs-og-foghs
- Soldaterformand: Vi løser opgaven uanset årsag til krig. Politiske grunde til at gå ind i en krig er ikke afgørende for soldater. Vi sætter pris på, at der er et rimeligt klart og veldefineret mål - om hvorfor vi skal ud, og hvordan en exitstrategi ser ud,
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11171679/soldaterformand-vi-loeser-opgaven-uanset-aarsag-til-krig/
- Folkeretligt set er Danmark i væbnet konflikt med Jugoslavien marts 1999, idet vi har krænket en anden stats suverænitet/territorialhøjhed, skrev Statsministeriet. Dagen efter sagde daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen det helt modsatte i Udenrigspolitisk Nævn.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11171135/regeringen-var-splittet-var-danmark-i-krig-i-kosovo/
Foto: En lille flok fredsfolk var med til fremlæggelsen af udredningen.
https://www.bt.dk/politik/el-sf-og-r-kommission-skal-undersoege-dansk-krigsdeltagelse
Hent udredningen mm som PDF her:
https://krigsudredning.ku.dk/
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 08.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- kun om Udredningen. Sådanne links må frit deles ud!
--------------------------------------------------

- Per Stig Møller erkender og beklager fejl efter krigsrapport. Det er nye toner fra den tidligere udenrigsminister, der først sagde at han ikke kunne genkende billedet af, at regeringen skulle have strammet efterretninger om Irak.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/stig-moller-erkender-og-beklager-fejl-efter-krigsrapport
Det er konspirationsteoretisk at sige, at beslutningen om at gå i krig i Irak blev truffet af Anders Fogh Rasmussen (V) og en meget lille gruppe af topembedsmænd tæt statsministeren, siger Per Stig Møller.
https://www.berlingske.dk/politik/per-stig-moeller-afviser-at-han-blev-udelukket-fra-beslutning-om-dansk
- Forslag fra udredningens forskere om en ny tværgående analyseenhed får kold skulder
https://politiken.dk/indland/art7024779/Forslag-fra-forskere-får-kold-skulder
Soldaterforening advarer politikerne mod, at de meget hurtigt afviser at tage ved lære af den flere end 1.000 sider lang rapport.
https://politiken.dk/indland/art7026840/Soldaterforening-advarer-politikere-mod-kæk-afvisning-af-krigsanbefalinger
- Forskere bag krigsudredning fraråder ny Irak-kommission - det vil ikke bringe ny viden. Når de to forskere fraråder en sådan kommission, gør det indtryk, lyder det fra Socialdemokratiets forsvarsordfører, Nick Hækkerup.
https://www.berlingske.dk/politik/forskere-bag-krigsudredning-fraraader-ny-irak-kommission
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11174462/forskere-bag-krigsudredning-fraraader-ny-irakkommission/

--------------------------------------------------------------
- JPs leder: Den vigtigste afklaring i udredningen ligger i at VK-regeringen har været under mistanke for at have konstrueret et juridisk grundlag for Irak-krigen, så det passede til virkeligheden. En uhørt grov beskyldning både mod regeringen og dens jurister, som redegørelsen heldigvis skyder eftertrykkeligt ned.
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE11167337/hallo-vi-taler-om-krig-ikke-om-almindeligt-christiansborgfnidder/
Udredningen konkluderer omhyggeligt, at Udenrigsministeriets jurister ikke blev presset til bestemte konklusioner". Men også at "folkeret er ikke en eksakt videnskab, og det vil fremgå, at denne jura, når den indgik i den politiske proces, løbende blev tilpasset den politiske virkelighed. Det gælder det folkeretsnotat, der blev udfærdiget i Udenrigsministeriets folkeretskontor i efteråret 2002, som efterfølgende blev justeret i vinteren og foråret 2003. Desuden gælder det anvendelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution."
https://static-curis.ku.dk/portal/files/224559716/Bind_1_final_m_omslag.pdf#page=249
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og tidligere forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) afviste at lade sig interviewe til krigsudredningen.
https://krigsudredning.ku.dk/dokumenter/Bind_1.pdf#page=53

--------------------------------------------------------------
- Frank Grevil: Jeg håber, at mine venner og sympatisører vil arbejde for at få min dom ophævet. Jeg orker det ikke selv. Han er dømt for at lække fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og mener, at den nye krigsudredning giver ham oprejsning.
https://politiken.dk/indland/art7027531/Jeg-håber-at-mine-venner-og-sympatisører-vil-arbejde-for-at-få-min-dom-ophævet.-Jeg-orker-det-ikke-selv
- Jeg fik klare ordrer på ikke at bruge masseødelæggelsesvåben og regimeskift som argument, siger Jens Rohde, der var politisk ordfører for Venstre, da Danmark gik i krig i Irak.
https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE11174447/jeg-fik-klare-ordrer-paa-ikke-at-bruge-regimeskifte-som-argument/
- Kurt Strand: Det er på høje tid, at medierne bruger mandagens udredning til at rejse nye spørgsmål for at finde ud af, hvad der foregik, da Fogh-regeringen stod i spidsen for krigsbeslutningen i 2003.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/irakkrigen-var-naeppe-nogle-fodfejl

--------------------------------------------------------------
- EB leder: Krigsrapporten fastslår, hvad flere medier - ikke mindst Ekstra Bladet - for længst har afdækket: VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen manipulerede og førte Folketinget bag lyset i 2003. Fogh opførte sig som USA's skødehund. Han ville gøre alt for at please sin herre i Det Hvide Hus, herunder ofre danske soldaters liv.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/foghs-moerklaegning/7506797
- Holger K.: Fogh var besat af at gå i krig og følge Bush, siger tidligere SF-formand Holger K. Nielsen, der på det tidspunkt var medlem af Udenrigspolitisk Nævn og følte sig misinforinformeret.
https://www.bt.dk/politik/holger-k.-fogh-var-besat-af-at-gaa-i-krig
- Venstres kommentarer til udredningen er ynkelige - men også en indirekte indrømmelse af, at de bevidst løj om begrundelsen for at gå i krig, skriver Frank Aaen.
https://www.altinget.dk/artikel/frank-aaen-misinformation-om-irak-krigen-var-ikke-en-fodfejl
- RokokoPosten: Anders Fogh Rasmussen erklærer, at han har ret, selv når han tager fejl, og afviser blankt anklager om at have manipuleret grundlaget for Irak-krigen.
https://www.berlingske.dk/rokokoposten/rokokoposten-fogh-der-er-aldrig-noget-at-komme-efter
- Skiftende regeringer har haft en "minimalistisk informationspraksis" op til beslutninger om at sende Danmark i krig. Er det godt eller skidt? To eksperter byder ind.
https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-her-er-tre-grunde-til-at-tilbageholde-informationer-foer-krig
- Ugens debat om Danmark i krig.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/danmark-i-krig-forfatterpris-og-daarlige-prioriteringer-i-sundhed

--------------------------------------------------------------
- DR Slotsholmen om den historiske undersøgelse af. De to forskere er i studiet. Diskussion mellem Jens Rhode fra Radikale Venstre og Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.
https://www.dr.dk/radio/p1/slotsholmen/slotsholmen-2019-02-07
Dansk Folkeparti: Vi skulle ikke have væltet Saddam Hussein.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dansk-folkeparti-vi-skulle-ikke-have-vaeltet-saddam-hussein
- Mennesker og medier. Røgslør over Irak-krig: En lang række spørgsmål er fortsat ubesvarede, konstaterer journalist Bo Elkjær, som brugte fire år på at få en interviewaftale med Anders Fogh.
https://www.dr.dk/radio/p1/mennesker-og-medier/mennesker-og-medier-2019-02-08#!00:38:10
Programmet nævner en berømt mail fra 2003, hvor den daværende regering lagde pres på DR om dækningen af Irakkrigen.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/joergen-kleener-mail-fra-brian-mikkelsen-var-ikke-pression
- Politikens nyhedspodcast: Hvor alvorligt er det, når en statsminister vildleder de folkevalgte? Hvorfor valgte Lars Løkke at lukke Irak-kommissionen? Hvordan gik Danmark fra at være et fredeligt, lille land til at sende soldater ud på bestilling fra USA?
https://politiken.dk/podcast/dulyttertilpolitiken/art7025447/Danmark-i-krig---historien-om-en-stramning
- Informations radio: Konklusionerne fra krigsudredningen er klar. Men hvad er sådan en udredning for en størrelse, og hvad skal vi bruge dens konklusioner til? Hør journalist Bo Elkjær, der dækkede optakten til den danske deltagelse i krigen.
https://www.information.dk/2019/02/drop-havearbejdet-hoer-podcast-foghs-fortielser-stoejbergs-forklaringer-bruggers-konspirationer
Radio24syv podcast: Den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement. Lyt til de bedste perspektiver og interviews fra Radio24syv.
https://www.24syv.dk/programmer/efter-otte/43988135/krigsudredningen-og-om-regeringen?start=938
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 10.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- fortsat mest om krigsudredning
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
- Udenrigspolitisk Nævn fik fejlagtige oplysninger før Irak-krigen. Anders Fogh og Per Stig gav oplysninger, der ikke passede med regeringens viden eller ligefrem var i strid med den.
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11180029/rapport-udenrigspolitisk-naevn-fik-fejlagtige-oplysninger-foer-irakkrigen/
- Socialdemokratiet fedtspiller om at genoplive kommissionen. Det er et selvstændigt argument, at Anders Fogh lider af hukommelsestab, mener Erik Boel, tidligere international sekretær i S.
https://www.jv.dk/Danmark-Debat/Krigsudredning-saetter-komma-ikke-punktum/artikel/2685944
- Tidligere udsendt i Irak Anders Kærgaard mener, at Folketinget skal nedsætte en ny Irak-kommission. Hvis kilderne klapper i, når de skal udtale sig under vidneansvar, er det i sig selv et argument.
https://politiken.dk/debat/art7029324/Jeg-sidder-tilbage-med-en-følelse-af-at-jeg-er-blevet-misbrugt-i-en-politisk-leg
- Foghs løgne og leflen for Bush fik os i krig i Irak. Endelig bliver hans eftermæle retfærdigvis belastet. Bare fremtidige beslutninger om dansk krigsdeltagelse vil blive truffet med mere omtanke, mener David Trads.
https://www.raeson.dk/2019/david-trads-foghs-loegne-og-leflen-for-bush-fik-os-i-krig-i-irak-endelig-bliver-hans-eftermaele-retfaerdigvis-belastet/
- Fogh havde ikke behøvet at lyve. Alt dette handler om anstændighed, gennemsigtighed og sandhed. Eller rettere: komplet mangel på samme, mener Kåre Traberg Smidt.
https://www.raeson.dk/2019/kaare-traberg-smidt-fogh-havde-ikke-behoevet-at-lyve-men-nu-staar-vi-tilbage-med-en-knaekket-anstaendighed/
- Danmarks plads i verden er ændret, så man nu snarere skal argumentere for, hvorfor Danmark ikke skal deltage i krig end begrunde, hvorfor vi skal gå med, skriver Rune Lykkeberg.
https://www.information.dk/debat/2019/02/danmark-blevet-krigsnation-fordi-usa-hele-vejen
- Jeg håber derfor, at det digre værk om Danmarks krigsdeltagelse er et punktum i striden om Irak-krigen. Det skylder vi vores veteraner, mener Venstres udenrigsordfører.
https://viborg-folkeblad.dk/Danmark-Debat/Lad-os-saette-punktum-for-Irak-krigen-og-koncentrere-os-om-veteranerne/artikel/411733
- DR2 Deadline. Analyse: Hvad kan vi lære af rapporten om grundlaget for Irak-krigen?
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-02-07#!/00:12:28
- DR2 Deadline. Fogh og Irakkrigen.
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-02-06#!/00:01:05
- DR2 Deadline. Krigsudredningens hovedkonklusioner. Hvad kan historiske udredninger bruges til. Debat om krigsudredningen.
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-02-05#!/00:01:05
- DR2 Deadline. Analyse: Tror vi stadig på den gode krig?
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-02-08#!/00:16:21
- Interview med jurist Jakob v. H. Holtermann, der har skrevet en analyse om Fogh: "Can I Be Brought Before the ICC".
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3327235
Men Fogh viste ikke nervøsitet for krigsdomstolen...
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?foghfej-a19

--------------------------------------------------------------
- USA forhandler med Taleban. Ifølge Ole Wæver bør man tale om ikke bare én, men to forskellige krige. for derpå skulle Afghanistan demokratiseres efter vestligt forbillede.
https://www.weekendavisen.dk/2019-6/samfund/danmarks-laengste-krig

--------------------------------------------------------------
- USA og Rusland har opsagt deres aftale om mellemdistanceraketter. Truer nu en genopførelse af 1980'ernes vilde fredskamp i Europa?
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/setudefra/ECE11167405/et-iskoldt-pust-fra-gamle-dage-kan-teste-europas-sammenhold/
- Trump Vows to Reinvent Missile Defenses, but offers enthusiastic endorsement of new technologies to detect and intercept incoming missiles.
https://www.nytimes.com/2019/01/17/us/politics/trump-missile-defense-pentagon.html
- Trump's Nuclear Doctrine: There is urgent need for a dormant global peace movement to revive. For, it is not just Russia or China which are at risk, but the whole of humanity.
https://www.newsclick.in/trumps-nuclear-doctrine-i-have-biggest-stick-submit-or-be-nuked?page=1
- I filmen "Dr. Strangelove" udregnede han konsekvensen af et atombombeangreb med en særlig regnestok. Denne var virkelighed i 60erne, og kan nu afprøves online med Time After Detonation og Fallout Rate Calculation.
https://www.fourmilab.ch/bombcalc/
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/?&kt=800&lat=56.15639&lng=10.20972&hob_psi=5&hob_ft=9511&casualties=1&fallout=1&ff=50&psi=20,5,1&zm=10
https://nuclearsecrecy.com/missilemap/?&s=58.043004%2C60.40695200000005&t=56.15166933290848%2C10.2117919921875&p=ru_rt-2pm_(ss-25)&sp=ru_nizhniy_tagil&yp=psi5_sb&kt=800&c=200&r=10000&wr=1&a=1&sh=1&mt=5&mc=53.173119202640635%2C32.78320312500001&z=4&hc=1
- Russia: we would be open to U.S. proposals for new nuclear pact.
https://www.reuters.com/article/us-usa-nuclear-russia/russia-we-would-be-open-to-u-s-proposals-for-new-nuclear-pact-idUSKCN1PW0Q4

--------------------------------------------------------------
- Under Den Kolde Krig var det overladt til den yderste venstrefløj at tage det kommunistiske styre i Sovjetunionen i forsvar. I dag indtager Marie Krarup gladeligt rollen som nyttig idiot for Østens despoter.
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/alexvanopslagh/ECE11182050/marie-krarup-fungerer-som-putins-nyttige-idiot/
- Hvordan USAs efterreningssamarbejde 'Five Eyes' opbyggede kampagnen mod den kinesiske computerfabrik Huawei.
https://www.smh.com.au/business/companies/how-the-five-eyes-cooked-up-the-campaign-to-kill-huawei-20181213-p50m24.html
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 13.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- atter med en hel del om udredningen, nu mest som reflektioner
--------------------------------------------------

Fogh frygtede ikke dom som krigsforbryder. Anekdoten om den bange statsminister er næsten for god til at pille ved, men den passer vist ikke helt.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?foghfej-a19
- Bo Lidegaard: Folketinget har styret uden de to krige, som fik de hårdeste konsekvenser. Men et juridisk efterspil vil være spild af tid.
https://www.altinget.dk/artikel/bo-lidegaard-jo-der-var-i-hoej-grad-noget-at-komme-efter
- Krigsrapport får ekkokamrene til at buldre. Alle vil tale om Irak, færre om Afghanistan, få om Kosovo og slet ingen om Libyen.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/international/ECE11182926/krigsrapport-faar-ekkokamrene-til-at-buldre-og-ingen-taler-om-libyen/
- Automatpilot: Det er blevet præmis for dansk udenrigspolitik, at det kun er de militære bidrag, der for alvor batter, kritiserer Martin Lidegaard.
https://www.altinget.dk/artikel/martin-lidegaard-fogh-slog-krigens-automatpilot-til
- Søndagsfrokosten: I krig på en løgn? Skal Anders Fogh for en dommer for at misinformere Folketinget?
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/soendagsfrokosten-2019-02-10
Vil I da have Saddam tilbage, tordner Venstres udenrigsordfører. Ulyst til bomber er en "krysteragtig tilgang".
https://www.berlingske.dk/laesere/der-blev-begaaet-fejl-i-irak-men-det-var-rigtigt-at-fjerne-saddam-hussein
- Vi skal sikre, at Anders Fogh Rasmussen får vredens druer at smage. Læserbrev.
https://www.information.dk/debat/2019/02/genaabn-irak-kommissionen-lad-anders-fogh-faa-krigens-bitre-eftersmag-foele
- Bør Danmarks krigsdeltagelse fremover afgøres af en folkeafstemning?
https://www.24syv.dk/programmer/55-minutter/43982534/bor-danmarks-krigsdeltagelser
- I en alternativ krigsudredning ser Kulturen på P1 på baggrunden for tre danske krige af ældre dato.
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-02-05#!00:23:23
- Valdemar den Store gav landets ting og stormænd falske oplysninger for at starte korstog mod venderne. Stormændene er bestyrtede.
https://www.satyren.dk/2019/02/10/krigsudredningen-valdemar-foerte-vendertogt-paa-falsk-grundlag/

--------------------------------------------------------------
- Forsvarsministeren vil tage cyberkrigsmetoder i brug, der har træk tilfælles med tankegangen i de dysfunktionelle demokratier, vi søger at beskytte os imod.
https://politiken.dk/debat/art7029369/Midt-i-cyberkrigen-er-forsvarsministeren-blevet-ramt-af-bombekuller
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11183194/den-stoerste-indskraenkning-af-ytringsfriheden-siden-anden-verdenskrig/
- Hensynet til Tyskland og Rusland bør gå forud for USA. Hans Mourtizen fra DIIS advarer om risiko for russisk modspil i Arktis, når Danmark blokerer Nord Stream 2.
https://politiken.dk/udland/art7031827/Forsker-skriver-opsigtsvækkende-notat-om-den-storpolitiske-gasklemme-Danmark-er-havnet-i
- Den danske forsvarsministers 'ledestjerne' er, at vi skal undgå et nyt våbenkapløb i Europa.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE11189095/claus-hjort-til-krisemoede-man-kan-frygte-nyt-vaabenkaploeb/

--------------------------------------------------------------
- Gorbatjov advarer USA og andre mod at opgive missilforbud.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11188801/gorbatjov-advarer-usa-og-andre-mod-at-opgive-missilforbud/
- General: USA begynder tilbagetrækning i Syrien om få uger.
USAs forsvarsminister er i Afghanistan til snak om fred med Taliban.
https://www.berlingske.dk/internationalt/general-usa-begynder-tilbagetraekning-i-syrien-om-faa-uger-0
- Manden bag Blackwater kender angiveligt ikke selv til aftale om træningscenter i Nordkina, hvor en million muslimer sidder indespærret.
https://www.berlingske.dk/globalt/manden-bag-blackwaters-nye-firma-skal-bygge-traeningscenter-i-nordvestkina

--------------------------------------------------------------
- Godt naboskab som kulturarv. Mette Bock vil foreslå UNESCO, at grænselandet optages på listen over immateriel kulturarv.
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-02-05#!00:23:23
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 19.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- osse med lidt udredning
--------------------------------------------------

Medierne har meget at reflektere over efter krigsudredningen, der blandt andet viser, at politikerne ikke løj om Irak-krigen, som heller ikke var en ulovlig krig, skriver juraprofessor. Men han genbruger ligesom udredningen også myten om at Saddam smed våbeninspektørerne ud i 1998.
https://www.berlingske.dk/kronikker/nej-krigsudredningen-dokumenterer-ikke-loegn-og-vildledning-om-irakkrig
http://fred.dk/artikler/krigrisk/irak/20030717.htm
http://spotsk.dk/spot-2019-2-fusker-fogh-og-de-gode-forsætter
- OLFI: Krigsudredningen er her i dag, men glemt i morgen? Mistanken består om det begrænsede kildemateriale.
https://olfi.dk/2019/02/18/krigsudredningen-her-i-dag-men-glemt-i-morgen/
- Udredningen slår fast, at regeringen overfor Folketinget sagde afvæbning af det irakiske styre, til trods for at USAs mål var regimeskift.
https://www.kongressen.com/pentagon-var-klar-til-at-give-irakiske-militaer-magten/

--------------------------------------------------------------
- Nutidens krige rettes direkte og kynisk mod børn. Red Barnet foreslår et nyt charter med ti klare mål, og opfordrer den danske regering til at gå i front.
https://www.berlingske.dk/kommentarer/nutidens-krige-rettes-direkte-og-kynisk-mod-boern
- Ny borgerdrevet kampagne vil mobilisere 100.000 for at presse politikerne i kampen for klima, natur og miljø.
https://politiken.dk/indland/politik/art7042433/Ny-klimakamp-vil-kickstarte-opråb-fra-100.000-borgere-før-valget
https://www.facebook.com/events/2408231536123615/

--------------------------------------------------------------
- Forsvarsministerens udtalelser, om ikke at ville udelukke noget i forbindelse med et svar til russernes oprustning med mulige atommellemdistanceraketter, har skabt usikkerhed om dansk politik. Men vi har ingen planer om at anskaffe atombaserede missiler, siger forsvarsministeren.
https://www.berlingske.dk/internationalt/claus-hjort-efter-snak-om-atomvaaben-det-er-slet-og-ret-ikke-dansk
- 24 tilbageholdte ukrainske soldater får EU til at stramme sanktioner mod Rusland
https://www.berlingske.dk/internationalt/eu-vedtager-nye-sanktioner-mod-rusland-efter-bortfoerelsen-af
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11198863/24-soldater-faar-eu-til-at-stramme-sanktioner-mod-rusland/
- Det er vigtigere end nogensinde at Danmark holder sig ude af EUs militarisering, skriver Folkebevægelsen mod EU.
https://www.hedvigvestergaard.dk/2019/02/15/eus-militarisering/

--------------------------------------------------------------
- De kommende år vil regeringen afsætte i alt 12,8 milliarder kroner til at øge Danmarks militære indsats. Sådan kommer forsvaret til at se ud i 2024.
https://www.berlingske.dk/internationalt/saadan-kommer-det-danske-forsvar-til-at-se-ud-i-2024
- Nu bliver skillelinjen mellem de gode og de dårlige betalere i NATO tydelig. Næste forsvarsforlig har mål om to procent i fokus. Hurtigere end nogen havde drømt om.
https://www.berlingske.dk/internationalt/natos-generalsekretaer-minder-om-at-en-raekke-lande-nu-har-planer
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11190234/natos-topchef-har-stor-ros-og-lille-advarsel-til-danmark/
- Regeringen vil have indført en terrorforsikringsordning, der skal fungere som stormflodsordningen, i tilfælde af et terrorangreb.
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article11184587.ece

--------------------------------------------------------------
- De europæiske NATO-lande stoler stadig ikke på Trump, han er for ustabil.
https://www.berlingske.dk/globalt/de-europaeiske-nato-lande-stoler-stadig-ikke-paa-trump-han-er-for-ustabil
- Japan har (måske) nomineret Trump til Nobels Fredspris - på opfordring af Det Hvide Hus.
https://www.bt.dk/udland/medie-trump-indstillede-sig-selv-til-nobelpris
https://www.berlingske.dk/internationalt/japan-har-nomineret-trump-til-nobels-fredspris-paa-opfordring-af
- The Russians hyped a cruise missile launch earlier this year. But CIA says it is a hoax.
https://www.thedailybeast.com/us-intelligence-russia-tried-to-con-the-world-with-bogus-missile?ref=scroll

--------------------------------------------------------------
- 16 år. 8000 soldater og otte døde: Cirka 200 danske soldater er stadig på mission i Irak-
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/16-aar-8000-soldater-og-otte-doede-cirka-200-danske-soldater-er-stadig
- Afghanistan: Record numbers of casualties amid peace talks.
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-record-numbers-casualties-amid-peace-talks
https://globalnyt.dk/content/norsk-flygtningehjaelp-fred-i-afghanistan-maa-ikke-vaere-paa-bekostning-af-befolkningen
https://www.bt.dk/udland/natos-lande-giver-haandslag-paa-faelles-front-i-afghanistan
- The Syrian government has been responsible for more than 300 chemical weapons attacks.
https://thehill.com/policy/international/430414-syria-used-chemical-weapons-more-than-300-times-researchers-say

--------------------------------------------------------------
- Gandhi var nomineret til Nobels fredspris fem gange, men fik den aldrig.
https://historienet.dk/videnskab/frihedshelten-gandhi-blev-snydt-for-fredsprisen
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 22.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- med valgvideoer og civil ulydighed for klimaet!
--------------------------------------------------

USA-rapport om samarbejdet mellem USA og Danmark roser for NATO-indsats og øget budget, samt påpeger fælles interesse i "low tensions" i Arktis - ved at putte mere militær derop...
https://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/the-us-danish-defense-and-security-relationship
- Det er blevet mere sikkert at færdes i de områder i Syrien, som er kontrolleret af regeringsstyrker - nu forventes hjemsendelse af flygtninge.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-rapport-kan-aabne-syreres-hjemrejse
- En ændring af paragraf 108 vil give efterretningstjenesten for vide rammer, skriver Ole Hasselbalch, Bjørn Elmquist og Ole Stig Andersen.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7041538/Regeringens-forslag-om-ændring-af-straffelovens-paragraf-108-presser-ytringsfriheden
- Stemmer du for fred? Se videoer med fem fredsspørgsmål, der kan tages med til vælgermøder. Finde ud af om din kandidat vil arbejde for freden.
https://www.youtube.com/channel/UCMdkWKPcBjjvKFg_BGT3kjQ
https://www.facebook.com/events/328600091118285/

--------------------------------------------------------------
- Dagens tegning: Kædereaktion. Efter at stadig flere store aftaler om våbenkontrol mellem USA og Rusland er blevet opsagt.
https://jyllands-posten.dk/debat/tegning/ECE11207016/dagens-tegning-kaedereaktion/
- Putin: Amerikanske missiler i Europa vil tvinge os til modsvar.
https://www.berlingske.dk/internationalt/putin-amerikanske-missiler-i-europa-vil-tvinge-os-til-modsvar
https://www.berlingske.dk/internationalt/putin-advarer-usa-vi-retter-nye-vaaben-mod-jer-hvis-i-placerer
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/putin-praler-med-sine-nye-draebermaskiner/7525291
- Den årlige sikkerhedskonference i i München forekom at have aftalt kollektivt, at de ikke ville klappe af Trump. Et signal så demonstrativt, at man kunne kalde det lidt barnligt.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/setudefra/ECE11208273/europa-kan-ikke-bare-vente-paa-at-trump-gaar-over-af-sig-selv/
- USA pisker en stemning op, men der er ingen grund til at frygte Kinas militære maskine, skriver Bertel Heurlin.
https://www.information.dk/debat/2019/02/usa-pisker-stemning-ingen-grund-frygte-kinas-militaere-maskine
- NATO-researchers attempted to influence soldiers by creating fake accounts, befriending the troops on social platforms and creating fake pages, to instill undesirable behavior.
https://thehill.com/policy/technology/431077-nato-experimented-with-using-social-media-to-influence
- Om Dannebrog ofte blodige historie...
https://theworldnews.net/dk-news/dannebrog-man-behover-ikke-vaere-nationalist-for-at-elske-det-danske-flag

--------------------------------------------------------------
- 23-24. februar er der klima-undtagelsestilstand med ikke-voldelig civil ulydighed. Gør oprør mod vores forsømmelige regering, som en kærlighedshandling for denne planet.
https://www.facebook.com/events/355025501752764/
- 7-9. marts Jubilæumsfestival for NOAH's 50 år, for nye og gamle miljøaktivister, for at fejre den danske miljøbevægelses rødder og NOAHs uafbrudte kamp for miljøretfærdighed.
https://www.facebook.com/events/535374146946057/
- 15. marts klimastrejker børn, unge, voksne, bedsteforældrer osv i over 40 lande i en historisk stor, global aktion for at få politikerne til at lytte til klimaforskerne.
https://klimastrejke.org/2019/02/16/international-klimastrejke-15-marts/
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 28.02.2019
En ny stak klip om krig og fred
- Folketingsforslag kræver massivt flertal for krig
--------------------------------------------------

Holger K Nielsen er ved at rydde sit kontor, og udsender de sidste udspil som parlamentariker - både fredelige og det modsatte:
- Forslag, om, at vi kun sender danske soldater i krig med et flertal på 2 ud af 3 stemmer i Folketinget.
https://www.facebook.com/holgerk.nielsen.7/videos/vb.370360873057400/1971947773101526/
- Krigsudredningen bekræftede vores værste anelser. Vi skal ganske enkelt genåbne Irakkommissionen.
https://www.facebook.com/holgerk.nielsen.7/photos/pb.370360873057400.-2207520000.1551341794./2068139819946155/
- Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod eksport og salg af krigsmateriel til lande, der krænker menneskerettighederne alvorligt. Førstebehandles den 28/2.
https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/b70/index.htm
- Vi vil få billigere og mere effektivt forsvar, hvis vi dropper forsvarsforbeholdet, mener SF.
https://www.jv.dk/indland/V-og-SF-enige-Drop-forsvars-forbehold/artikel/2690518

--------------------------------------------------------------
- Når ansvarlige ledere svigter, får det ingen konsekvenser, heller ikke når statens ledere sender landet ud i en tvivlsom krig, skriver Claus Bryld.
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11197548/danmark-er-verdensmester-i-ansvarsforflygtigelse/
- At Rusland kan foretage dybe angreb i NATO er mere forestilling end realitet, siger Danmarks forsvarschef til Berlingske - der kvitterer med seks eksempler på at regeringen slår alarm om truslen.
https://www.berlingske.dk/internationalt/truslen-fra-rusland-seks-eksempler-paa-regeringens-advarsler
- Forlig sender 12,8 milliarder til forsvaret: Truslen fra Rusland er reel!
https://www.berlingske.dk/politik/forlig-sender-128-milliarder-til-forsvaret-truslen-fra-rusland-er-reel
- Hverken Putin eller Nato ønsker krig, siger Claus Hjort Frederiksen så. Men forsvarsministeren frygter den gnist, der kan antænde krudtet.
https://www.altinget.dk/artikel/hjort-om-risikoen-for-nyt-vaabenkaploeb-frygten-er-jo-at-der-ved-en-fejltagelse-kan-ske-et-eller-andet

--------------------------------------------------------------
- For første gang i fem årtier bombede indiske kampfly i Pakistan. Men begge de atombevæbnede lande afdramatiserer krisen.
https://www.berlingske.dk/globalt/foerste-bombeangreb-i-fem-aartier-nu-har-pakistan-svaret-igen-med
- Indiske kampfly skudt ned af Pakistan.
https://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE11217204/ekspert-pakistan-og-indien-er-ikke-interesseret-i-krig/
https://politiken.dk/udland/art7058050/Indien-angriber-Pakistan-med-kampfly
- I to år har svensk politi undersøgt et hemmeligt netværk i og uden for landets militær.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE11212514/svensk-politi-undersoeger-hemmeligt-netvaerk-officer-havde-tophemmelige-dokumenter-i-rygsaekken/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=7164447
- Forholdet USA-Europa er historisk ringe, den atlantiske krise er over os, for der er hverken hoved eller hale på USA's udenrigspolitik.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/undervejs/ECE11209354/forholdet-usaeuropa-er-historisk-ringe-den-atlantiske-krise-er-over-os/

--------------------------------------------------------------
- Det Hvide Hus: Ingen aftale blev opnået mellem Trump og Kim Jong-un.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/det-hvide-hus-ingen-aftale-blev-opnaaet-i-hanoi
- Nordkorea ville bevare status som atommagt, men villig til afvikling af en del af kernevåbenlagret.
https://www.berlingske.dk/internationalt/ingen-enighed-i-hanoi-trump-og-kim-forlader-topmoede-foer-tid
- The UK's claim of the Chagos Islands is ruled illegal by the United Nations' ICJ court. This includes a strategic US airbase.
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/25/un-court-rejects-uk-claim-to-sovereignty-over-chagos-islands
http://ifg.org/2016/05/03/diego-garcia-50-years-of-fiction-about-an-american-military-base/
- Venezuela: US increasingly isolated as allies warn against use of military force. Mike Pence says all options are on the table.
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/25/venezuela-mike-pence-maduro-guaido
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11214033/maduro-har-frigivet-journalister-fra-palads-efter-daarlige-spoergsmaal/
- Trump beordrer Pentagon til at danne rum-militær.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/trump-beordrer-pentagon-til-at-danne-rum-militaer/7527513
https://www.berlingske.dk/ledere/amerikansk-politik-er-blevet-radikaliseret

--------------------------------------------------------------
- Nogle gange kan kupforsøg i autokratiske regimer hjælpe demokratiet på vej, andre gange gør de mere skade end gavn.
https://www.weekendavisen.dk/2019-8/ideer/det-gode-kup
- Hvordan fremme demokratisering, uden at øge risikoen for vold - har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt de sidste fire år.
https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/code/
- Bedstefar: Hvad skal jeg svare, når mit barnebarn spørger, om vi er i krig?
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7053873/Hvad-skal-jeg-svare-når-mit-barnebarn-spørger-om-vi-er-i-krig
- Skal udviklingssamarbejde handle om kortsigtede danske interesser i at holde flygtninge og migranter væk, spørger DIIS.
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE11188951/fortaellingen-om-dansk-udviklingshjaelp-er-naesten-blevet-borte/
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 05.03.2019
En ny stak klip om krig og fred
- nu med Ronald Reagan som fredsven, for vi kan lære meget af 80ernes fredskampe
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Trump gik fra en raketaftale, men det er set værre. Ronald Reagan sagde i 1986 nej til Gorbatjovs tilbud om total atom-afrustning.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?atomnikkenej-a19
Fredspolitik gav stemmer i 80erne, hvor fodnoterne mod atomvåben havde konstant flertal i hele årtiet.
http://fred.dk/artikler/fredvalg/raketvalg.htm

--------------------------------------------------------------
- Tidligere dansk soldat i Afghanistan tilbage i krigszonen. Og har svært ved at fatte, at den afghanske hær bruger en skole som base for et angreb mod Taleban.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/dokumentarist-fik-dansk-soldat-til-give-sin-fjende-haanden-der-er-en-chance-vinde
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidligere-dansk-soldat-i-afghanistan-er-tilbage-i-krigszonen-jeg-taenker-det
https://www.dr.dk/tv/se/fjendeland/fjendeland-2/fjendeland-1-2
- Riskær: Danmark skal alliere sig med Rusland og Tyrkiet.
https://www.berlingske.dk/nyheder/riskaer-danmark-skal-alliere-sig-med-rusland-og-tyrkiet
- Claus Hjort: Riskærs udtalelser om Rusland er rystende.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11228739/claus-hjort-riskaers-udtalelser-om-rusland-er-rystende/
- Samuelsen undlod at nævne overgreb på muslimer i Kina i FNs Menneskerettighedsråd.
https://politiken.dk/udland/art7065580/Samuelsen-undlod-at-nævne-overgreb-på-muslimsk-mindretal-i-Kina-under-tale-i-FN
- Juridisk kan Danmark godt melde sig ud af Menneskerettighedskonventionen.
https://www.berlingske.dk/kommentarer/juridisk-kan-danmark-godt-melde-sig-ud-af
- Abir er syrisk krigsflygtning og risikerer at blive sendt hjem.
https://www.berlingske.dk/samfund/abir-er-krigsflygtning-fra-syrien-og-risikerer-at-blive-sendt-hjem-der

--------------------------------------------------------------
JP leder: USA og Nordkorea må tale videre om atomvåben.
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE11211930/usa-og-nordkorea-maa-tale-videre-om-atomvaaben/
- De liberale undergraver verdensordenen med deres fokus på Trumps aparte personlighed, mener Anna Libak.
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/nej-trump-er-ikke-ruslands-ven
- Jubilæumsår for Berlinmurens fald præges af tvivl og selvransagelse i Europa. Men i 2005, var jeg en lykkelig mand, siger Timothy Garton Ash. Longread.
https://www.berlingske.dk/internationalt/var-vi-vanvittige-i-1989-jubilaeumsaar-for-berlinmurens-fald
- Microsoft-ansatte nægter at udvikle HoloLens-briller til militær brug.
https://www.version2.dk/artikel/microsoft-ansatte-naegter-at-udvikle-hololens-briller-militaer-brug-1087588
- Sverige er ramt af tre alvorlige spionsager på samme tid.
https://www.berlingske.dk/nyheder/sverige-er-ramt-af-tre-alvorlige-spionsager-paa-samme-tid-der-er-mange
- Sorte rettighedsforkæmper fuppede en nynazistisk gruppe til at gøre ham til leder - for at stoppe den.
https://www.berlingske.dk/internationalt/sort-aktivist-overtager-nynazistisk-gruppe-for-at-stoppe-den
- Måske er internationale retsopgør ikke den bedste vej til fred. Et casestudie i Uganda viser, at Den Internationale Straffedomstol gjorde det sværere for regering og rebeller at nå hinanden. ICC vurderede, at fredsaftalen underminerede muligheden for arrestordrer, mens Ugandas befolkning støttede op om aftalen.
https://videnskab.dk/en/node/28242
- I bogen Straffelejren har Henrik Skov Kristensen fokus på det tyske mindretals opgør om historie og skyld. Med detaljer som at de 3000 krigsdømte sønderjyder var 25% af samtlige dømte i Danmark, mens at udenfor blev fx kun 49 personer ud af 6.500 tjenestegørende i Auschwitz dømt.
https://www.dengang.dk/artikler/4895
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 11.03.2019
En ny stak klip om krig og fred
- nu med tænketanke og kaniner
--------------------------------------------------

Danmark bør samarbejde med en international FREDS-tænketank.
https://pcdnetwork.org/resources/key-policy-institutions-and-think-tanks-in-peacebuilding-and-related-fields/
Khader: Forskning i udenrigs- og sikkerhedspolitik bør gives til andre, end de sædvanlige i Danmark. Fx til tænketanke i USA, som Khader tilfældigvis selv er ansat i.
https://www.berlingske.dk/globalt/khader-forskning-i-udenrigs-og-sikkerhedspolitik-er-alt-for-forudsigelig-i
https://www.berlingske.dk/internationalt/forsvarsministeriet-styrer-det-meste-af-dansk-forskning-i
Historien om at Forsvarsministeriet købte for 65.000$ rosende omtale i amerikansk tænketank ruller videre...
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fou/spm/34/svar/1545520/1996806/index.htm
https://arbejderen.dk/indland/danmark-støtter-konservativ-amerikansk-tænketank
- Forslag: Danske havne skal huse amerikanske krigsskibe
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/forslag-danske-havne-skal-huse-amerikanske-krigsskibe/7443641
- Som led i NATOs afskrækning af Rusland bliver Danmark "lead nation" med nyt hovedkvarter i Letland.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11239025/danmark-tager-teten-i-nyt-natohovedkvarter/
- Indien har ønsket Niels Holck udleveret i over 20 år. I 1995 nedkastede han fire ton våben over Vestbengalen. Nu fortryder han dette, men ikke den væbnede kamp.
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11241872/niels-holck-fortryder-med-forbehold-24aar-gammelt-vaabendrop/
- Kritikere fandt det udansk. Nu er det blevet hverdag, at danske soldater deltage i bevogtningen af hovedstaden og den dansk-tyske grænse.
http://atlant.dk/nyheder/2019/en-moderne-dansk-haer-i-takt-med-tiden-og-dens-kommende-ledere-ii/
- Utenriksdepartementet: Fred og forsoning. Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fred-og-forsoning/id1158/

--------------------------------------------------------------
- Med Ruslands autokratiske styre og opposition til EU som den dominerende magt på det europæiske kontinent, er det ikke muligt at skabe et samarbejde for hele kontinentet.
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE11228376/jerntaeppet-er-vaek-men-europa-er-stadig-delt/
- Trump-regeringen planlægger at lande med udstationerede amerikanske styrker skal betale alle omkostninger plus 50 procent.
https://www.berlingske.dk/nyheder/trump-undersoeger-hvordan-han-kan-kraeve-flere-penge-fra-lande-med
- Glem Hanoi: Trump har allerede anrettet ubodelig skade på USAs omdømme.
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE11233398/glem-hanoi-trump-har-allerede-anrettet-ubodelig-skade-paa-usas-omdoemme/
- Tænketanken Atlantsammenslutningen vil i samarbejde med bl.a. Danmarks Veteraner højtideligholde NATO's 70-års-jubilæum. Festlighederne finder sted den 4. april 2019 i Kastellet.
http://atlant.dk/natos-70-aars-jubilaeum/
- This new persecution of Chelsea Manning is simply judicial cruelty. Her leaks revealed a US Apache gunning down a group og "suspects" includeding two Reuters journalists.
https://www.newstatesman.com/world/north-america/2019/03/chelsea-manning-jail-our-silence-shameful
- A bipartisan bill could end the 2001 Authorization for Use of Military Force, and the the nearly two-decade-long Afghanistan War.
https://thehill.com/policy/defense/432681-paul-udall-introduce-bill-to-end-afghanistan-war
- Uanset amerikanske protester køber NATO-partneren Tyrkiet militært udstyr i både USA og Rusland, og vil bombe kurdere sammen med i Iran.
https://politiken.dk/udland/art7076051/Tyrkiet-køber-missilforsvar-fra-Rusland-og-vil-føre-bombe-kampagne-med-USAs-ærkefjende
- En indiske jagerpilot i en russisk MIG skød pakistansk F16 ned.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/indisk-oberstloejtnant-med-cowboy-skaeg-fik-danske-f16-piloter-til-spaerre-oejnene
- Amerikansk general: Kalifatet er smuldret, men kampen mod ISIS er langt fra ovre.
https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE11238058/amerikansk-general-kalifatet-er-smuldret-men-kampen-mod-isis-er-langt-fra-ovre/

--------------------------------------------------------------
- Alt er krig, og intet er sandt: Når demokrati bliver en kamp, bliver kendsgerninger til våben.
https://politiken.dk/debat/art7057664/Når-demokrati-bliver-en-kamp-bliver-kendsgerninger-til-våben
- Forestillingen om konstant hybridkrig forfladiger begrebet krig, som kun bør bruges om krudt og kugler. Kronisk hybridkrig vender Clausewitz' berømte definition på hovedet og forvandler al politik til videreførelse af krig med andre midler.
https://www.zetland.dk/historie/seryJb7y-ae6XddK5-6c2ba
- Blandt verdens højest udviklede lande lod der ikke til at være ret meget tilbage at strides over - demokratiet havde sejret. Men nu er offentlighedens tillid til statsmagten rekordlav.
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE11237047/men-historien-havde-andre-planer-end-demokratiets-sejr/
- Over en halv million spædbørn har mistet livet på grund af væbnet konflikt fra 2013 til 2017, vurderer Red Barnet. De 10 lande er Afghanistan, Yemen, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, DR Congo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria og Somalia. Siden Den Kolde Krig er antallet af børn i konfliktområder fordoblet.
https://politiken.dk/udland/art7040100/Hver-dag-dør-274-spædbørn-i-krige-og-konflikter
- Det er svært at skrive om det at være barn i et krigshærget land. I "Når kaniner bliver bange" får man en på samme tid poetisk og barsk fortælling, der ender en lille bitte smule godt.
https://www.bogbotten.dk/boganmeldelse/naar-kaniner-bliver-bange/
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 19.03.2019
En ny stak klip om krig og fred
- Nye løgne om udredningen, og gode forslag til mere fred
--------------------------------------------------

- Åbent samråd med udenrigsministeren om krigsudredningen "Hvorfor gik Danmark i krig".
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/uru/td.1558858.aspx
- Samrådet viser med knivskarp tydelighed, hvorfor en Irakkommission er vigtig.
https://www.information.dk/indland/leder/2019/03/irakkrigen-fik-punktum-uden-konsekvenser
- Preben Wilhjelm om nødvendigheden af en ny Irak-kommission, og hvorfor man kan frygte, at en sådan ikke bliver nedsat.
https://solidaritet.dk/sr-irakkommission/
- Fogh bør mande sig op og indrømme, at Irak-krigen var en fejltagelse, siger Socialdemokratiets Nick Hækkerup.
https://piopio.dk/nick-haekkerup-historien-vil-bedoemme-fogh-haardt
- Forsvarsmediet OLFI interviewer forskerne bag Krigsudredningen.
https://olfi.dk/2019/03/12/ny-udgave-af-o-rummet-interviewer-forske
- Mens vi venter på Irakkommissionen. Teater med Peter Larsen.
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20182019/skuespil/mens-vi-venter-pa-irakkommissionen/
https://katapult.dk/kalender/mens-vi-venter-paa-irak-kommissionen/1/
--------------------------------------------------------------
- Knud Vilby, Ulla Moltved mfl skriver om starten på Mellemfolkeligt Samvirkes hjælpearbejde, der allerede under 2. Verdenskrig - for nu 75 år siden - blev forberedt af danske fredsbevægelser, heriblandt Aldrig Mere Krig.
https://f4dialogue.dk/wp-content/uploads/2019/02/MSINDHOLD-Final.pdf
- Fortsat diskussion om den danske stat behandling af tyske flygtninge efter Besættelsen.
https://www.weekendavisen.dk/2019-8/samfund/syrienskrigerne
https://www.weekendavisen.dk/2019-11/samfund/en-sejlivet-myte
- Bliver vi bedre til at forstå og forebygge konflikter, kan Danmark levere mere gennemtænkte bidrag og udsætte danske udsendte for mindre risiko, skriver et par af Danmarks få fredsforskere.
https://www.berlingske.dk/kronikker/danmarks-improviserede-krige-kraever-nytaenkning
https://www.berlingske.dk/internationalt/forskere-i-opraab-efter-krigsudredning-danmark-har-brug-for-nyt
Foreningen af Militærpushere i Danmark hedder FAD, og har fordoblet medlemmerne de sidste syv år. De holder jobmesse 21. marts i Industriens Hus med fokus på at få tidligere soldater til fortsat at arbejde for krig.
https://fad.di.dk/About
https://fad.di.dk/about%20fad/newsandpress/pages/frasoldattilcivil.aspx
https://fad.di.dk/SiteCollectionDocuments/Nyhedsbrev/FAD%20Nyhedsbrev%2014.%20marts%202019.pdf
--------------------------------------------------------------
- Venezuela er et mislykket politisk projekt, og det er den historie, Information fortæller. Med mange kommentarer fra uenige læsere.
https://www.information.dk/debat/2019/03/information-daekker-venezuela-uden-ideologiske-skyklapper
https://www.information.dk/debat/2019/03/mediernes-tendentioese-daekning-venezuela-skandaloes
- Andreas Bülow giver her sine bud på de fem forskellige forløb, der kan udspille sig i den kommende tid i Venezuela.
https://solidaritet.dk/militaer-intervention-nu-mindre-sandsynlig-men-hvad-saa/
- Indien og Pakistan ville sende missiler afsted.
https://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE11257933/indien-og-pakistan-ville-sende-missiler-afsted-men-saa-sagde-krigshoegen-med-det-store-overskaeg-stop/
https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-crisis-insight/india-pakistan-threatened-to-unleash-missiles-at-each-other-sources-idUSKCN1QY03T
- Rusland fejrer femåret for annektering af Krim.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11258347/rusland-fejrer-femaaret-for-annekteringen-af-krim-med-gadefest/
--------------------------------------------------------------
SIPRI: Trends in international arms transfers - 2018. Salget er markant højere end for 15 år siden, men er faldet igen ifht de sidste par års toppe.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
- Folketinget vedtager nu den den kontroversielle påvirkningslov. Kun Enhedslisten stemmer imod, mens ALT, SF og DF vil stemme blankt.
https://arbejderen.dk/indland/ø-har-ændret-holdning-og-stemmer-nej
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 29.03.2019
En ny stak klip om krig og fred
- hvori det diskuteres om den danske hær overhovedet er kampklar
--------------------------------------------------

Stor debat om den danske hær overhovedet er kampklar lokalt.
https://www.berlingske.dk/kronikker/det-danske-forsvar-er-daarligt-rustet-til-fremtidens-krigsfoerelse-med
https://www.berlingske.dk/samfund/intern-kontrollant-advarer-soldaters-problemer-med-basale-manoevrer-kan
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/forsvarsakademiet-rygtet-om-haerens-doed-er-staerkt-overdrevet
https://www.berlingske.dk/kommentarer/haeren-gaar-ikke-i-utakt-men-raader-over-de-bedste-soldater-nogensinde
https://politiken.dk/striber/wulffmorgenthaler/art7065359/Wulffmorgenthaler-233
- Skærpede sanser gør ifølge Forsvaret computerspillere mere egnede til nogle job sammenlignet med andre unge.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/foer-var-alexander-cs-spiller-nu-flyveleder-forsvaret-soeger-og-rekrutterer-flere
- Forsvaret skydetræner dagligt ved siden af krigstraumatiserede flygtninge.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/forsvaret-skydetraener-dagligt-ved-siden-af-krigstraumatiserede-flygtninge/7575223
- Kun syv lande lever op til Natos økonomiske krav til forsvar.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11253551/kun-syv-lande-lever-op-til-natos-oekonomiske-krav-til-forsvar/
https://bornholm.nu/?Id=90254
- Er Nato blevet en selvtilfreds pensionist i søgen efter en ny eksistensberettigelse, spørger Flemming Ytzen.
https://politiken.dk/debat/art7094041/Skal-den-vestlige-forsvarsalliance-på-udflugt-til-Sydøstasien
https://www.counterpunch.org/2019/03/22/natos-expensive-anniversaries/
- Russisk militærfly med soldater er landet i Venezuela.
https://www.berlingske.dk/internationalt/medie-russisk-militaerfly-med-soldater-er-landet-i-venezuela
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/russian-air-force-planes-land-in-venezuela-carrying-troops-report-idUSKCN1R50NB
- Trump says strongly considering NATO privileges for Brazil.
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/trump-strongly-nato-privileges-brazil-190319163334744.html
- 2018: Colombia to be NATO's first Latin American global partner
https://www.reuters.com/article/us-colombia-nato/colombia-to-be-natos-first-latin-american-global-partner-idUSKCN1IR0E8
------------------------------------------------------------------
- Selv hvis alle donorlande gør som Danmark, og efterlever deres løfte om at afsætte 0,7 pct. af bruttonationalproduktet til udviklingsbistand, vil der stadig være et finansieringsgab for at nå verdensmålene.
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11266903/skat-paa-formuer-skal-finansiere-fns-verdensmaal/
https://www.reuters.com/article/us-global-military-goals/just-10-percent-of-world-military-spending-could-knock-off-poverty-think-tank-idUSKCN0X12EQ
- Why stopping wars is essential for stopping climate change. The Iraq war accounted for 141 million metric tonnes of CO2, more than 60% of all the countries in the world. US military personnel on active service make up around 0.0002% of the world's population, but are part of a military system which generates around 5% of the world's greenhouse gas emissions.
https://www.counterfire.org/articles/opinion/20224-why-stopping-wars-is-essential-for-stopping-climate-change
- Udviklingsorganisationen CARE vil udvikle klimavenlig flygtningelejr med mindsket konfliktpotentiale.
https://globalnyt.dk/content/care-vil-udvikle-klimavenlig-flygtningelejr
------------------------------------------------------------------
- To ministre i samråd: Det havde været bedre, hvis udrejste danske jihadister var faldet i kamp.
https://www.berlingske.dk/samfund/to-ministre-i-samraad-det-havde-vaeret-bedre-hvis-udrejste-danske
- Der er blevet pisket en stemning op i Rusland, hvor Arktis ses som repræsentant for en ny økonomisk æra, skriver Nauja Lynge.
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naujalynge/ECE11257876/kampen-om-nordpolen-gaar-ind-i-anden-fase-putins-fremfaerd-kan-goere-rigsfaellesskabet-mere-relevant-end-nogensinde/
- Efter alvorlige beskydninger på og fra Gazastriben er der med egyptisk hjælp indgået våbenhvile.
https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE11276747/vaabenhvile-er-traadt-i-kraft-i-gaza/
https://www.information.dk/debat/2014/08/eu-indflydelse-paa-israel-brug
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11269939/syrien-trumps-melding-om-golan-viser-blind-partiskhed/
------------------------------------------------------------------
- Pia Kjærsgaard har foreslået at oprette en mellemting mellem åbne samråd og de dyre undersøgelseskommissioner. Det sker ikke - altså på denne side af folketingsvalget.
https://www.berlingske.dk/politik/folketinget-parkerer-pia-kjaersgaards-oenske-om-nye-undersoegelser
- Efter det blodige angreb på to moskéer vil New Zealands regering reformere våbenloven.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11258399/new-zealands-regering-er-naaet-til-enighed-om-vaabenreform/
- Røde Kors Museum i Genève er om katastrofer og krig, lys og håb.
https://politiken.dk/rejser/art6846757/Besøg-museet-for-katastrofer-og-krig-lys-og-håb
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
# Klipz 31.03.2019
En ny stak klip om krig og fred
- om EU-forsvar, udredning og atomvåben mm
--------------------------------------------------

- Over halvdelen af danskerne støtter et fælles EU-forsvar, ifølge ny meningsmåling.
https://www.berlingske.dk/internationalt/over-halvdelen-af-danskerne-stoetter-et-faelles-eu-forsvar

- Christoffer Emil Bruun: Krigsudredning med skrammer, med Bo Elkjær. Starter midtvejs, men første del med Rune Lykkeberg er også interessant.
https://www.dr.dk/radio/p1/tidsaand/tidsand-2019-03-28#!00:28:50

- Fire danske pensionsselskaber har store investeringer i atomvåben.
https://www.information.dk/indland/2019/03/fire-danske-pensionsselskaber-store-investeringer-atomvaaben
- Send et brev til dit pensionsselskab.
https://www.information.dk/indland/2019/03/gaa-dialog-dit-pensionsselskab-placeringen-dine-penge

- Ny aftale mod danske "fremmedkrigere" og deres børn trækker internationale overskrifter.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-dansk-fremmedkriger-aftale-traekker-internationale-overskrifter

- Berusede soldater stod vagt ved synagogen i København.
https://www.berlingske.dk/samfund/berusede-soldater-stod-vagt-ved-synagogen-i-koebenhavn
- Billeder af bryster og kønsdele: Sager om digitale krænkelser i Forsvarets fællesstuer.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/billeder-af-bryster-og-koensdele-sager-om-digitale-kraenkelser-rammer-nu-ogsaa
- Forsvaret ønsker, at hver femte værnepligtig skal være kvinde.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsvaret-skaerper-rekrutuddannelse-i-takt-og-tone-efter-digitale-kraenkelser
- Norge har fuld kvindelig værnepligt. Det kan være på vej i USA også. A judge has ruled, that it is unconstitutional for the government to require only men.
https://www.lawfareblog.com/trial-judge-declares-male-only-selective-service-system-unconstitutional

The North - A Zone of Peace. Masser af skræmmende grafik om oprustningen.
http://www.space4peace.org/reports/gn_scandinavia_17dw.htm
------------------------------------------------------------------

- Danmark giver 675 millioner kroner til humanitær indsats i Syrien og nærområder.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11248767/danmark-giver-675-millioner-kroner-til-krigens-ofre-i-syrien/

- Hovedstadens Beredskab styrker terrorberedskabet med skudsikre veste og mentaltræning.
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11276341/hovedstadens-beredskab-styrker-terrorberedskabet-vi-traener-med-figuranter-blod-og-lyde/

- Hjemmeværnet skruer op for sit militære image.
https://www.berlingske.dk/danmark/hjemmevaernet-skruer-op-for-sit-militaere-image

- Demokratiets fjender skal ikke vedblivende mødes med ny lovgivning. Det er en retspolitisk glidebane.
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE11277241/demokratiets-fjender-skal-ikke-vedblivende-moedes-med-ny-lovgivning/
------------------------------------------------------------------

- Danske skibe blev ofre for russisk GPS-angreb.
https://www.berlingske.dk/internationalt/hov-er-vi-stoedt-paa-grund-danske-skibe-blev-ofre-for-russisk-gps
https://www.thedrive.com/the-war-zone/17987/usaf-is-jamming-gps-in-the-western-u-s-for-largest-ever-red-flag-air-war-exercise

- Hvad stiller vi op efter Nato? Nato fungerede tilfredsstillende, indtil Trumps viste sig, mener Per Nyholm.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/undervejs/ECE11286198/europaeerne-maa-spoerge-sig-selv-hvad-stiller-vi-op-efter-nato/

- Nato beholder Stoltenberg som chef to år mere.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/nato-beholder-stoltenberg-som-chef-aar-mere

- The talks in Hanoi collapsed, when Trump handed North Korea a blunt call for the transfer of all nuclear weapons to the United States.
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-document-exclusive-idUSKCN1RA2NR

- Eksperter fra Den Internationale Straffedomstol får nægtet visum til at undersøge amerikanske statsborgere mistænkt for krigsforbrydelser.
https://arbejderen.dk/udland/usa-nægter-visum-til-ansatte-ved-krigsforbryderdomstol

- Konflikten mellem Israel og Hamas er blusset op på ny.
https://www.berlingske.dk/internationalt/israel-angriber-gaza-med-kampvogne-efter-raketangreb

- Rusland styrker sin strategiske indflydelse i Afrika.
https://pov.international/rusland-afrika/

- Indien udråber sig til supermagt efter "fredelig" nedskydning i Rummet
https://politiken.dk/udland/art7110467/Indien-udråber-sig-til-supermagt-efter-nedskydning-i-Rummet
--------------------------------------------------


PS. Nogle links forsvinder desværre ind bag betalingsmur efter kort tid. Se mulig løsning her.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2021 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >