Nobelprismodtagernes appel

For en kultur baseret på fred og ikke-vold.

Af alle nulevende modtagere af Nobels Fredspris

Se temaet
NOBELPRISMODTAGERNES APPEL FOR VERDENS BØRN
Fonden er indregistreret i Holland

ERKLÆRING 2000
FOR EN KULTUR BASERET PÅ FRED OG IKKE-VOLD

År 2000 må blive en ny begyndelse for os alle. Sammen kan vi vende en krigs- og voldskultur til en freds- og ikke-voldskultur1. Dette kræver alles deltagelse. Det vil give unge mennesker og fremtidens generationer værdier, som kan inspirere dem til at skabe en verden i værdighed og harmoni, en verden med retfærdighed, solidaritet, frihed og velstand. En fredskultur muliggør en bæredygtig udvikling, værn om miljøet og en personlig tilfredsstillelse for alle mennesker.

Idet jeg erkender min del af ansvaret for menneskehedens fremtid, særlig hvad angår dagens børn og dem, som kommer efter os, forbinder jeg mig - i mit daglige liv, i min familie, i mit arbejde, mit samfund, mit land og mit lokalmiljø - til at:

  1. Respektere livet og ethvert menneskes værdighed uden diskriminering eller fordomme;
  2. Praktisere aktiv ikke-vold og afvise vold af alle slags: fysisk, seksuel, psykisk, økonomisk og social, særlig overfor uheldigt stillede, såsom børn og ældre;
  3. Dele min tid og mine materielle ressourcer i gavmild ånd for at sætte et punktum for udelukkelse, uretfærdigheder og økonomisk undertrykkelse.
  4. Forsvare ytringsfrihed og kulturel mangfoldighed, altid foretrække dialog og lytten frem for fanatisme, bagvaskelse og afvisning af andre;
  5. Fremme ansvarlig konsumeringsadfærd og praktisere en udvikling, som respekterer alle former for liv og bevarer naturens balance på planeten;
  6. Bidrage til udviklingen af mit eget samfund, med fuld deltagelse af kvinder og respekt for demokratiske principper, i den hensigt sammen med andre at skabe nye former for solidaritet.
Som mit personlige bidrag til udbredelsen af fredskultur og ikke-vold vil jeg:
_____________________________________________________________________

*************

Underskrift: __________________________________________ Dato: _____________________________
Fornavn
2: ____________________ Efternavn: ________________________________________________________
Alder: ____ Køn: M - K
Adresse
3
: ___________________________________________________________________
Postnummer: ________ By: ________________________ Land: __________________________________

Vær venlig at kopiere og sprede dette dokument, og returnér det underskrevet til:
Appeal of the Nobel Peace Prize Laureates for the Children of the World
B.P. 20797 - 60207 Compiegne CEDEX - France, fax : +33 (0) 3 44 86 39 07,
Eller underskriv direkte via Internettet: www.nobelweb.org!

  1. FNs generalforsamling har erklæret år 2000 som "Internationalt år for Fredskultur" under Unesco og - som svar på en appel underskrevet af alle nulevende modtagere af Nobels Fredspris - det første tiår i dette årtusinde, årene 2001/2010 – som "Internationalt tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens børn".
  2. Dit navn, som underskriver af ovenstående ERKLÆRING 2000, vil kunne ses på Unescos Internet-side tilegnet denne aktion: www.unesco.org/manifesto2000. Alle underskrifterne til ERKLÆRING 2000 vil blive overrakt FNs Generalforsamling for Millenniet september 2000.
  3. Dit navn vil ikke blive udleveret til andre. Oplysningerne er kun nødvendige for at bekræfte din underskrift og for at gøre det muligt for os at sende dig en kvittering.

Unesco-logo 2000 - INTERNATIONALT ÅR FOR FREDSKULTUR
Unesco-logo


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >