Sig NEJ til missilskjoldet, Lykketoft!

Åbent brev til udenrigsminister Mogens Lykketoft fra Kvinder for Fred samlet til landsmøde i Fårevejle den 5. maj 2001.

Af Kvinder for Fred - maj 2001

Se temaet
Missilskjoldet vil starte et nyt våbenkapløb.
Kvinder for Fred kræver våbenmilliarderne til mad!
Den 26. august 2000 skrev Kvinder for Fred et brev til daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen i hvilket vi opfordrede ham til at sige NEJ til amerikanernes planer om udbygning af Thuleradaren.
Niels Helveg Petersen svarede bl.a., at regeringen lige som Kvinder for Fred ønsker at undgå et fornyet våbenkapløb, og at verdens ressourcer kan og bør udnyttes på en bedre måde.
Det er derfor med stor undren og vrede at vi erfarer, at Helveg Petersen nu mener, at vi er nået til "point of no return".
Den danske regering bør ikke lade sig tryne af præsident Bush' tale den 1. maj 2001.
Thuleradaren vil spille en central rolle i opbygningen af missilskjoldet. Den vil gøre Grønland til et oplagt bombemål.
Hjemmestyreformand Jonathan Motzfeldt kræver en ændring af forsvarsaftalen fra 1951, der giver USA ret til at have en base i Thule.
Hvis amerikanerne kan opsige ABM traktaten med den begrundelse, at den er forældet, må Danmark og Grønland også kunne opsige aftalen om Thulebasen!
Mange mener, at missilskjoldet aldrig kommer til at virke - i lighed med Den kinesiske Mur og Maginot-linien!
Heller ikke som afskrækkelse over for "slyngelstater" vil det have nogen effekt, idet eventuelle terrorister vil finde måder at underløbe missilskjoldet på, ved f.eks. selvmordsbomber i New York eller anden form for terrorangreb mod amerikanske borgere i udlandet.
Det er anslået, at missilskjoldet vil koste over 500 milliarder dollars!
Det er uhyggeligt at tænke på, at hele verden vil begynde en ny atomoprustning, fordi militær-industriens lobbyer har betalt præsident George W. Bush' valgkamp.
"Missilskjoldet er formuer værd for dansk elektronikindustri" hed det i en overskrift. Det kan ikke være rigtigt, at USA kan købe de europæiske landes accept af missilskjoldet ved at tilbyde andel i udviklingen og milliarderne.
Kvinder for Fred vil igen på det stærkeste protestere imod, at Danmark bliver et led i USA's planlagte oprustning.
Millioner af mennesker vil dø af sult, sygdom og forurening, fordi verdens ressourcer bruges på masseødelæggelsesvåben i stedet for til mad, medicin og miljøbeskyttelse.
Trusler om brug af atommissiler i rummet, er en trussel mod menneskeheden!
 
På vegne af Kvinder for Fred
 
Grete Møller,
Bådsmandsvej 13,
2660 Brøndby Strand
 

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >