Manipulation

Kvinder for Fred protesterer mod forsvars- og militærudstillingen i Herning Messecenters manipulation af mindre børn.

Af Kvinder for Fred - maj 1999

Se temaet
I maj 1999 siden sendte jeg på Kvinder for Freds vegne vedlagte brev til
Forsvarsudvalget:

---------------------------------------------------------------------------

Til Forsvarsudvalget,
3. maj 1999
Christiansborg.

På Kvinder for Freds vegne protesterer undertegnede på det kraftigste imod,
at der på forsvars- og militærudstillingen i Herning Messecenter sker grov
manipulation af mindre børn.

Vi forarges over, at nogle lande anvender børnesoldater, men på messen blev
børn ned til 3-års alderen iklædt camouflageuniform, fik "sløringscreme" i
ansigtet, blev sendt ud på actionoplevelser og fik til slut "diplom som
soldat".

Det er uetisk og under al kritik at prøve at bilde børn - og deres
uansvarlige forældre - ind, at krig er shows, præmier og musik.

Det kan ikke stærkt nok understreges at Kvinder for Fred i Danmark er dybt
beskæmmede og kræver, at Forsvarsudvalget tager skridt til at stoppe
militærets udnyttelse af børn i forsøg på at hverve unge mennesker ved at
manipulere med børns forestillingsevne, så de på forkert grundlag kommer
til at indtage en positiv, men falsk forestilling om krig og militær.

På Kvinder for Freds vegne
Birgit Horn, Teglværksvej b, 9362 Gandrup.

---------------------------------------------------------------------------

Til Forsvarsudvalget, 23. november 1999
Christiansborg.

Vi har end ikke modtaget en bekræftelse på, at ovenstående brev er modtaget
og dermed heller ikke noget løfte om, at der ville blive svaret på
henvendelsen.

Vi må konkludere, at Forsvarsudvalget ikke mener, at vi alvorligt bekymrer
os om det problematiske i militærets uetiske handlemåde.

Med denne fornyede henvendelse kan jeg forsikre, at vi forventer et svar.
Det er et dybt alvorligt problem at militæret handler useriøst og
uansvarligt ved at bilde børn ind, at krig er spænding og leg.

Der må tages skridt til at standse den form for falsk propaganda for
militæret.

Kvinder for Fred forventer svar og ser frem til, at svaret indeholder
oplysning om, hvad forsvarsudvalget agter at foretage sig i sagen.
 
På Kvinder for Freds vegne
Birgit Horn, Teglværksvej b, 9362 Gandrup.
 

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >