Kvindefredsligaen:
Fred er at skabe

Med kvinderne med i fredsforhandlinger, bliver freden mere varig.

Af Solvejg Sieg Sørensen - Kvindefredsligaen - 2023

Se temaet

image Det er mere end 100 år siden at "Kvindernes Internationale Kampdag" blev afholdt første gang. Der er også mere end 100 år siden, at "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed" blev stiftet i Holland af kvinder fra flere verdensdele.

Det var i 1915 - samme år som kvinder fik valgret til Folketinget - men også i en tid, hvor 1. verdenskrig hærgede. En af begrundelserne for at oprette foreningen var: "at i en tid, hvor der findes så meget had mellem folkene, er det vigtigt at vise verden at kvinder kan opretholde deres solidaritet og gensidige venskab, og bidrage til løsningen af dagens store problem".

Dengang - som nu - kæmpede Kvindefredsligaen for fred i verden, for kvinders frihed og ligestilling - og imod social uretfærdighed. Vi er nået et stykke af vejen på nogle områder, mens der på andre områder ikke er flyttet ret meget.

Med hensyn til ligestilling har vi ganske vist fået en ligestillingslov - men der er ikke reel ligestilling. Der er fortsat store lønforskelle mellem kvinder og mænd - både inden for de samme fag - og mellem typiske mande- og kvindefag. En forskel som betyder, at kvinder ofte er økonomisk dårligere stillet end mænd. Det er heldigvis en kamp som mange støtter op om - både på arbejdspladserne og i fagbevægelsen. Tak for det.


Et af de andre af Kvindefredsligaens fokusområder er fred mellem mennesker. "Krig er foragt for liv, fred er at skabe". Det skriver Nordahl Greig i sangen "Til Ungdommen", som vi skal synge om lidt.

Ja - "krig er foragt for liv": Mennesker mister livet, mennesker såres på krop og sjæl, men kvinder er særligt udsatte for vold og overgreb. Krig medfører mere prostitution og flere voldtægter. Voldtægt bliver også brugt som et bevidst våben i krig. Kvinder og børn som flygter fra krig og forfølgelse er også mere udsatte for overgreb, for udnyttelse og voldtægt. Det har vi set i ex-Jugoslavien, i Libyen, i Afghanistan og i vores naboland Polen, hvor nogle blandt de ukrainske flygtninge, kvinder og børn - har været udsat for overgreb.

Hver eneste dræbt er en del af krigsmaskineriet. Der er ingen vindere i en krig, kun tabere. Der er dem, der siger, at det er naivt at tro, at man kan skabe fred gennem forhandling. Til dem vil vi sige: at historien har vist, at det er naivt at tro at fred skabes med mere oprustning og krig.


Womens International League for Peace and Freedom - som Kvindefredsligaen er en del af - arbejder sammen med ukrainske kvindeaktivister. Det er for at gøre opmærksom på de problemer, som kvinder i Ukraine står over for. Det har været med til at give deres stemmer styrke, dele deres erfaringer og ekspertise, samt har fået fortalt om deres krav om forandringer, og kravet om en fredelig løsning på krigen.

Selv om kvindelige aktivister spiller en afgørende rolle i at yde humanitær bistand, er de stort set blevet udelukket fra at komme til orde i formelle fredsprocesser. Kvindeaktivisterne er meget påvirket af krigen, men alligevel har kvinder i Ukraine vist, at de kan tage lederskabet og har modet til at støtte og hjælpe mennesker i nød - samtidig med, at de arbejder hårdt for at skabe betingelser for kvinders deltagelse i fredsopbygningen.

Vi viser dem vores solidaritet ved at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at kvinder er med i fredsforhandlinger. Der, hvor kvinder har været med i fredsforhandlinger, har freden været mere varig. Det er derfor vigtigt, at kvinder er med i fredsforhandlingerne og er med til at planlægge genopbygningen.

Da Kvindefredsligaen internationalt har rådgivende status ved FN, har vi været med til at udfærdige FNs Resolution 1325 om "Kvinder, Fred og Sikkerhed", vedtaget i år 2000. Siden er der kommet flere resolutioner til. Men det er åbenbart fortsat ikke nok til, at vi kvinder - halvdelen af jordens befolkning - bliver taget med ved forhandlingsbordet.

Derfor opfordrer vi alle verdens lande til at implementere FNs resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed. I resolutionen står der bl.a., at kvinder skal have en væsentlig og meningsfuld rolle og deltagelse i fredsforhandlinger og i konfliktforebyggelse. Der skal sikres at kvinder - fra alle sider – er med til at mægle, og skabe en diplomatisk løsning af konflikten – og at der kommer en aftale om varig fred.

"Fred er at skabe."


Solvejg Sieg Sørensen er næstforkvinde i den danske sektion af "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed". Ovenstående er en tale holdt den 8. marts 2023 - på Kvindernes Internationale Kampdag - i Nykøbing Mors arrangeret af FH-Nordjylland.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2023 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >