Høringssvar mod oprustning
ved afskaffelse af helligdag

Aldrig Mere Krigs mener regeringen bør bruge Store Bededag til en årlig konference om fred og forsoning.

Af Tom Vilmer Paamand - 2023

Se temaet

image Foreningen Aldrig Mere Krig vil hermed udtrykke sin utilfredshed med regeringens absurde og forhastede plan, om at afskaffe en helligdag med henblik på at finansiere en øget udgift til forsvaret. Projektet minder om Sovjets folkelige mobiliseringer, hvor arbejderne også blev tvunget ud på en ekstra arbejdsdag for at styrke nationens militær.

Som pacifister er vi indlysende imod at øge den militære byrde, og i særlig grad når dette som her bindes til afskaffelsen af en helligdag, der i sin hensigt siden 1686 har rummet, at netop denne dag skulle dedikeres til at "bede for beskyttelse mod krig".

Aldrig Mere Krig er i denne sag enig med Danmarks biskopper, der samlet har påpeget deres undren over sammenkædningen af afskaffelsen af en helligdag med øgede forsvarsbudgetter. Biskopperne opfordrer til "i særdeleshed at lægge sig fred og forsoning på sinde i forbindelse med bededagen", da "verdenssituationen kalder på en sådan særlig dag pga. krigens rædsler i verden".

Forslaget om at afskaffe helligdagen er lige som i SVM-regeringens grundlag helt perspektivløst, da der blindt satses på en fortsat "styrkelse af dansk forsvar". Dette på trods af, at Danmark sammen med NATO allerede har mangedobbelt militær overmagt i forhold til Rusland - men at dette på ingen måde afskrækkede Rusland fra at invadere Ukraine. At satse på endnu voldsommere militære muskler er derfor ikke en løsning.

Danmark bør i stedet satse på at blive bedst til at skabe sikkerhed på de måder, hvor det meste af NATO fejler - nemlig på det fredsdiplomatiske område. Danmark må skifte kurs, og opruste til fred og ikke til krig. Genoprette det danske diplomati og fredsforskningen, og arbejde diplomatisk på at få krigen stoppet. Bruge alle fredelige kontakter, og foreslå konfliktnedtrapning, våbenhvile og konstruktive fredsforhandlinger - for at opnå en retfærdig og varig fred i Ukraine og Europa gennem dialog med alle involverede parter.

Det er i øvrigt ukorrekt når det angives, at lovforslaget ikke får klimamæssige konsekvenser - for når hele samfundsapparatet tændes i en ekstra arbejdsdag i stedet for at hvile, vil dette afgjort øge belastningen. Vigtigere er, at de formodede ekstra statsindtægter direkte bindes til at øge udgiften til forsvaret, og derfor bør også forureningen fra denne oprustning indgå i en mere ærlig beregning af lovforslagets klimapåvirkning.

Aldrig Mere Krig opfordrer til at Store Bededag fastholdes som helligdag, og ikke kapitaliseres til krigsforberedelse. Men da regeringen ønsker øget aktivitet på denne dag, bør den her arrangere en årlig konference for Folketinget om fred og forsoning - med henblik på at skabe en mere konstruktive vej til en reelt øget fælles sikkerhed, for Danmark, for Europa og for hele verden.


Med fredelig hilsen
Tom Vilmer Paamand
Formand for Aldrig Mere Krig
Klemstrupvej 5, 8550 Ryomgård. Mob: 5051 0328.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2023 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >