Orientering fra Fredsministerium

Det udadvendte arbejde omlægges til internettet efter virussens mange aflysninger.

Af Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium - 2020

Se temaet

image Ved Fredsministeriums årsmøde den 29. februar i Ubuntuhuset, fortalte Jessie Seehuusen fra Fredsvagten Ved Christiansborg og Palle Bendsen fra NOAH om de fælles planer for en Klima-Påskemarch, indsendelse af et borgerforslag og iværksættelse af en informationskampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs traktat om forbud mod A-våben.

Ideerne blev godt modtaget og blev begge indskrevet i foreningens handlingsplan, sammen med andre ideer som vi havde luftet og videreudviklet på det nordisk-russiske fredsseminar i Oslo den 3.og 4. februar. Disse er nævnt i min del af den afsluttede rapport fra dette seminar: " Hopes and Experiences".

Dette drejer sig også om en planlagt Christiansborg-konference på FNs fredsdag den 21. september, der søger at sætte spørgsmålet om nordiske fredsministerier på den politiske dagsorden. Begge planer rækker ud efter nordiske samarbejdspartnere, lige som Fredsministeriums arbejde med at sætte forholdet mellem Klima & Krig under lup sammen med NOAH og Klimabevægelsen i Danmark, naturligvis også gør det.

I min fremlæggelse af bestyrelsens beretning omtalte jeg naturligvis de mange fredelige aktiviteter foreningen sammen med andre havde gennemført i løbet af året og udtrykte samtidig skuffelse over, at den nye regering videreførte den gamle krigspolitik, havde opgivet en kommisionsundersøgelse af krigene i Irak og Afghanistan, og ikke anvendt anbefalingerne fra den officielle udredning fra februar 2019 om Danmarks militære engagementer i krigene.


På årsmødet vedtog man, på opfordring fra bestyrelsen, at ændre foreningens navn til det mere mundrette "Fredsministerium", og udelade det efterfølgende ".dk" - men internetadressen er den samme. Man vedtog også at gøre det lettere at blive medlem, mens bestyrelsens forslag om en ændret formålsparagraf blev udskudt til næste årsmøde.

Bestyrelsen blev genvalgt, og på et konstituerende bestyrelsesmøde blev jeg genvalgt som formand, Carsten Andersen som kasserer og Helge Ratzer som sekretær. Bestyrelsen besluttede at de tre nu udgør et Østjysk forretningsudvalg, der nu mødes ugentlig.

Da foreningens økonomi halter, er vi i forretningsudvalget i gang med at skaffe penge til at dække er mindre underskud, og til de planlagte aktiviteter. På grund af smittefaren har arrangørerne valgt at udskyde Klima-Påskemarchen til de sidste dage af efterårsferien i oktober, lige som Fredsministeriums planlagte foredragsturné om "Krig og Klima" er udsat på ubestemt tid. Folkemødet på Bornholm i juni er også aflyst, hvor Fredsministerium ellers havde en fuldt booket Store Lærkegård med fredsaktivister, og programmet klar med pop-ups, møder i Civiltinger og i Klimabevægelsen 350s klimatelt. Klimabevægelsen 350 og vi er nu i gang med at arrangere et mindre "folkemøde" i København, hvorfra de mange planlagte oplæg kan sendes live via nettet.

Når de udadvendte aktiviteter i forårets og sommerens løb bliver umuliggjort, har foreningen efter planen et omfattende internt arbejde foran sig: Vi skal i gang med en omorganisering af hele informations- og kommunikationsplatformen, lige som det valgte forretningsudvalg har planer om at intensivere arbejdet med at påvirke de politiske beslutninger i Folketinget, præsentere alternativer til den førte politik, og fungere som en slags "skyggeministerium"


Fredsministeriums rapport: FRED.dk/artikler/fredkult/FM_Hopes_Oslo.pdf


Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2020 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >