Oslo-seminar: Naboer som venner, ikke fjender

Vi mødtes om gode forslag til et fælles sikkerhedssystem, en ikke-voldelig, mellemfolkelig fredskultur.

Af Hasse Schneidermann - 2020

Se temaet

"Naboer som venner - ikke fjender" var titlen på det nordisk-russiske seminar i Oslo 3. og 4. februar, som den norske afdeling af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Norges Fredsråd havde inviteret til.

Seminaret, der blev afholdt i det navnkundige Peace Research Institute Oslo, PRIO, med økonomisk støtte fra det norske udenrigsministerium via Norges Fredsråd, talte 45 deltagere fra Rusland og de nordiske lande, ikke mindst en større gruppe engagerede fredsfolk fra Danmark. Aldrig Mere Krig støttede rejsen derop.

Formålet med at mødes i Oslo var at styrke relationerne mellem fredsaktivisterne, og via dialog om både udfordringer og visioner, at opnå fælles forståelse og medvirke til at reducere de nuværende spændinger mellem Vesten og Rusland, der er en af årsagerne til den stigende militarisering og oprustning med både konventionelle og atomare våben.

I løbet af seminarets to dage var deltagerne i åben dialog om hvordan man bedst fremmer fred, nedrustning og et bæredygtigt miljø i vores del af verden. Man var optaget af mulige fælles strategier og konkrete fremadrettede initiativer, så der blev luftet forslag til hvordan vi får stoppet og tilbagerullet våbenkapløbet, nedbragt forsvarsudgifterne og i det hele taget at få vores respektive lande ud af den nuværende konkurrence- og vækstorienterede, konfronterende, militariserede attitude og hvordan vi selv kan være med til opbygge et fælles sikkerhedssystem, en ikke-voldelig, mellemfolkelig fredskultur.


Fredsministerium var repræsenteret ved Helge Ratzer og undertegnede, som sædvanen tro havde medbragt en kuffert fuld af materiale fra den danske fredsbevægelse. Vi fik rig lejlighed til at lufte vores synspunkter vedrørende militærets miljøsvineri og vores ønske om øget samarbejde med miljø- og klimabevægelserne.

Mange delte vores ide om en koordineret indsat for at få de nordiske lande med på at underskrive og ratificere FNs traktat om forbud mod atomvåben; men mest opmærksomhed fik vores idé om at afholde en konference på Christiansborg i forbindelse med FNs fredsdag 21. september for at sætte oprettelsen af fredsministerier på den politiske dagsorden i samtlige nordiske lande.

På seminaret handlede mange af de indledende oplæg imidlertid om problemer, og ikke om løsninger og konkrete aktiviteter, så det er nok delvist rigtigt, når et medlem af det svenske fredsråd efterfølgende bemærker at:

"De flesta av Nordens fredsorganisationer uppmärksammar olämpligheter, brister och svårigheter men har i regel ringa resurser för mer kvalificerad analys av vad som bör göras för att förbättra situationen i fredlig och samarbetskonstruktiv riktning. Ett viktigt undantag är Fredsministerium, med dess tydliga mål att bidra till att Danmark inrättar ett fredsdepartement i sitt regeringskansli."

Som det forhåbentlig fremgår af denne lille rapport, havde også mange andre af deltagerne faktisk ideer til hvad der bør gøres. Vi har i Fredsministerium besluttet ikke at være en del af den almindelige frygtskabende "alarmisme", der kan medføre apati og handlingslammelse. I stedet bestræber vi os på at pege på alternativer.
Vi er naturligvis glade for den rosende anerkendelse; og samtidig opmærksomme på at ord skal blive til handling, planer føres ud i livet og at også Fredsministerium selv skal vurderes på vore handlinger.


Seminaret blev godt dokumenteret med fredskulturanalytiker Ingeborg Breines fremragende indledning, oplægsholdernes manuskripter og fælles udtalelse: FRED.dk/artikler/fredkult/Nordic-Russian_Seminar_2020.pdf


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2020 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >