En appel fra Nobelprismodtagerne

Fredskultur i 2000-2010.

Af Tom Vilmer Paamand

Se temaet

Den 20. november 1997 erklærede FNs Generalforsamling år 2000 for FNs Internationale År for Fredens Kultur.
Initiativet kom fra ECOSOC (FNs Økonomiske og Sociale Råd), som anbefaler, at dette specielle FN år fokuserer på kulturel mangfoldighed for at fremme tolerance, solidaritet, samarbejde, dialog og forsoning.
Og som svar på en appel underskrevet af alle nulevende modtagere af Nobels Fredspris, er det første tiår i dette årtusinde, årene 2001- 2010 - erklæret for et "Internationalt tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens børn". Bangladesh introducerede resolutionsudkastet til Hovedforsamlingen med støtte fra 54 lande.
Det faktum, at resolutionen blev enstemmigt vedtaget, karakteriserede generalsekretær Kofi Annan sådan: "A momentous decision has been taken and History will testify to the importance of this decision for future generations." UNESCO har ansvaret for gennemførelsen af Fredskulturtiåret.
Generalsekretær Federico Mayor har sagt det sådan: "Fredskultur er en transformation fra magtens og frygtens logik til fornuftens og kærlighedens magt."
Se "Erklæring 2000", der er underskrevet af samtlige nulevende modtagere af Nobels Fredspris. Initiativtagerne håber, at mange millioner mennesker også vil underskrive erklæringen - og søge at leve op til dens smukke ord.
Erklæringen kan skrives af eller kopieres - men også underskrives via Internettet.
Spred erklæringen - men først og fremmest de smukke tanker!


... At the United Nations in 1999 there was remarkable moments when the draft Culture Of Peace resolution prepared at UNESCO was considered during informal sessions. There were more informals for this resolution than ever before in the most in the history of the UN, because of sustained opposition by the European Union, the United States and their allies.

The original draft had mentioned a "human right to peace". According to the notes taken by the UNESCO observer, she was so astonished that she asked the U.S. delegate to repeat a remark: "Yes," he said, "peace should not be elevated to the category of human right, otherwise it will be very difficult to start a war".

At another memorable informal, the German representative on behalf of the EU insisted that no mention should be made of "culture of war" because "there is no culture of war and violence in the world". ...


- David Adams, an American peace activist and scientist, formerly at UNESCO, where he worked on the Culture of Peace initiative that led to the International Year for the Culture of Peace.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >