Initiativet "Next Stop Serbien"

- et forsøg på at bygge bro mellem helt almindelige serbere og danskere.

Af Toni Liversage Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1999


- se andre blade
Den 21. september fandt det første stormøde sted i København i det nye initiativ "Next Stop Serbien", og her blev der nedsat en studentergruppe, en kvindegruppe, en musikgruppe m.v.
Og på det følgende stormøde den 26.
oktober blev Next Stop-initiativet formelt etableret med vedtagelse af vedtægter, nedsættelse af en koordineringsgruppe m.v.
"Next Stop Serbien" er inspireret af 80ernes Next Stop bevægelse, der kulminerede med Next Stop Sovjet i 1989.
Her drog omkring 5000 - fortrinsvis unge - danskere til Sovjetunionen og mødtes med ligesindede sovjetiske unge.
Danske unge fra skoler, sportsklubber, foreninger, arbejdspladser m.m.
deltog i mere end 100 forskellige projekter, der, som det blev udtrykt dengang, "som en masse små møl åd sig igennem jerntæppet".

Isolation af serberne
 
I dag er det 10 år siden, jerntæppet forsvandt, men vi har i 90erne ikke set den positive udvikling, som mange havde håbet efter den kolde krigs afslutning.
Derimod har årtiet været præget af brutale krige - ikke mindst på Balkan, der har skabt fortvivlelse og afmagtsfølelse hos befolkningerne, og med NATOs krig mod Jugoslavien og isolationen af Serbien tegner fremtidsperspektiverne for denne del af verden sig ikke særlig lyst.
Dertil kommer, at udviklingen på Balkan her i Vesten ofte er blevet beskrevet i forenklede stereotyper i massemedierne - med serberne placeret kollektivt i skurkerollen, hvorimod man har hørt meget lidt til de NGO'er og græsrodsgrupper, der har protesteret mod regimet og støttet militærnægtere, som har oprettet alternative centre, etableret uafhængige medier m.m.
Truet både indefra af Milosevic-regimet og udefra af NATOs bombardementer har disse grupper forsøgt under meget vanskelige forhold at skabe kimene til et civilt samfund i Serbien; sanktioner, visumtvang og den generelle fjendtlighed overfor serberne har imidlertid gjort det meget vanskeligt for dem at komme i kontakt med verden udenfor Men som der står i en folder om "Next Stop Serbien": "Fordi regeringerne er fjender, behøver befolkningerne ikke også at være det. Storpolitik er for stort til politikerne alene - derfor er befolkningerne nødt til at blande sig, at mødes om alle mulige og umulige aktiviteter."

Next Stop-grupper og serbiske reaktioner
 
I Next Stops første nyhedsbrev omtales de forskellige grupper, der nu er begyndt at mødes og lægge planer, (og her skal det lige nævnes, at i modsætning til Next Stop Sovjet, er Next Stop Serbien ikke kun et ungdomsprojekt).
Der er også blevet etableret en hjemmeside, hvor man foruden mere generelle oplysninger om initiativet, kan finde en mødekalender samt forskellige reaktioner fra Serbien.
Her skal blot citeres fra et par af de e-mails, der allerede er kommet. Zarko Paunovic, leder af "Center for udvikling af NGO-sektoren" i Beograd skriver for eksempel: "Initiativet, som går ud på at bryde Serbiens isolation, er en særdeles vigtig og positiv aktion, som vi støtter, og vi vil forsøge at hjælpe så meget, det er os muligt." Og Dobrosav Nesic, der arbejder i "Komitéen for Menneskerettigheder" i Leskovac skriver: ."Det er en meget smuk ide, som vi føler os overbevist om, vil lykkes. I håb om, at det skal lykkes for alle, hilser vi jer mange gange. I kan regne med vores deltagelse." Endelig hedder det i et længere brev fra Vladimir Paunovic fra initiativet "Millenium" i Kragujevac bl.a.: "Vores mål er at ændre vores samfund i retning af et civilt samfund, sådan at vi alle - og ikke mindst unge mennesker - vil kunne få en chance for at leve normalt i det nye århundrede på lige fod med resten af verdenen.
Vi er utrolig glade for, at vi - ved siden af alt det, der er overgået os og overgår os - er kommet i kontakt med mennesker af god vilje ude i verden, som ønsker at hjælpe os.
For hvis ideen om demokrati og et åbent, civilt samfund er universel, så er det lige præcis nu, man bør give os chance og hjælpe os; det er nu, vi har allermest brug for det, for vi mener ikke det samme som vore politikere.
Vi har rakt hånden ud til jer og håber, at I vil kontakte os."

Sommeren år 2000
 
De første kontakter er således ved at blive skabt mellem serbiske og danske grupper og enkeltpersoner, og meningen er, at den endelige kulmination på projektet skal foregå i Serbien sommeren år 2000. Besøg, seminarer, koncerter, kulturelle arrangementer osv. skal løbe af stablen mellem de kontakter, der er blevet skabt i løbet af året.
Vigtigt for projektet er desuden, at det fører til genbesøg i Danmark fra efteråret 2000 frem til sommeren 2001.
Nærmere oplysninger hos: Next Stop Serbien, c/o Mellemfolkeligt Samvirke, Borgergade 14, 1300 København K.
Tlf. 77 31 00 86, Fax 77 31 01 01.

E-mail: nextstop@ms-dan.dk.
Hjemmeside: www.ms-dan.dk/nextstop.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand