A-våben må nedrustes - hvad nu?

Atter var indkaldt til fredsmøde - nu med en aktuel gæst af international interesse. Den fremmødte presse var de sædvanlige småblade...

Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1999


- se andre blade
Nok er Ulla Røders "hærværk" en god historie, og det må også få det danske forsvar ud i nogle helt nye overvejelser, at de skal vænne sig til, at atomvåben nu er dømt ulovlige.
Men hendes aktion kan åbenbart ikke konkurrere med iscenesat medielir som TV3s Robinson-ekspedition og lignende. Så de sædvanlige grå krøller og grå skæg sad bænket omkring bordene.
Fredsforskeren Bjørn Møller var indbudt som gæst. Han argumenterede lidt overraskende for, at truslen fra atomvåben IKKE er voksende - men dog reel. Han var en nyttig gæst, da det er kedeligt at høre på for megen total enighed.
Ulla Røder fortalte lidt mere om aktionen, bevæggrundene og mulige konsekvenser af den opsigtsvækkende dom. Hendes beskrivelse blev fulgt op af et panel af gode fredsfolk.
Personligt synes jeg det mest interesse var de gode tanker om at handle aktivt i vores eget kongerige. Gerne mod atomvåben-baserne i Grønland og Færøerne, men lige så gerne mod alt det andet militære isenkram (Hørte du den, PET?). Vi har en overskuelig mængde baser og en lige så overskuelig mængde våbenfabrikker - hhv misbrugere og pushere. Lad os få lagt noget strategi - og komme igang! Som afslutning på mødet fik Ulla Røder overrakt Fredsskattefondens årlige fredslegat for sin kamp for freden.
Ved overrækkelsen sagde formanden for Fredsskattefonden Erik Lau Christensen:
- Våben, magt og undertrykkelse af egne borgere hænger sammen, men samtidigt forringes muligheden for hjælp til fattige og syge, fordi pengene bruges til våben og militær.
- Der er en klar sammenhæng: De lande, som bruger mest på våben og militær bruger samtidig mindst på socialhjælp og sygdom8sbehandling.
Nu er Ulla Røder så smuttet til Skotland igen, hvor fredsbevægelsen Trident Plougshare igen har gang i aktiviteter ved de to atom-baser ved Faslane og Coulport i Skotland, hvor de aktionerer ved baserne mod de ulovlige atomvåben.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand