Hvem har brug for PET?

PET-komitéens formål

Af Ruth Gunnarsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1999


- se andre blade
PET-komitéen arbejder med følgende formål:
- at få en uvildig undersøgelse af de danske efterretningstjenesters virksomhed.
- at bidrage til diskussionen om efterretningstjenesterne og mulighed for en skærpet kontrol med deres arbejde.
- at kunne støtte eventuelle retssager fra grupper og enkeltpersoner, som er blevet infiltreret alene på grundlag af lovlig virksomhed.
Vi har i samarbejde med dagbladet information holdt en velbesøgt høring i Landstingssalen på Christiansborg og fået bogen om Politiets Efterretnings Tjeneste: "Hver en sten vil blive vendt" på 156 sider skrevet af journalisten Rie Holdum udgivet på forlaget Tiderne Skifter. Selvsagt har vi mange andre aktiviteter i gang.
Regeringens PET-kommission synes nu at være en realitet - undersøgelses kommissionen har godkendt 5 personer: 2 historikere samt 2 jurister og en dommer - disse 3 personer er udpegede af deres respektive organisationer og godkendt i justitsministeriet. Det burde måske hellere have været i folketinget? Historikeren lektor Søren Hein Rasmussen med doktorgrad fra Århus Universitet blev erklæret inhabil, fordi han havde været medlem af Danmarks Kommunistiske Parti - og blev erstattet af en socialdemokrat.
Advokaten Axel Kierkegaard blev godkendt til trods for mange protester. Han har været forsvarer i Tamilsagen for daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen, der også var justitsminister i dele af den periode, der skal undersøges.
Axel Kierkegaard mener ikke, at han har været ven med Ninn-Hansen, selv om Ninn-Hansen offentligt har henvist til, at de to familier tidligere ofte var i selskab og spiste middage sammen under sommerferieophold på Skagen.
Selvfølgelig er vi i PET-komiteen bekymrede over den måde PET undersøgelsen er startet på, men vi håber stadig på informationer om arbejdets forløb - og på at undersøgelses sekretariatet bliver ansat efter offentlige stillingsopslag, som lovgivningen forlanger det.
Jeg finder det vigtigt, at en offentlig debat om Overvågningssamfundet finder sted. Er der behov for en instans til at vogte vore vogtere i en demokratisk stat i dag? Hvad foretager PET sig? Ingen kan i dag ved henvendelse til PET få oplysning om, hvorvidt man er registreret eller ej - for slet ikke at tale om for hvad, at en eventuel registrering er foretaget.
Hvad forventer vi at ca. 400 personer med en stak kartotekskort, et skrivebord og ret til at overtræde lovgivningen foretager sig? Har de en stillingsbeskrivelse? Vi ved, at vor regering, allerede da den radikale Hilmer Baunsgaard var statsminister, vedtog at ingen måtte indgå i Politiets hemmelige kartoteker blot på grund af medlemskab af et lovligt politisk parti - men ville det ikke være rimeligt om alle vi borgere vidste lidt om efter hvilke kriterier, vi kan registreres efter?
Ruth Gunnarsen 10/10-1999

PET-komitéen blev stiftet den 4. juni 1998. Ruth Gunnarsen er medlem af arbejdsudvalget, hvor hun repræsenterer fredsgrupperne.
Komiteen holder velforberedte møder ca. 1 gang om måneden og mange organisationer er optaget som medlemmer.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand