Hvad er ikkevold?

I nr. 2 1999 af Fred & Frihed og Ikkevold kunne man læse om "Trident Plougshares 2000" og den seneste aktion, som Ulla Røder har udført sammen med to andre.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
Ulla, Ellen Moxley, som har skrevet artiklen om aktionen, og Angie Zelter sidder nu i fængsel og venter på, at sagen skal komme for retten. Det kommer den i slutningen af september. Vi følger den naturligvis med stor opmærksomhed.
I Ligaen havde vi den 4. september hovedbestyrelsesmøde.
På dette møde havde vi valgt at diskutere ikkevold og civil ulydighed med udgangspunkt i denne sag.
Der var bred enighed om, at vi har medfølelse med Ulla. Det er ingen let sag at blive berøvet sin frihed, og tilmed ved man nok aldrig, hvordan virkeligheden "inden for tremmerne" er, før man har prøvet den. Det har Ullas fængselsbreve også vidnet om.
Der kan heller ikke herske tvivl om, at vi i Ligaen - principielt og konkret i situationen - må se med glæde og beundring på, at vores medlemmer brænder så meget for sagen, at de vil gå i fængsel for den.
Men når det er sagt, må det tilføjes, at Ligaen som organisation ikke kan gå ind for den form for aktioner, som Ulla her har været involveret i. De går langt ud over vores definition af ikkevold og civil ulydighed.
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand