Fredsøvelser & beredskabsplaner

- et forslag om fredsøvelser:.

André Nordlys Thomsen Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1999


- se andre blade
I de 7 største byer var der aktive fredsgrupper imod krigen på Balkan. Men under selve krigen samlede de største demonstrationer og arrangementer højest 3-400 mennesker! Det var især politisk aktive på venstrefløjen, der forsøgte at løfte opgaven.
Til tider har diskussionerne været meget store over selv små uenigheder.
For udenforstående har det virket uforståeligt, at folk der arbejder for fred ikke er kommet længere i samarbejdets kunst.
Kan man gå ud og opfordre andre til at stoppe krige og føre dialog, hvis man ikke selv er istand til det?. Det mest chokerende var imidlertid at konstaterer hvor få aktive der var.
Massemediernes meget stærke indflydelse, var efter mange menneskers opfattelse den væsentligste årsag til, at fredsbevægelserne ikke formåede at opbygge bare skyggen af en massebevægelse imod krigen! Langt over halvdelen af alle befolkninger (ikke mindst i Danmark) lod sig fra starten overbevise om, at angrebskrigen imod Serbien både var retfærdig og eneste mulighed, og det uden reelt modspil! Fredsbevægelserne mangler ganske tydeligt mulighed for massekommunikation! Men kimen til velfungerende netværk blev lagt under krigen, hvor den mest positive overraskelse helt sikkert var fredsbevægelsernes stærkt udvidede brug af både e-mail & Internettet.
Det må systematiseres! Der må opbygges velfungerende kontaktnet imellem alle konstruktive kræfter, og alternative nyhedsnet til hele befolkningen må udbygges. I Danmark gjorde vi f.eks. erfaringer med opstart af et simpelt massemedie: Net-avisen. Kun et A4-ark, med kort fredsnyheder, alle med kildehenvisning.
Det blev som e-mail sendt ud til massemedier, lokalradioer, bevægelser, foreninger og mange enkelte personer.

Partnerskab mod krig
 
Jævnligt afholder NATOs "Partnerskab for fred" deres krigsøvelser - hvorfor skulle fredsbevægelser ikke også opøve et beredskab mod krig? Hvis vi ikke atter skal tages på sengen, må fredsbevægelserne i hele Europa være i stand til at kunne afholde lokale og regionale "fredsøvelser", så e-mail og netværk, nyhedsformidlinger, demonstrationer og civilulydighedsaktioner kan øves og afprøves!

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand